Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3338/QĐ-UBND năm 2015 về công bố tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 3338/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Ngô Đông Hải
Ngày ban hành: 25/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

 ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3338/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/QĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 35/2014/TT-BKHCN ngày 11/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 578/SKHCN-VP ngày 07/7/2015 và đề xuất của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 93/TTr-STP ngày 25/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc đối với Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành lập ngày 29/10/2002 và có trụ sở tại số nhà 173 - 175 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Lĩnh vực chuyên môn: Phân tích các chỉ tiêu về đất, nước, không khí, chất thải rắn, nhiễm bẩn vi lượng hữu cơ - vô cơ, dư lượng thuốc trừ sâu; kiểm nghiệm, thử nghiệm về hóa lý vi sinh, cơ lý theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân; Thực hiện nghiên cứu các đề tài khoa học theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền hoặc theo hợp đồng ký kết với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; Tư vấn xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường, tư vấn xây dựng các hệ thống tiêu chuẩn chất lượng; Hướng dẫn nghiệp vụ kỹ thuật chuyên môn phân tích, kiểm nghiệm, lắp ráp, bảo trì, sửa chữa thiết bị phân tích, kiểm nghiệm cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; Thực hiện hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực phân tích, kiểm nghiệm.

Điều 2. Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thực hiện giám định theo trưng cầu, yêu cầu giám định theo quy định của Luật Giám định tư pháp ngày 20/6/2012.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3338/QĐ-UBND năm 2015 về công bố tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.395

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146