Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 32/2003/QĐ-BKHCN ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành

Số hiệu: 32/2003/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 25/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 32/2003/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành 24 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây:

1.

TCVN 7251 : 2003

Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - Xác định hàm lượng clorua hoà tan

2.

TCVN 7252 : 2003

Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - Xác định hàm lượng nitơ tổng số

3.

TCVN 7253 : 2003

Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - Xác định hàm lượng nitơ protein

4.

TCVN 7254 : 2003

Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - Xác định hàm lượng phospho tổng số

5.

TCVN 7255 : 2003

Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - Xác định hàm lượng kali tổng số

6.

TCVN 7256 : 2003

Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - Xác định hàm lượng canxi tổng số và magiê tổng số

7.

TCVN 7257 : 2003

Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - Xác định hàm lượng nitrat tổng số và nitrit tổng số

8.

TCVN 7258 : 2003

Thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá - Xác định hàm lượng đường tổng số bằng phương pháp phân tích dòng liên tục

9.

TCVN 7259 : 2003

Thuốc lá sợi - Xác định tỷ lệ sợi bằng phương pháp sàng

10.

TCVN 7260 : 2003

(ISO/TR 8452 : 1992)

Thuốc lá nguyên liệu - Xác định dư lượng clorophyl (chỉ số xanh)

11.

TCVN 7261 : 2003

(BS 5381/3 : 1979)

Phương pháp xác định các đặc tính vật lý của thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - Xác định tốc độ cháy tự do của thuốc lá điếu

12.

TCVN 7262 : 2003

Thuốc lá tấm

13.

TCVN 7263 : 2003

Giấy sáp ghép đầu lọc điếu thuốc lá

14.

TCVN 7264 : 2003

Giấy nhôm dùng để đóng bao thuốc lá điếu - Yêu cầu kỹ thuật

15.

TCVN 7268 : 2003

Đường - Thuật ngữ và định nghĩa

16.

TCVN 7269 : 2003

Đường trắng - Phương pháp xác định độ đục

17.

TCVN 7270 : 2003

Đường trắng và đường tinh luyện - Yêu cầu vệ sinh

18.

TCVN 7273 : 2003

(GS 2/3-19 : 1996)

Xác định chất không tan trong đường trắng bằng phương pháp lọc màng

19.

TCVN 7274: 2003

(GS 2/3-25 : 1994)

Xác định hàm lượng asen trong sản phẩm đường tinh luyện bằng phương pháp so màu

20.

TCVN 7275: 2003

(GD 2/3-23 : 1994)

Xác định hàm lượng asen và chì trong đường trắng bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử

21.

TCVN 7276 : 2003

(GS 2/1/3-27 : 1994)

Xác định hàm lượng chì trong sản phẩm đường bằng phương pháp so màu

22.

TCVN 7277 : 2003

(GS 1/2/3-1 : 1994)

Xác định độ pol của đường thô bằng phương pháp đo độ phân cực - Phương pháp chính thức

23.

TCVN 7282 : 2003

Phao áo cứu sinh

24.

TCVN 7283 : 2003

Phao tròn cứu sinh

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

 

 

KT/BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG
 


 
Bùi Mạnh Hải

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 32/2003/QĐ-BKHCN ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.430
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.134.81