Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 238/QĐ-TDTP điều chỉnh năng lực thiết bị sản xuất thuốc lá điếu tại thời điểm ban hành Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP ngày 14/08/2000 của Chính phủ do Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 238/QĐ-TDTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Châu Huệ Cẩm
Ngày ban hành: 12/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 238/QĐ-TDTP

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NĂNG LỰC THIẾT BỊ SẢN XUẤT THUỐC LÁ ĐIẾU TẠI THỜI ĐIỂM BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2000/NQ-CP NGÀY 14 THÁNG 8 NĂM 2000 CỦA CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 76/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc lá;

Căn cứ Quyết định số 3486/QĐ-TDTP ngày 29 tháng 12 năm 2003 của Bộ Công nghiệp về việc công bố năng lực thiết bị sản xuất thuốc lá điếu tại thời điểm ban hành Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 3624/CV-TDTP ngày 21 tháng 8 năm 2003 của Bộ Công nghiệp về việc đầu tư hai dây chuyền cuốn điếu đóng bao thuốc lá của Nhà máy Thuốc lá Cửu Long;

Xét đề nghị của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam tại công văn số 20/TLVN-CV-KTKH ngày 10 tháng 02 năm 2004 về việc điều chỉnh năng lực thiết bị sản xuất thuốc lá điều của Nhà máy Thuốc lá Cửu Long và báo cáo năng lực thiết bị sản xuất các sản phẩm thuốc lá của các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá điếu và hồ sơ thiết bị bổ sung kèm theo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp Tiêu dùng và Thực phẩm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh năng lực thiết bị sản xuất thuốc lá điếu tại thời điểm ban hành Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về “Chánh sách quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá trong giai đoạn 2000 - 2001” của Nhà máy Thuốc lá Cửu Long và Công ty Liên doanh Thuốc lá VINASA theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Năng lực thiết bị sản xuất thuốc lá điếu được công bố tại Quyết định này là căn cứ để xác định chủ trương đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị; nhập khẩu máy móc, thiết bị sản xuất sản phẩm thuốc lá; nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá của từng doanh nghiệp và cho cả Ngành;

Quyết định này là một bộ phận của Quyết định số 3486/QĐ-TDTP ngày 29 tháng 12 năm 2003 của Bộ Công nghiệp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ Công nghiệp Tiêu dùng và Thực phẩm, Kế hoạch, Pháp chế, Tài chính Kế toán, Khoa học Công nghệ, Tổng giám đốc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng giám đốc và Giám đốc các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá có tên tại Phụ lục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Châu Huệ Cẩm

 

PHỤ LỤC

NĂNG LỰC THIẾT BỊ SẢN XUẤT THUỐC LÁ ĐIẾU CỦA NHÀ MÁY THUỐC LÁ CỬU LONG VÀ CÔNG TY LIÊN DOANH THUỐC LÁ VINASA
(Ban hành kèm theo QĐ số 238/QĐ-TDTP ngày 12 tháng 02 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

STT

Tên doanh nghiệp sản xuất thuốc lá điếu

Năng lực thiết bị sản xuất thuốc lá điếu (Triệu bao/năm)

Tổng năng lực thiết bị

Của Doanh nghiệp

Mượn nước ngoài

Toàn ngành

4579

3845

734

1

Nhà máy Thuốc lá Cửu Long

88

88

 

2

Công ty LD Thuốc lá VINASA

50

50

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 238/QĐ-TDTP ngày 12/02/2004 điều chỉnh năng lực thiết bị sản xuất thuốc lá điếu tại thời điểm ban hành Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP ngày 14/08/2000 của Chính phủ do Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.352

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219