Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 218-CT năm 1990 về việc tổ chức thực hiện chương trình tự động hoá toàn bộ do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 218-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 15/06/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 218-CT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 1990

 

QUYẾT ĐỊNH

NGÀY 15-6-1990 VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỰ ĐỘNG HOÁ ĐỒNG BỘ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Theo sự thoả thuận giữa Bộ Công nghiệp nặng và Uỷ ban Khoa học Nhà nước;
Xét nhu cầu phát triển ngành tự động hoá đồng bộ ở Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Bộ Công nghiệp nặng làm đầu mối tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình dự án liên quan tới tự động hoá đồng bộ ở Việt Nam.

Điều 2. Thành lập Ban điều hành Nhà nước về tự động hoá đồng bộ Việt Nam. Thanh phần Ban điều hành gồm:

Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng.

Phó ban: Đại diện Bộ Công nghiệp nặng, Uỷ ban Khoa học Nhà nước và Bộ Giáo dục và đào tạo.

Các uỷ viên: Đại diện Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Viện Khoa học Việt Nam.

Thứ ký thường trực: Bộ công nghiệp nặng.

Điều 3. Ban điều hành Nhà nước về tự động hoá đồng bộ có chức nặng nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:

1- Xây dựng chiến lược phát triển tự động hoá đồng bộ, lập chương trình ngắn hạn, dài hạn và các dự án tự động hoá của Việt Nam.

2- Tổ chức tập hợp cán bộ khoa học kỹ thuật tự động hoá, chỉ đạo, quản lý và điều phối các mạng lưới cơ sở và các hoạt động liên quan đến việc triển khai thực hiện chương trình dự án tự động hoá đồng bộ đã xây dựng.

3- Được trực tiếp quan hệ với các tổ chức quốc tế về tự động hoá đồng bộ, tham gia các hội nghị quốc tế về tự động hoá đồng bộ, cung cấp thông tin, giúp đỡ các cơ sở mở rộng hợp tác với nước ngoài (bao gồm hợp tác với SEV và các nước khác).

Điều 4. Bộ Cộng nghiệp nặng phối hợp với Uỷ ban Khoa học Nhà nước và các cơ quan liên quan để tổ chức bộ máy quản lý gọn nhẹ, bảo đảm công tác có hiệu quả thiết thực.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Uỷ ban Khoa học Nhà nước và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 

 

Trần Đức Lương

(Đã Ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 218-CT năm 1990 về việc tổ chức thực hiện chương trình tự động hoá toàn bộ do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.227
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.100.123