Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 188a/2005/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 188a/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 26/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 188A/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2006

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006 trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông thôn, nông nghiệp và thủy sản phục vụ công tác kế hoạch, hoạch định chính sách và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 2. Nội dung điều tra gồm:

1. Thông tin cơ bản của hộ ở nông thôn;

2. Cơ sở hạ tầng nông thôn và tình hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn;

3. Thực trạng kinh tế trang trại; doanh nghiệp, hợp tác xã nông, lâm nghiệp và thủy sản;

4. Tình hình cơ bản và năng lực sản xuất của ngành thủy sản;

5. Cơ cấu nguồn thu, vốn đầu tư trong năm 2005, vốn tích lũy và khả năng huy động vốn của hộ ở nông thôn;

6. Kết quả và hiệu quả sản xuất một số cây, con chủ yếu; các số liệu đánh giá sự phát triển bền vững.

Điều 3. Thời gian thực hiện thu thập số liệu của Tổng điều tra bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 đến ngày 30 tháng 7 năm 2006.

Số liệu sơ bộ công bố vào tháng 12 năm 2006, kết quả chính thức được công bố vào tháng 12 năm 2007.

Điều 4. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản cấp trung ương và cấp tỉnh để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Tổng điều tra.

Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp Trung ương do Tổng cục trưởng Tổng Cục Thống kê làm Trưởng Ban; Thứ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủy sản là thành viên.

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh do một lãnh đạo Uỷ ban nhân dân làm Trưởng ban; Cục trưởng Cục Thống kê cùng cấp làm Phó Trưởng ban với sự tham gia của các cơ quan chức năng liên quan của cấp tỉnh.

Điều 5. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương

1. Tổng cục Thống kê là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương xây dựng phương án và nội dung điều tra; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, các địa phương triển khai tổ chức chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra, tổng hợp công bố kết quả điều tra.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thống nhất với Tổng cục Thống kê về kinh phí cho cuộc Tổng điều tra để bố trí vào tổng kinh phí thuộc kế hoạch năm 2006 của Tổng cục Thống kê.

3. Các Bộ, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra thống nhất theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 188a/2005/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.829
DMCA.com Protection Status