Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 185/QĐ-TTg năm 2005 phê duyệt Dự án "Tăng cường cung cấp thông tin khoa học, công nghệ cho thanh niên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh biên giới, miền núi phía Bắc" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 185/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

    Số :185/QĐ-TTg

 

Hà Nội, ngày 24  tháng  3 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN "TĂNG CƯỜNG CUNG CẤP THÔNG TIN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ CHO THANH NIÊN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC TỈNH BIÊN GIỚI, MIỀN NÚI PHÍA BẮC"

                                                THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và ý kiến của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Bưu chính, Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Dự án "Tăng cường cung cấp thông tin khoa học, công nghệ cho thanh niên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh biên giới, miền núi phía Bắc". Dự án được triển khai trong thời gian 24 tháng kể từ   năm 2005 đến năm 2006, tại 33 xã, phường thuộc địa bàn của 11 tỉnh biên giới, miền núi phía Bắc.

Điều 2. Kinh phí để thực hiện Dự án là 2.224.640.000 đồng (Hai tỷ hai trăm hai mươi bốn triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng). Trong đó:

Nguồn kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ trung ương là 1.795.640 triệu đồng (Một tỷ bảy trăm chín mươi lăm triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng). Nguồn ngân sách địa phương là 429.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi chín triệu đồng).

Điều 3. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Bưu chính, Viễn thông và ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan tổ chức triển khai thực hiện Dự án. Định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện và tổng kết dự án khi kết thúc.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
  cơ quan thuộc Chính phủ,
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội,
- HĐND, UBND các tỉnh Lạng Sơn,
  Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu,
  Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Hòa Bình,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,                                      
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Cơ quan TW của các đoàn thể,                                                                        
- Học viện Hành chính Quốc gia,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
  Ban Điều hành 112,
  Người phát ngôn của TTCP,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc,
- Lưu: V.III (4), VT.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 185/QĐ-TTg năm 2005 phê duyệt Dự án "Tăng cường cung cấp thông tin khoa học, công nghệ cho thanh niên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh biên giới, miền núi phía Bắc" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.436

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227