Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 178-QĐ năm 1983 ban hành mười tiêu chuẩn Nhà nước về Natri hidroxit do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Số hiệu: 178-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Người ký: Đoàn Phương
Ngày ban hành: 16/06/1983 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 178-QĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 1983

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC SỐ 178-QĐ NGÀY 16-6-1983 BAN HÀNH MƯỜI BA TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

Căn cứ nghị định số 141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng bộ trưởng ban hành về Điều lệ công tác tiêu chuẩn hoá;
Xét đề nghị của Tổng cục hoá chất trong văn số 578-HC/KT5 ngày 4-10-1982,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam:

TCVN 3793 - 83. Natri hidroxit kỹ thuật. Yêu cầu kỹ thuật;

TCVN 3794 - 83. Natri hidroxit kỹ thuật. Phương pháp lấy mẫu;

TCVN 3795 - 83. Natri hidroxit kỹ thuật. Phương pháp xác định hàm lượng natri hidroxit, tổng lượng bazơ và natri cacbonat;

TCVN 3796 - 83. Natri hidroxit kỹ thuật. Phương pháp xác định hàm lượng natri clorua;

TCVN 3797 - 83. Natri hidroxit kỹ thuật. Phương pháp so màu xác định hàm lượng sắt;

TCVN 3798 - 83. Natri hidroxit kỹ thuật. Phương pháp xác định hàm lượng natri clorat;

TCVN 3799 - 83. Natri hidroxit kỹ thuật. Phương pháp xác định hàm lượng natri sunfat;

TCVN 3800 - 83. Natri hidroxit kỹ thuật. Phương pháp phức chất xác định tổng hàm lượng canxi và magiê;

TCVN 3801 - 83. Natri hidroxit kỹ thuật. Phương pháp xác định hàm lượng kim loại nặng tính chuyển ra chì;

TCVN 3802 - 83. Natri hidroxit kỹ thuật. Phương pháp so màu xác định hàm lượng axit silixic;

TCVN 3803 - 83. Natri hidroxit kỹ thuật. Phương pháp so màu xác định hàm lượng nhôm;

TCVN 3804 - 83. Natri hidroxit kỹ thuật. Phương pháp so màu xác định hàm lượng thuỷ ngân.

TCVN 3805 - 83. Natri hidroxit kỹ thuật. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản.

Điều 2. - Các tiêu chuẩn trên ban hành để chính thức áp dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7-1984 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan.

 

Đoàn Phương

(Đã ký)

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 178-QĐ năm 1983 ban hành mười tiêu chuẩn Nhà nước về Natri hidroxit do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.365
DMCA.com Protection Status