Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1732/QĐ-UBND năm 2017 về Nội quy Phòng cháy chữa cháy Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương

Số hiệu: 1732/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 30/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1732/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 30 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH NỘI QUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TÒA NHÀ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 864/TTr-VPUB ngày 29/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy Phòng cháy chữa cháy Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- BQLTN;
- LĐVP (Lg,V), Th;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

NỘI QUY

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TÒA NHÀ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Điều 1. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, công nhân của nhà thầu và khách đến liên hệ công tác tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Không được sử dụng các dụng cụ, phương tiện, thiết bị... phát sinh nguồn nhiệt để đun, nấu, đốt giấy, thờ cúng... trong Tòa nhà dưới mọi hình thức. Không hút thuốc trong Tòa nhà.

Điều 3. Không được câu, mắc, sử dụng điện ngoài thiết kế, hết giờ làm việc phải kiểm tra và tắt toàn bộ thiết bị sử dụng điện, tắt cầu dao, CB điện... trước khi ra về. Phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về kỹ thuật an toàn trong sử dụng điện.

Điều 4. Không để các chướng ngại vật trên lối đi lại, các lối thoát hiểm.

Điều 5. Nghiêm cấm:

- Dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm điện.

- Để các hồ sơ, tài liệu, giấy, vật dễ cháy gần hoặc để đè lên ổ cắm điện, tủ điện, bảng điện, đường dây dẫn điện và nguồn nhiệt...

- Mang vật liệu cháy, nổ, vũ khí vào Toà nhà.

- Thực hiện các hành vi làm phát sinh tia lửa điện.

Điều 6. Sắp xếp hồ sơ, tài liệu, vật tư, hàng hóa... tại các phòng làm việc, phòng họp, phòng IT, kho... phải gọn gàng, ngăn nắp, tránh xa các nguồn điện, nhiệt (xa trần thạch cao, xa các bóng đèn, đầu báo cháy, đầu chữa cháy tự động), xa các thiết bị sử dụng điện, xếp riêng từng loại có khoảng cách ngăn cháy để tiện việc kiểm tra và cứu chữa khi cần thiết.

Điều 7. Phương tiện đi lại khi ra/vào, đậu, đỗ trong khu vực nhà xe phải chấp hành nghiêm Nội quy nhà để xe do Ban quản lý Toà nhà quy định. Khi xuất, nhập hàng, xe không được nổ máy trong kho và khi đậu phải hướng đầu xe ra ngoài.

Điều 8. Chấp hành nghiêm Nội quy phòng cháy, chữa cháy nhà ăn và bếp nấu do Ban quản lý Toà nhà quy định.

Điều 9. Các công việc có khả năng gây cháy, nổ phải được thực hiện bên ngoài khuôn viên Tòa nhà; trường hợp bắt buộc, phải có phương án thi công đảm bảo an toàn và được sự đồng ý của Ban Quản lý Toà nhà.

Điều 10. Khi có sự cố điện, chập nổ, mất điện phải ngắt cầu dao, Automat nơi gần nhất và kịp thời thông báo cho Ban Quản lý Tòa nhà (bộ phận Kỹ thuật) để có kế hoạch sửa chữa, khắc phục.

Điều 11. Lực lượng chữa cháy tại các cơ quan, đơn vị trong Tòa nhà phải đảm bảo luôn luôn sẵn sàng để khi cần chữa cháy kịp thời và có hiệu quả. Phương tiện, dụng cụ chữa cháy phải được kiểm tra thường xuyên đảm bảo hoạt động tốt và phải để nơi dễ thấy, dễ lấy, không được lấy để sử dụng vào mục đích khác.

Điều 12. Các tổ chức, cá nhân phải nghiêm chỉnh chấp hành Nội quy này. Trường hợp vi phạm, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1732/QĐ-UBND năm 2017 về Nội quy Phòng cháy chữa cháy Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


300

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49