Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1579 QĐ/BNN-KHCN năm 2005 công nhận biện pháp kỹ thuật (ba giảm, 3 tăng) là tiến bộ kỹ thuật nhằm tăng hiệu quả trồng lúa cao sản ở đồng bằng sông Cửu Long do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1579QĐ/BNN-KHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 30/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1579 QĐ/BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN BIỆN PHÁP KỸ THUẬT (BA GIẢM, 3 TĂNG) LÀ TIẾN BỘ KỸ THUẬT NHẰM TĂNG HIỆU QUẢ TRỒNG LÚA CAO SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 41/2003/QĐ/BNN ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế quản lý chương trình, đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp Bộ;
Căn cứ Biên bản đánh giá của Hội đồng Khoa học về “Biện pháp kỹ thuật (ba giảm, 3 tăng) nhằm tăng hiệu quả trồng lúa cao sản ở đồng bằng sông Cửu Long”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Cục trưởng Cục Nông nghiệp và Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận kết quả “Biện pháp kỹ thuật (ba giảm, 3 tăng) nhằm tăng hiệu quả trồng lúa cao sản ở đồng bằng sông Cửu Long” là tiến bộ kỹ thuật.

Điều 2. Cục Nông nghiệp, Cục Bảo vệ thực vật và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia có trách nhiệm hướng dẫn biện pháp kỹ thuật được công nhận vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa cao sản ở đồng bằng sông Cửu Long.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Cục trưởng Cục Nông nghiệp, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu Văn phòng Bộ;
- Lưu: Vụ KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG  
Bùi Bá Bổng  

 

BIỆN PHÁP KỸ THUẬT

“BA GIẢM, BA TĂNG” NHẰM TĂNG HIỆU QUẢ TRỒNG LÚA CAO SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Nguyễn Hữu Huân1, Phạm Sỹ Tân2, Phạm Văn Dư2, Nguyễn Văn Ngẫu3, Phạm Văn Quỳnh4, Trần Văn Hai5, Hồ Văn Chiến6, Lê Văn Thiệt6

1. Cục Bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp & PTNT

2. Viện Nghiên cứu Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long

3. Sở Nông nghiệp và PTNT Cần Thơ (cũ)

4. Chi cục Bảo vệ thực vật Cần Thơ (cũ)

5. Trường Đại học Cần Thơ

6. Trung Tâm Bảo vệ thực vật Phía Nam – Cục Bảo vệ thực vật

Nghiên cứu ứng dụng tổng hợp ba biện pháp kỹ thuật trong thâm canh lúa cao sản (về lượng giống gieo sạ, bảng so màu lá lúa và sử dụng thuốc trừ sâu) ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã được chắt lọc từ nhiều kết quả công trình nghiên cứu trong và ngoài nước ở dưới dạng quy tắc đơn giản để chuyển giao đến nông dân bằng phương pháp thích hợp, với tên gọi: “Ba giảm, ba tăng” (ba giảm: giảm lượng giống gieo sạ, giảm phân đạm, và giảm phun thuốc trừ sâu; ba tăng: tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế). Biện pháp kỹ thuật tổng hợp này đã được 970 nông dân thuộc 11 tỉnh ĐBSCL kiểm chứng trên ruộng của họ trong hai vụ lúa Đông Xuân và Hè Thu 2002 đạt kết quả: giảm 80 kg ha-1 lúa giống, giảm phân đạm 13kg N ha-1, giảm 1-2 lần phun thuốc trừ sâu, năng suất tăng 0,08 – 0,15t ha-1.

Kết hợp phương pháp nông dân tham gia thí nghiệm với phương pháp truyền thông đa phương tiện để chuyển giao trên diện rộng cũng đã được bắt đầu thực hiện thí điểm tại Cần Thơ và Tiền Giang từ vụ Đông Xuân 2002 – 2003, sau đó các tỉnh trong vùng ĐBSCL triển khai đồng loạt từ vụ ĐX 2003 – 2004. Nông dân ứng dụng biện pháp “Ba giảm, ba tăng” đạt được lợi ích kinh tế là giá thành sản xuất 1 kg lúa ở ruộng áp dụng 3 giảm thấp hơn so với ruộng sản xuất không áp dụng là: 138 đồng và lợi nhuận tăng: 1.102.380 đồng/ha, giảm chi phí là: 637.870 đồng/ha.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1579 QĐ/BNN-KHCN năm 2005 công nhận biện pháp kỹ thuật (ba giảm, 3 tăng) là tiến bộ kỹ thuật nhằm tăng hiệu quả trồng lúa cao sản ở đồng bằng sông Cửu Long do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.800

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209