Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 143/2002/QĐ-BQP về áp dụng thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng làm việc tại các phân kho dự trữ quốc gia, kho dự trữ chiến lược quốc phòng trong quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu: 143/2002/QĐ-BQP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Nguyễn Văn Rinh
Ngày ban hành: 28/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/2002/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG NHÂN VIÊNCHỨC QUỐC PHÒNG LÀM VIỆC TẠI CÁC PHÂN KHO DỰ TRỮ QUỐC GIA, KHO DỰ TRỮ CHIẾN LƯỢC QUỐC PHÒNG TRONG QUÂN ĐỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

- Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;

- Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 5 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Quốc phòng;

Sau khi đã có ý kiến thỏa thuận tại công văn 3171/BLĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2002 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội; công văn số 10010/TC-VP ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính và công văn số 210/BNV-TL ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Bộ Nội vụ về việc áp dụng phụ cấp trách nhiệm;

Theo đề nghị của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Áp dụng phụ cấp trách nhiệm đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng làm việc tại các phan kho dự trữ quốc gia, kho dự trữ cấp chiến lược, phân kho dự trữ chiến lược thuộc các kho cấp chiến dịch trong quân đội như sau:

1. Mức 0,3 so với mức lương tối thiểu đối với:

- Đội trưởng: Đội kho, đội bảo quản, đội vận chuyển bốc xếp làm việc tại kho bom, mìn, đạn dược, kho hóa chất quân sự, kho xăng dầu, mỡ tổng hợp, kho tên lửa, máy bay thuộc các kho dự trữ chiến lược quốc phòng trong quân đội,

- Phân kho trưởng, Trưởng kho, thủ kho, tổ trưởng tổ bảo quản làm việc tại các phân kho dự trữ quốc gia.

2. Mức 0,2 so với mức lương tối thiểu đối với:

- Cấp phó của các chức danh đội trưởng nêu tại khoản 1 Điều này;

- Đội trưởng: Đội kho, đội bảo quản, đội vận chuyển bốc xếp làm việc tại kho dự trữ chiến lược còn lại,

- Phân kho trưởng, Trưởng kho, thủ kho, tổ trưởng tổ bảo quản, tổ trưởng tổ bảo vệ làm việc tại các kho bom, mìn, đạn dược, kho hóa chất quân sự, kho xăng dầu, mỡ tổng hợp, kho tên lửa, máy bay thuộc kho dự trữ chiến lược quốc phòng và phân kho dự trữ chiến lược thuộc kho cấp chiến dịch (theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu).

- Tổ trưởng tổ bảo vệ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật làm nhiệm vụ bảo quản, sửa chữa, lực lượng vận chuyển bốc xếp làm việc tại các phân kho dự trữ quốc gia trong quân đội.

3. Mức 0,1 so với mức lương tối thiểu đối với:

- Phân kho trưởng, trưởng kho, thủ kho, tổ trưởng tổ bảo quản, tổ trưởng tổ bảo vệ làm việc tại kho dự trữ cấp chiến lược và phân kho dự trữ chiến lược thuộc kho cấp chiến dịch (theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu) không thuộc các mặt hàng, chủng loại quy định tại điểm 3 khoản 2 Điều này.

- Nhân viên chuyên môn kỹ thuật làm nhiệm vụ bảo quản, sửa chữa, lực lượng vận chuyển bốc xếp làm việc tại các kho dự trữ chiến lược, phân kho dự trữ chiến lược vận chuyển bốc xếp làm việc tại các kho dự trữ chiến lược, phân kho dự trữ chiến lược thuộc kho cấp chiến dịch (theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu).

- Lực lượng bảo vệ làm nhiệm vụ tại các kho dự trữ chiến lược quốc phòng.

Điều 2. Các đối tượng nêu tại Điều 1 Quyết định này đang hưởng phụ cấp chức vụ thì không hưởng phụ cấp trách nhiệm nói trên, trường hợp mức phụ cấp chức vụ hiện hưởng thấp hơn mức quy định trên thì được cộng thêm phần chênh lệch để bằng mức phụ cấp trách nhiệm nói trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2002; những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG
Trung tướng Nguyễn Văn Rinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 143/2002/QĐ-BQP ngày 28/09/2002 về áp dụng thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng làm việc tại các phân kho dự trữ quốc gia, kho dự trữ chiến lược quốc phòng trong quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.688

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248