Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 140/2002/QĐ-UB phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển ngành chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2002 đến năm 2005 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 140/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 03/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 140/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 2002 ĐẾN NĂM 2005.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Chỉ thị số 19/2001/CT-UB ngày 20 tháng 7 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội thành phố từ năm 2001đến năm 2005 ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tại Tờ trình số 151/TT-NN ngày 01 tháng 3 năm 2002 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành chế biến gỗ của thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2002 đến năm 2005 với mục tiêu đạt mức tăng trưởng bình quân 20%/năm, trong đó mức tăng kim ngạch xuất khẩu của ngành đạt bình quân 21%/năm. Phấn đấu tăng mức sử dụng nguyên liệu gỗ trong nước, tận dụng phế liệu nâng cao tỷ lệ sử dụng gỗ, đồng thời tích cực thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng (kèm danh mục 5 dự án).

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sàigòn, Chủ tịch Hiệp hội chế biến gỗ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND/TP
- Ủy ban nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : CPVP
- Tổ CNN, TH
- Lưu (TH)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Quốc Bình

 

DANH MỤC

5 DỰ ÁN ĐỂ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 2002 ĐẾN NĂM 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 140 /QĐ-UB ngày 03/12/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1.- Dự án 1 : Đầu tư trồng 200 hecta rừng nguyên liệu gỗ tại thành phố Hồ Chí Minh.

1.1. Mục tiêu của dự án là trồng rừng để tạo nguồn nguyên liệu chế biến gỗ và tạo mảng xanh cho thành phố.

1.2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì nghiên cứu xây dựng dự án và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

2.- Dự án 2 : Xây dựng Trung tâm thông tin, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng trang Web ngành chế biến gỗ và triển khai các chương trình xúc tiến xuất khẩu sản phẩm gỗ chế biến.

2.1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Hiệp hội chế biến gỗ, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn nghiên cứu xây dựng phương án thành lập Trung tâm thông tin và xây dựng trang Web ngành chế biến gỗ để trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

2.2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn để xây dựng chương trình xúc tiến xuất khẩu sản phẩm gỗ chế biến giai đoạn 2002-2005 và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

3.- Dự án 3 : Xây dựng Trung tâm đào tạo công nghiệp chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh.

3.1. Mục tiêu của dự án : Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý sản xuất và công nhân kỹ thuật chuyên sâu cho ngành chế biến gỗ.

3.2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Hiệp hội chế biến gỗ, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn và các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng dự án và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

4.- Dự án 4 : Đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Sở Công nghiệp, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, xác định nhu cầu đổi mới một số thiết bị thiết yếu và nguồn vốn hỗ trợ cho nhu cầu đổi mới thiết bị trong ngành chế biến gỗ, trong đó cần chú ý đến khả năng sản xuất thiết bị trong nước để thay thế các thiết bị ngoại nhập.

5.- Dự án 5 : Thực hiện chương trình quản lý chất lượng ISO 9000 và chứng chỉ rừng.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết hợp với Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường và các đơn vị liên quan thực hiện công tác tổ chức tuyên truyền và tập huấn về tiêu chuẩn ISO 9000 và chứng chỉ rừng cho các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn thành phố. Đồng thời hỗ trợ để các doanh nghiệp đăng ký và triển khai thực hiện chương trình quản lý chất lượng theo ISO 9000 và chứng chỉ rừng.

Các dự án trên cần hoàn tất và trình Ủy ban nhân dân thành phố trước 15/12/2002.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 140/2002/QĐ-UB phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển ngành chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2002 đến năm 2005 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.440

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.33.158