Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 139/2003/QĐ-BCN về giao kế hoạch năm 2003 do Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 139/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 27/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2003

  

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH NĂM 2003 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 181/2002/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2002 của thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 84/2002/QĐ-BKH ngày 23 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 75/2003/QĐ-BCN ngày 6 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc thành lập Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp Tiêu dùng và Thực phẩm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao các chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 cho Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội như phụ lục của Quyết định này.

Điều 2. Thường trực Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội có trách nhiệm tổ chức và tìm mọi biện pháp thực hiện để hoàn thành tốt kế hoạch được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng của Bộ, theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện tốt kế hoạch.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Bộ Kế hoạch & Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Lưu VP, Vụ TDTP.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Bùi Xuân Khu

 

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2003

CỦA TỔNG CÔNG TY BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số 139/2003/QĐ-BCN ngày 27 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kế hoạch 2003

I- Giá trị sản xuất công nghiệp

Triệu đồng

701.658

II- Sản lượng các sản phẩm chủ yếu

1. Bia các loại

 

Triệu lít

 

107,5

     Trong đó: bia lon

-nt-

3,50

2. Rượu mùi các loại

-nt-

3,85

3. Nước giải khát

-nt-

0,50

4. Thuỷ tinh thành phẩm

Tấn

500,00

III- Tổng doanh thu

Triệu đồng

943.579

  Trong đó: Doanh thu SX công nghiệp

-nt-

934.372

IV- Giá trị nhập khẩu

1.000 USD

3.536

  Trong đó: giá trị nguyên vật liệu

-nt-

843

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 139/2003/QĐ-BCN về giao kế hoạch ngày 27/08/2003 do Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.934

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217