Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1374/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 1374/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Đinh Quang Tuyên
Ngày ban hành: 12/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1374/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 12 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số: 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Quyết định số: 45/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số: 330/TTr-SCT ngày 30 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2020 với 07 đề án, nhiệm vụ thực hiện (cụ thể các đề án, nhiệm vụ tại biểu kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí và tổng hợp chung trong dự toán ngân sách của tỉnh năm 2020, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

2. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này đảm bảo đúng quy định và hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quang Tuyên

 

DANH MỤC

NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1374/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT

Tên đề án/nhiệm vụ

Đơn vị thực hiện

Mục tiêu và nội dung chính

Dự kiến kết quả đạt được

Thời gian thực hiện

Kinh phí dự kiến thực hiện (Triệu đồng)

Trong đó

 

Bắt đầu

Kết thúc

Kinh phí KCĐP hỗ trợ

Đóng góp của đơn vị thụ hưởng

Nguồn khác

 

 

1

Thông tin, tuyên truyền hoạt động công thương

Sở Công thương

Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn xây dựng các chuyên mục tuyên truyền hoạt động công thương

Tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn 04 chuyên mục/năm; tuyên truyền trên Báo Bắc Kạn 04 số/năm

01/2020

 12/2020

28,0

28,0

-

-

 

2

Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp, nông thôn tiêu biểu

Sở Công thương

Tổ chức bình chọn, cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Bình chọn và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn của tỉnh để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại

01/2020

 12/2020

140,0

140,0

-

-

 

3

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong chế biến thực phẩm

Sở Công thương

Hỗ trợ Hộ kinh doanh Hoàng Thị Đoan ứng dụng máy móc thiết bị trong chế biến thực phẩm tại xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Hỗ trợ ứng dụng được 01 chảo chiên bán tự động

01/2020

 12/2020

153,2

70,0

83,2

-

 

4

Hỗ trợ thuê tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm

Sở Công thương

Hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói cho sản phẩm của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh

Thuê tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói cho 12 sản phẩm của các cơ sở công nghiệp nông thôn

01/2020

 12/2020

480,0

240,0

240,0

 

5

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn

Sở Công thương

Tổ chức 01 lớp tập huấn cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn tỉnh

Trang bị những kiến thức về công tác quản lý tài chính một cách hiệu quả; giải pháp nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và chiến lược phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm

01/2020

 12/2020

35,0

35,0

-

-

 

6

Xây dựng chương trình Kế hoạch khuyến công năm 2021

Sở Công thương

Khảo sát, hướng dẫn, đánh giá năng lực đối ứng thực hiện đề án của các cơ sở công nghiệp nông thôn đề nghị hỗ trợ kinh phí khuyến công

Xây dựng được Kế hoạch khuyến công quốc gia và Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2021

01/2020

 12/2020

25,0

25,0

-

-

 

7

Chi quản lý chương trình đề án khuyến công năm 2020 (1,5%)

Sở Công thương

Kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện của các đề án khuyến công được phê duyệt năm 2020

01/2020

 12/2020

8,0

8,0

0

-

 

 

Tổng cộng

 

 

869,2

546,0

323,2

 -

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1374/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


110

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.24.23