Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1353/2006/QĐ-BCN về việc giao Cục Điều tiết điện lực tiếp nhận và thực hiện một số nhiệm vụ quản lý hoạt động điện lực và sử dụng điện do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 1353/2006/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 23/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1353/2006/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC TIẾP NHẬN VÀ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN

BỘ TRƯỚNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 258/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ và Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điều tiết điện lực tiếp nhận và thực hiện một số nhiệm vụ quản lý hoạt động điện lực và sử dụng điện do các Vụ, Cục thực hiện bao gồm:

1. Các nhiệm vụ của Vụ Khoa học, Công nghệ:

a) Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành các quy trình quản lý, vận hành và điều độ hệ thống điện;

b) Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành quy định về điều kiện và tiêu chuẩn kỹ thuật, thủ tục đấu nối công trình điện lực vào hệ thống điện quốc gia;

c) Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành quy định về phương thức thực hiện quản lý nhu cầu điện (DSM) và kiểm tra, theo dõi việc thực hiện.

2. Các nhiệm vụ của Vụ Tài chính - Kế toán:

a) Xây dựng và trình Bộ trưởng để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách giá điện và biểu giá bán lẻ điện; kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành quy định về phương pháp lập, thẩm tra và trình duyệt biểu giá bán lẻ điện;

c) Tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan và khách hàng về biểu giá bán lẻ điện.

3. Các nhiệm vụ của Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp:

a) Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt;

c) Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện;

đ) Thực hiện giám sát cung ứng và sử dụng điện;

e) Thực hiện và giám sát việc tổ chức, bồi dưỡng, kiểm tra, sát hạch và cấp thẻ kiểm tra viên điện lực theo quy định của Bộ Công nghiệp.

4. Nhiệm vụ của Vụ Năng lượng và Dầu khí: Thẩm định và trình Bộ trưởng phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hướng dẫn thực hiện và điều chỉnh khi cần thiết.

5. Các nhiệm vụ khác của Cục Điều tiết điện lực thực hiện theo Quyết định số 258/2005/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công nghiệp.

Điều 2. Vụ Năng lượng và Dầu khí, Vụ Khoa học, Công nghệ, Vụ Tài chính - Kế toán và Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp có trách nhiệm chuyển giao nhiệm vụ, tài liệu (nếu có) cho Cục Điều tiết điện lực theo quy định và báo cáo kết quả việc bàn giao về Bộ trước ngày 31 tháng 5 năm 2006.

Vụ Tổ chức - Cán bộ có trách nhiệm đôn đốc, tổ chức việc giao nhận nhiệm vụ giữa các Vụ, Cục theo đúng thời gian quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TCCB (2b).

BỘ TRƯỞNG
 Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1353/2006/QĐ-BCN về việc giao Cục Điều tiết điện lực tiếp nhận và thực hiện một số nhiệm vụ quản lý hoạt động điện lực và sử dụng điện do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.896

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.223