Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1255/2006/QĐ-UBND-QNg về việc cho phép Công ty Cổ phần 20/7 Quảng Ngãi sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để phá đá, phục vụ thi công công trình Đường thi công từ Di lăng vào công trình đầu mối Hồ chứa nước Nước Trong do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 1255/2006/QĐ-UBND-QNg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Xuân Huế
Ngày ban hành: 26/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1255/2006/QĐ-UBND-QNG

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP CÔNG TY CỔ PHẦN 20/7 QUẢNG NGÃI SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP ĐỂ PHÁ ĐÁ, PHỤC VỤ THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THI CÔNG TỪ DI LĂNG VÀO CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HỒ CHỨA NƯỚC NƯỚC TRONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định 27/CP ngày 20/4/1995 của Chính phủ về quản lý, sản xuất, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 02/2005/TT-BCN ngày 29/3/2005 của Bộ Công nghiệp về hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; Thông tư số 04/2006/TT-BCN ngày 27/4/2006 của Bộ Công nghiệp về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2005/TT-BCN ngày 29/3/2005;
Xét Đơn xin cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp số 104/VP-CTy ngày 18/5/2006 của Công ty Cổ phần 20/7 Quảng Ngãi;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp tại Công văn số 242/SCN ngày 22/5/2005 về việc cấp phép sử dụng vật liệu công nghiệp cho Công ty Cổ phần 20/7 Quảng Ngãi để phá đá, phục vụ thi công công trình Đường thi công từ Di lăng vào công trình đầu mối Hồ chứa nước Nước Trong, huyện Sơn Hà, đoạn từ Km10+027 đến Km11+997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty Cổ phần 20/7 Quảng Ngãi được sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để phá đá, phục vụ thi công công trình Đường thi công từ Di lăng vào công trình đầu mối Hồ chứa nước Nước Trong, huyện Sơn Hà, đoạn từ Km10+027 đến Km11+997.

Điều 2. Công ty Cổ phần 20/7 Quảng Ngãi có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các qui định hiện hành về bảo quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, các quy định về bảo vệ môi trường, về an toàn khi nổ mìn và các qui định khác liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở ngành: Công nghiệp, Lao động- Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành liên quan; Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà và Giám đốc Công ty Cổ phần 20/7 Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2006./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1255/2006/QĐ-UBND-QNg về việc cho phép Công ty Cổ phần 20/7 Quảng Ngãi sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để phá đá, phục vụ thi công công trình Đường thi công từ Di lăng vào công trình đầu mối Hồ chứa nước Nước Trong do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.547

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60