Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 117-BCNNg/KT4 năm 1967 về việc phân cấp quản lý kỹ thuật an toàn các nồi hơn và bình chịu áp lực do Bộ trưởng Bộ công nghiệp nặng ban hành

Số hiệu: 117-BCNNg/KT4 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp nặng Người ký: Hoàng Hữu Nhân
Ngày ban hành: 01/02/1967 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 117-BCNNG/KT4

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 1967 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP QUẢN LÝ KỸ THUẬT AN TOÀN CÁC NỒI HƠI VÀ BÌNH CHỊU ÁP LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG

Căn cứ Nghị định số 183-CP ngày 2-11-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định quyền hạn, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp nặng;
Căn cứ tình hình sản xuất trong thời chiến;
Căn cứ trình độ kinh nghiệm của cơ sở về mặt quản lý kỹ thuật an toàn nồi hơi và bình chịu áp lực;
Xét đề nghị phân cấp quản lý bổ sung của Vụ kỹ thuật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Nay phân nhiệm quản lý kỹ thuật an toàn các nồi hơi và bình chịu áp lực cho các công ty và đơn vị sản xuất dưới đây;
a) Công ty xây dựng công nghiệp chịu trách nhiệm quản lý kỹ thuật an toàn tất cả các nồi hơi và bình chịu áp lực của mình và của các cơ sở trực thuộc đúng theo điều 2 của quyết định số 439-BCNNg/KT4 ngày 22-4-1966.
b) Các xí nghiệp: nhà máy điện Hà –bắc, Nam - định, Việt – trì, nhà máy hóa chất Việt – trì, nhà máy cao su Hà - nội, nhà máy công cụ Hà – đông, mỏ than Quán - triều chịu trách nhiệm quản lý kỹ thuật an toàn các thiết bị nồi hơi, bình chịu áp lực của mình đúng theo điều 2 của quyết định số 439-BCNNg/KT4 ngày 22-4-1966.
Điều 2: - Vụ kỹ thuật, Vụ tổ chức có trách nhiệm giúp Bộ xét duyệt danh sách cán bộ kiểm tra nồi hơi của các đơn vị nói trên, đôn đốc và hướng dẫn thực hiện các chế độ phân cấp quản lý quy định trong quyết định số 439-BCNNg/KT4 ngày 22-4-1966.
Điều 3: - Các ông Chánh văn phòng, Giám đốc các vụ, cục, công ty xây dựng công nghiệp và xí nghiệp được phân cấp chịu trách nhiệm thi hành bản quyết định này kể từ ngày 15 tháng 2 năm 1967.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG
THỨ TRƯỞNG
 


 

Hoàng Hữu Nhân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 117-BCNNg/KT4 năm 1967 về việc phân cấp quản lý kỹ thuật an toàn các nồi hơn và bình chịu áp lực do Bộ trưởng Bộ công nghiệp nặng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.165
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234