Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1163/QĐ-TTg năm 2003 về phê duyệt Dự án hỗ trợ kỹ thuật GCP/VIE/027/ITA do Chính phủ Italy tài trợ thông qua Tổ chức lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1163/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 27/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1163/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT GCP/VIE/027/ITA DO CHÍNH PHỦ ITALY TÀI TRỢ THÔNG QUA TỔ CHỨC LƯƠNG THỰC VÀ NÔNG NGHIỆP CỦA LIÊN HỢP QUỐC.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6320 BKH/KTĐN ngày 15 tháng 10 năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Dự án hỗ trợ kỹ thuật GCP/VIE/027/ITA- “Xây dựng năng lực, khuyến nông, trình diễn và hỗ trợ phát triển nông lâm kết hợp theo định hướng thị trường tại tỉnh Quảng Nam” do Chính phủ Italy tài trợ thông qua Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) điều hành và các nội dung chủ yếu như sau:

1. Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

2. Cơ quan thực hiện: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam),

3. Tổng giá trị của Dự án:

- Vốn viện trợ ODA: 1.661.120 USD.

- Vốn đối ứng: 2.169.000.000 đồng Việt Nam thông qua việc sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật của cơ quan thực hiện.

4. Mục tiêu của Dự án: Nhằm cải thiện sinh kế cho người dân nông thôn và góp phần quản lý bền vững nguồn lực tự nhiên ở tỉnh Quảng Nam nhờ xây dựng năng lực, khuyến nông, trình diễn và hỗ trợ phát triển hệ thống nông lâm kết hợp chất lượng cao, định hướng thị trường.

- Các mục tiêu trước mắt và kết quả dự kiến:

+ Xác định các trở ngại về kỹ thuật, kinh tế, thị trường và các cơ hội đối với việc phát triển các hệ thống nông lâm kết hợp chất lượng cho nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ mang lợi ích thương mại.

+ Tăng cường năng lực kỹ thuật, quản lý, nghiên cứu và khuyến nông cho cán bộ tỉnh, huyện, xã để phát triển bền vững nông lâm kết hợp theo định hướng thị trường.

+ Xây dựng các hệ thống nông lân kết hợp phát triển bền vững về môi trường và hiệu quả kt cao trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

+ Hỗ trợ việc xây dựng hoặc củng cố các cơ chế hỗ trợ thích hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý bền vững hệ thống nông lâm kết hợp.

5. Phương tiện đi lại: 02 xe ô tô Toyota Landcruiser và 06 xe máy.

6. Thời gian thực hiện: 03 năm.

Điều 2. Vốn đối ứng cho Dự án được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh Quảng Nam, trình duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Uỷ quyền cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ký và chủ trì triển khai, thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 27/10/2003 về phê duyệt Dự án hỗ trợ kỹ thuật GCP/VIE/027/ITA do Chính phủ Italy tài trợ thông qua Tổ chức lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.207

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.204.127