Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1035/2000/QĐ-GTVT về Quy chế phòng, chống khắc phục hậu quả bão, lụt trong ngành Đường sông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1035/2000/QĐ-GTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Phạm Quang Tuyến
Ngày ban hành: 28/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1035/2000/QĐ-GTVT

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHÒNG CHỐNG, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO, LỤT TRONG NGÀNH ĐƯỜNG SÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị địnhsố 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Bộ Luật lệnh phòng chống bão lụt của Chủ tịch nước ban hành ngày 20/3/1993;

Căn cứ Nghị địnhsố 32/CP ngày 20 tháng 5 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phòng chống bão lụt;

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức và Pháp lệnh chống tham nhũng ngày 26/02/1998;

Căn cứ Quyết định số 581/TTg ngày 25/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báo bão lụt;

Căn cứ Quyết định số 1808/QĐ-BGTVT ngày 22/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập ban phòng chống bão lụt trực thuộc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Nhằm tăng cường quản lý Nhà nước trong việc phòng, chống và khắc phục hậu quả bão lụt trong ngành Đường sông;

Xét đề nghị của Trưởng ban phòng chống bão lụt và Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Vận tải:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phòng, chống khắc phục hậu quả bão, lụt trong ngành Đường sông”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Mọi quy định trước đây về phòng, chống khắc phục hậu quả bão, lụt trong ngành Đường trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Ban phòng chống bão lụt Bộ có trách nhiệm theo dõi đôn đốc kiểm tra và giải thích hướng dẫn việc thực hiện quy chế này.

Điều 4: Các ông Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng, Vụ trưởng, Trưởng ban, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT
THỨ TRƯỞNG
Phạm Quang Tuyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1035/2000/QĐ-GTVT về Quy chế phòng, chống khắc phục hậu quả bão, lụt trong ngành Đường sông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.668
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.236.14