Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

Số hiệu: 09/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Thái Thị Dư
Ngày ban hành: 25/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 09/2009/QĐ-UBND

Tân Bình, ngày 25 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch tổng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1976 đến năm 2008 và Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc ban hành Kế hoạch tổng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại quận Tân Bình từ năm 1976 đến năm 2008;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp quận Tân Bình tại Tờ trình số 388/TP- TTr ngày 11 tháng 9 năm 2009.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 65 quyết định và 175 chỉ thị do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành hết hiệu lực thi hành, theo Danh mục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau bảy ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường, thủ trưởng các ban, ngành quận và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Thái Thị Dư

 

DANH MỤC

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình)

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

1

607

 

Quyết định về việc kê khai đăng ký nhà cửa trong tồn quận Tân Bình

2

365

 

Quyết định về việc phn cấp nhiệm vụ thu chi cho BQL chợ Tân Bình

3

45

 

Quyết định về việc huy động lao động XHCN năm 1983 thực hiện công trình nghĩa trang liệt sĩ thành phố

4

118

 

Quyết định về việc điều tra nhà cửa trên địa bàn quận Tân Bình

5

14

 

Quyết định về việc chuyển Phòng Nông nghiệp quận thành tổ công tác trực thuộc UBND quận Tân Bình

6

15

 

Quyết định về việc chuyển Ban cải tạo CTN quận thành tổ công tác trực thuộc UBND quận Tân Bình

7

16

 

Quyết định về việc chuyển Trọng tài kinh tế quận thành tổ công tác trực thuộc UBND quận Tân Bình

8

21

 

Quyết định về việc chuyển Phòng thể dục thể thao quận thành tổ công tác trực thuộc UBND quận Tân Bình

9

133

 

Quyết định về việc chuyển Tổ Trọng tài kinh tế quận thành tổ công tác (tổ chuyên viên) trực thuộc quận

10

135

 

Quyết định về việc chuyển Phòng giá quận thành tổ công tác (tổ chuyên viên) trực thuộc UBND quận

11

136

 

Quyết định về việc chuyển Phòng Tư pháp quận thành tổ công tác trực thuộc UBND quận

12

335

 

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm tra Thông tư 08 quận Tân Bình

13

66

 

Quyết định về việc lệ phí hồ sơ đăng ký hộ khẩu của Công an quận Tân Bình

14

145

 

Quyết định về việc thu lệ phí quét rác, đổ rác trên địa bàn quận Tân Bình

15

34

 

Quyết định về việc hợp nhất Tổ Quy hoạch và tổ quản lý ruộng đất thành Tổ Quy hoạch và quản lý ruộng đất QTB

16

14

 

Quyết định ban hành quy định về quản lý tổ chức đấu thầu quản lý thu lệ phí khai thác các chợ nhỏ trên địa bàn quận

17

87

 

Quyết định về việc thành lập Phòng ban chuyên môn theo mô hình mới

18

19

 

Quyết định về việc điều chỉnh sắp xếp lại chỗ ở củacác hộ nhân dân trên và ven kênh Nhiêu Lộc

19

78

 

Quyết định về các đơn giá đền bù, trợ cấp, điều chỉnh di chuyển các loại nhà nằm dọc hai bên đường Hòa Bình quận 11 và quận Tân Bình

20

26

 

Quyết định quy định về đơn giá đền bù và trợ cấp trong việc điều chỉnh, di chuyển các hộ dân nằm trong khu vực quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp tập trung thuộc phường 15, phường 16 QTB

21

168

 

QĐ về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động của UB DSKHHGĐ quận Tân Bình

22

170

 

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Phòng Kinh tế quận Tân Bình

23

2

 

Chỉ thị v/v tiếp tục phát động phong trào bảo vệ ANCT-TTXH cho các ngày lễ lớn và tết Nguyên đán

24

3

 

Chỉ thị v/v tổ chức hội hoa xuân Tân Dậu

25

4

 

Chỉ thị về việc tăng cường công tác Phòng, chống dịch tả mùa khô năm 1981

26

12

 

Chỉ thị xét cấp giấy phép kinh doanh cho các cơ sở thương nghiệp dịch vụ ăn uống

27

5

 

Chỉ thị v/v thành lập gấp rút đội chuyên nghiệp thủy lợi tại các phường

28

6

 

Chỉ thị về việc giao nhiệm vụ cho các ban ngành xây ống cống để phục vụ sản xuất nông nghiệp

29

8

 

Chỉ thị v/v tổ chức ngày lao động "vì tương lai con em chúng ta" vào dịp 19/5

30

9

 

Chỉ thị v/v xét cấp giấy phép kinh doanh cho các hộ thương nghiệp - dịch vụ ăn uống

31

10

 

Chỉ thị v/v thực hiện phân công phân cấp quản lý cho phường

32

1

 

Chỉ thị yêu cầu các phường tham gia Hội chợ quận

33

3

 

Chỉ thị về công tác tự kiểm tra tài chính QTB

34

4

 

Chỉ thị v/v tăng cường công tác bảo vệ Bà mẹ vận động sinh đẻ có kế hoạch và hạ thấp tỷ lệ phát triển dân số

35

5

 

Chỉ thị về cải tiến và tăng cường biện pháp trong công tác thu thuế công thương nghiệp trên địa bàn quận

36

6

 

Chỉ thị v/v đăng ký và quản lý các loại xe thô sơ

37

2

 

Chỉ thị về việc dùng biên lai thu chi, quyên góp tài chánh trong nhân dân của các cơ quan đơn vị thuộc quận Tân Bình

38

3

 

Chỉ thị về việc tổ chức lễ CMT8 và Quốc khánh 02/9/1983

39

04

 

Chỉ thị v/v diễn tập quân sự "chiến dịch phân công N 83"

40

05

 

Chỉ thị về thủ tục phê duyệt hợp đồng kinh tế trên địa bàn quận Tân Bình

41

06

 

Chỉ thị về việc phát động thi đua tiết kiệm chào mừng Đại hội Đảng

42

07

 

Chỉ thị chuẩn bị kiểm tra thực hiện kế hoạch nhà năm 1983 trên địa bàn quận Tân Bình

43

08

 

Chỉ thị về việc kiểm tra cư trú để phục vụ yêu cầu phát triển KTXH

44

01

 

Chỉ thị một số công tác trong quý 1/1984

45

02

 

Chỉ thị về hợp tác kinh tế giữa quận Tân Bình và các tỉnh

46

04

 

Chỉ thị về việc phân cấp phân phối nhiên liệu phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội

47

05

 

Chỉ thị về việc huy động ngày công lao động XHCN năm 1984

48

07

 

Chỉ thị vận động thanh niên xung phong đợt 15 tháng 12/1984

49

01

 

Chỉ thị về việc khẩn trương giải quyết hộ khẩu cho người gốc Tân Bình đi kinh tế mới trở về (tiếp tục thực hiện Chỉ thị 28 của UBND TP)

50

02

 

Chỉ thị về việc kiểm điểm 3 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự

51

03

 

Chỉ thị về việc tăng cường công tác PCCC mùa khô năm 1985

52

05

 

Chỉ thị phân cấp phân phối nhiên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp

53

06

 

Quy định cấm xe vận tải trên 3 tấn, 5 tấn và xe khách trên 20 chỗ ngồi lưu thông trên phạm vi P25

54

07

 

Chỉ thị v/v đình chỉ hoạt động mua bán radio cassette của Trung tâm Văn hóa thuộc Phòng Văn hóa thông tin

55

08

 

Chỉ thị Đại hội xã viên HTX Tân Thắng 1

56

09

 

Chỉ thị v/v tổ chức các hoạt động chào mừng Festival 12 và năm Quốc tế Thanh niên 1985

57

10

 

Chỉ thị v/v đẩy mạnh thực hiện chỉ tiêu kế hoạch thu thuế công thương nghiệp quý 3 và cuối năm 1985

58

11

 

Quy định v/v phân công phân cấp về thuế công thương nghiệp đối với Phường

59

12

 

Chỉ thị v/v tiếp tục thực hiện kế hoạch cải tạo, tổ chức lại công thương nghiệp tư doanh

60

13

 

Chỉ thị diễn tập động viên quân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 1985

61

01

 

Chỉ thị v/v tổng kết quản lý, thống kê số liệu tình hình ký kết thực hiện và thanh lý hợp đồng kinh tế của các đơn vị sản xuất kinh doanh

62

02

 

Chỉ thị v/v hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ

63

03

 

Chỉ thị v/v tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch năm 1987

64

04

 

Chỉ thị v/v tổ chức lần thứ 40 toàn quốc kháng chiến, lần thứ 42 thành lập Quân đội nhân dân

65

05

 

Chỉ thị tổ chức các ngày kỷ niệm trong tháng 12/1986 và Tết Đinh Mão

66

06

 

Chỉ thị v/v chấn chỉnh hoạt động kinh doanh của các đơn vị tập thể - cá thể ngành may mặc

67

01

 

Chỉ thị về tăng cường công tác chỉ đạo tuyển sinh quân sự năm 1987 - 1988 cho các học viên và trường sĩ quan quân sự

68

02

 

Chỉ thị v/v tổ chức thực hiện tốt chương trình trồng gừng xuất khẩu

69

03

 

Chỉ thị v/v giải quyết tiền mặt, vật tư cho công trình xây dựng XN. Da giày xuất khẩu phường 13

70

04

 

Chỉ thị v/v triển khai xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm năm (1986-1990)

71

09

 

Chỉ thị về công tác Phòng chống lụt bão 1987

72

06

 

Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội năm 1988

73

07

 

Chỉ thị tổ chức thực hiện một số mặt công tác liên quan đến công tác thanh niên của quận từ 1987 - 1988

74

08

 

Chỉ thị phát động đợt thi đua 45 ngày chống thất thu thuế

75

01

 

Chỉ thị v/v quy hoạch và quản lý kinh doanh ngành điện máy tại khu vực ngã tư Bảy Hiền - phường 4 QTB

76

02

 

Chỉ thị v/v tăng cường công tác quản lý thu và kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý ngành thuế công thương nghiệp

77

03

 

Chỉ thị triển khai đợt công tác ổn định trật tự phân phối lưu thông - trật tự xã hội trên địa bàn

78

04

 

Chỉ thị v/v tận thu thuế và chống thất thu thuế sản xuất kinh doanh năm 1988

79

05

 

Chỉ thị về công tác Phòng chống lụt bão 1988 của QTB

80

06

 

Chỉ thị v/v xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1989

81

07

 

Chỉ thị v/v đẩy mạnh công tác giải quyết quân nhân đào ngũ và thanh niên trốn tránh nghĩa vụ quân sự

82

08

 

Chỉ thị v/v thực hiện công tác động viên, tuyển quân năm 1989

83

1

 

Chỉ thị v/v quy hoạch và quản lý kinh doanh ngành điện máy tại khu vực ngã tư Bảy Hiền - Phường 4 Q. TB

84

2

 

Chỉ thị v/v tăng cường công tác quản lý thu và kiện tòan tổ chức bộ máy quản lý ngành thuế công thương nghiệp của QTB

85

3

 

Chỉ thị triển khai đợt công tác ổn định trật tự phân phối lưu thông - trật tự xã hội trên địa bàn

86

4

 

Chỉ thị v/v tận thu thuế và chống thất thu thuế sản xuất kinh doanh năm 1988

87

5

 

Chỉ thị về công tác phòng chống lụt bão 1988 của QTB

88

6

 

Chỉ thị v/v xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1989

89

7

 

Chỉ thị đẩy mạnh công tác giải quyết quân nhân đào ngũ và thanh niên trốn tránh nghĩa vụ quân sự

90

8

 

Chỉ thị v/v thực hiện công tác động viên, tuyển quân năm 1989

91

9

 

Chỉ thị v/v khẩn trương thực hiện công tác giải tỏa nhà chung chợ Tân Bình

92

10

 

Chỉ thị về công tác quy hoạch sắp xếp mặt bằng kinh doanh tại chợ Tân Bình

93

11

 

Chỉ thị v/v diễn tập chỉ huy tham mưu động viên năm 1988

94

12

 

Chỉ thị về công tác quản lý kinh doanh theo ngành nghề địa bàn quận Tân Bình

95

1

 

Chỉ thị v/v tổ chức Đại hội thể thao Thành phố lần thứ hai

96

2

 

Chỉ thị v/v huy động tiền mặt bán hàng và chi trả tiền mặt phục vụ Tết Kỷ Tỵ

97

3

 

Chỉ thị v/v thu nộp ngân sách và tiền mặt trong tháng 3/1989

98

4

 

Chỉ thị v/v thực hiện chế độ thu nộp ngân sách trong tháng 3/89

99

5

 

Chỉ thị v/v tăng cường công tác xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

100

6

 

Chỉ thị v/v củng cố công tác quản lý người bị bắt buộc lao động theo Quyết định 191/CT ngày 23/6/1980 của HĐCP

101

7

 

Chỉ thị v/v đẩy mạnh tiến độ thu thuế công thương nghiệp nhằm hoàn thành kế hoạch thuế quý II và 6 tháng đầu năm 1989

102

8

 

Chỉ thị về công tác phòng, chống lụt bão năm 1989 của QTB

103

9

 

Chỉ thị v/v thanh toán số tồn đọng nộp ngân sách trong 6 tháng đầu năm 1989 đối với các đơn vị SXKD trực thuộc Quận

104

10

 

Chỉ thị v/v xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1990

105

11

 

Chỉ thị v/v thành lập BCĐ và việc huy động lực lượng tổng hợp của Phường, Quận tham gia kế hoạch đón tiếp quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế trở về

106

12

 

Chỉ thị v/v tăng cường trật tự an toàn xã hội và vệ sinh công cộng phục vụ ngày bầu cử Hội đồng nhân dân và các ngày lễ lớn từ nay đến cuối năm 1989

107

13

 

Chỉ thị v/v triển khai thực hiện tấn công truy quét bọn tội phạm hình sự, tăng cường công tác an ninh chính trị, trật tự an tòan xã hội trên địa bàn Quận

108

14

 

Chỉ v/v tổ chức vệ sinh đường phố nhân dịp Tết Canh Ngọ và phục vụ năm Du lịch 1990

109

16

 

Chỉ thị v/v thu nộp ngân sách năm 1989

110

17

 

Chỉ thị v/v tổ chức đợt tấn công tội phạm trên địa bàn Quận

111

18

 

Chỉ thị v/v thực hiện công tác động viên tuyển quân 1990

112

1

 

Chỉ thị về tấn công truy quét tội phạm trên địa bàn Quận

113

2

 

Chỉ thị v/v xét duyệt kế hoạch năm 1990 cho đơn vị sản xuất kinh doanh

114

3

 

Chỉ thị v/v sắp xếp lại lao động trong các đơn vị kinh tế QD

115

4

 

Chỉ thị v/v triển khai tổ chức Đại hội CNVC năm 1990

116

5

 

Chỉ thị về công tác xóa nạn mù chữ và phổ cập giáo dục cấp 1 trên địa bàn quận Tân Bình

117

6

 

Chỉ thị v/v tổ chức thực hiện chế độ BHXH tuổi già cho người lao động thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Tân Bình

118

7

 

Chỉ thị v/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 1991 - 1995

119

8

 

Chỉ thị v/v chấn chỉnh công tác tuyển dụng, quản lý lao động trong khu vực kinh tế quốc doanh trên địa bàn quận Tân Bình

120

9

 

Chỉ thị v/v tiếp tục củng cố công tác xử lý quân nhân đào ngũ và thanh niên trốn tránh nghĩa vụ quân sự

121

10

 

Chỉ thị tổ chức thực hiện điều lệ dân quân tự vệ

122

11

 

Chỉ thị v/v tăng cường quản lý lưu trú, đi lại hoạt động của người nước ngoài và Việt kiều trên địa bàn quận Tân Bình, để bảo đảm an ninh chính trị và trật tự xã hội

123

12

 

Chỉ thị thực hiện kiểm kê và đánh giá lại tài sản trong khu vực hành chánh sự nghiệp

124

13

 

Chỉ thị v/v tập trung chỉ đạo công tác gọi thanh niên nhập ngũ đợt 2/1990

125

15

 

Chỉ thị v/v triển khai công tác kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch năm 1990

126

16

 

Chỉ thị v/v đẩy mạnh thực hiện một số công tác lớn chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc

127

01

 

Chỉ thị về một số biện pháp triển khai kế hoạch giao quân đợt 1 năm 1991 của quận

128

03

 

Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm trong việc tổ chức Đại hội CNVC cơ sở năm 1991

129

02

 

Chỉ thị tổ chức ''Hội khỏe Phù Đổng QTB năm 1991-1992''.

130

04

 

Chỉ thị v/v triển khai công tác kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 1991

131

05

 

Chỉ thị v/v tăng cường công tác huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 1991

132

06

 

Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1992

133

07

 

Chỉ thị v/v xây dựng kế hoạch kinh tế đối ngoại năm 1992

134

08

 

Chỉ thị về một số biện pháp thu thuế từ nay đến hết năm 1991

135

09

 

Chỉ thị v/v điều tra một số chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động kinh doanh ở các đơn vị thương nghiệp - dịch vụ du lịch quốc doanh, HTX, xí nghiệp đời sống và tư nhân

136

10

 

Chỉ thị v/v triển khai công tác rà xét tình hình thực hiện kế hoạch năm 1991

137

11

 

Chỉ thị v/v tăng cường quản lý hoạt động văn hóa trên địa bàn quận Tân Bình

138

01

 

Chỉ thị thực hiện biện pháp triệt để tiết kiệm điện trong mùa khô năm 1992

139

03

 

Chỉ thị v/v triển khai công tác rà xét tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 1992

140

05

 

Chỉ thị nghiêm cấm các trường hợp xây dựng trái phép ở khu đất bến xe Phú Mỹ Hưng, phường 11

141

07

 

Chỉ thị v/v tăng cường quản lý trật tự lòng lề đường

142

06

 

Chỉ thị v/v xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1993

143

08

 

Chỉ thị triển khai thực hiện biện pháp bảo hộ lao động

144

09

 

Chỉ thị v/v chuẩn bị kế hoạch chuyển địa phương từ thời bình sang trạng thái có chiến sự, địch phá hoại kích động biểu tình bạo loạn có vũ trang, bảo vệ mục tiêu

145

10

 

Chỉ thị v/v chuyển địa bàn quận Tân Bình từ thời bình sang trạng thái có chiến sự

146

11

 

Chỉ thị v/v triển khai công tác rà xét tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1992

147

01

 

Chỉ thị phát động tuần lễ bảo vệ môi trường ở quận Tân Bình

148

05

 

Chỉ thị v/v xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1994 - 1995

149

02

 

Chỉ thị về công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc gia đình Thương binh liệt sĩ và tổ chức kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/1993

150

03

 

Chỉ thị v/v chuẩn bị kế hoạch chuyển địa phương từ thời bình sang trạng thái có chiến sự, địch phá hoại kích động BTBL có võ trang, chống địch tập kích đường không, đổ bộ đường không, bảo vệ mục tiêu

151

06

 

Chỉ thị tăng cường công tác an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội từ nay đến hết quý 1/1994

152

07

 

Chỉ thị v/v chuẩn bị KH chuyển địa phương từ thời bình sang trạng thái có chiến sự, địch phá hoại kích động BTBL có võ trang, chống địch tập kích đường không, đổ bộ đường không, bảo vệ mục tiêu

153

08

 

Chỉ thị v/v thực hiện đợt cao điểm chương trình xanh v sạch trên địa bàn quận

154

09

 

Chỉ thị v/v triển khai công tác rà xét tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1993

155

02

 

Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực Phòng thủ trên địa bàn quận Tân Bình năm 1994

156

2A

 

Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện quyết định số 1076/QĐ-UB-NC ngày 13/4/1994 của UBND/TP về việc ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực xây dựng tại Tp Hồ Chí Minh

157

04

 

Chỉ thị v/v chuyển địa bàn quận Tân Bình từ thời bình sang trạng thái chiến sự

158

05

 

Chỉ thị v/v xây dựng KH kinh tế - văn hóa - xã hội năm 1995

159

06

 

Chỉ thị v/v chấn chỉnh lại hoạt động của ngành kinh doanh nhà hàng khách sạn trên địa bàn quận Tân Bình

160

07

 

Chỉ thị v/v chuyển công tác quản lý vốn của quỹ XĐGN thông qua nghiệp vụ quản lý của ngân hàng

161

08

 

Chỉ thị về thực hiện diễn tập kiểm tra phương án phòng thủ bảo vệ địa bàn quận Tân Bình

162

09

 

Chỉ thị v/v rà xét kế hoạch năm 1994

163

01

 

Chỉ thị về một số công tác trọng tâm để tổ chức tốt Tết Ất Hợi

164

02

 

Chỉ thị v/v quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa

165

03

 

Chỉ thị v/v tổng kết 5 năm xây dựng phong trào quần chúng ''Bảo vệ An ninh tổ quốc'' trên địa bàn quận Tân Bình

166

04

 

Chỉ thị v/v thực hiện phong trào bảo vệ môi trường chào mừng 20 năm ngày giải phóng thành phố

167

05

 

Chỉ thị v/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1996 - 2000

168

06

 

Chỉ thị v/v tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày Truyền thống lực lượng dân quân tự vệ (28/3/1935-28/3/1995)

169

08

 

Chỉ thị v/v tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn quận Tân Bình

170

12

 

Chỉ thị v/v tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chánh sự nghiệp tại quận Tân Bình thời điểm 01/7/1995

171

09

 

Chỉ thị v/v tổ chức diễn tập khu vực Phòng thủ quận Tân Bình năm 1995

172

10

 

Chỉ thị v/v điều động SQ-HSQ - Binh sĩ đi huấn luyện quân dự bị theo chế độ hàng năm

173

11

 

Chỉ thị v/v triển khai kế hoạch Phòng chống dịch lở mồm, long móng ở heo và trâu, bò trên địa bàn quận Tân Bình

174

14

 

Chỉ thị v/v triển khai công tác điều tra sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn quận Tân Bình

175

16A

 

Chỉ thị v/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1996

176

19

 

Chỉ thị v/v kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch năm 1995

177

01

 

Chỉ thị về tăng cường công tác Phòng chống cháy trên địa bàn quận Tân Bình

178

02

 

Chỉ thị v/v gọi Thanh niên nhập ngũ năm 1996

179

03

 

Chỉ thị về tăng cường các biện pháp Phòng cháy, chữa cháy mùa khô năm 1996.

180

06

 

Chỉ thị về việc thực hiện tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 1997.

181

07

 

Chỉ thị v/v xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1997.

182

15

22/7/1995

Chỉ thị về việc cấm nuôi và diệt trừ ốc bưu vàng (OBV)

183

77

12/6/1996

QĐ v/v ban hành quy định tạm thời chế độ đấu thầu, chọn thầu thu lệ phí khai thác các chợ nhỏ trên địa bàn quận Tân Bình

184

97

27/11/1996

QĐ v/v thành lập Ban Tôn giáo quận Tân Bình

185

56

14/6/1997

QĐ v/v giải thể Đội quản lý trật tự đô thị quận Tân Bình

186

68

10/9/1997

QĐ v/v công bố lộ giới từ 12m trở xuống trên địa bàn 20 phường quận Tân Bình

187

72

15/10/1997

QĐ v/v thu hồi con dấu của các Phòng, ban chuyên môn thuộc quận

188

37

16/3/1998

QĐ v/v Ủy nhiệm của Chủ tịch UBND quận cho Trưởng Phòng Quản lý đô thị về ký ban hành văn bản

189

38

16/3/1998

QĐ v/v ủy nhiệm của Chủ tịch UBND quận cho Trưởng Phòng VHTT-TDTT về ký ban hành văn bản

190

39

17/3/1998

QĐ v/v thu hồi con dấu của Phòng QLĐT và Phòng VHTT- TDTT quận Tân Bình

191

49

04/10/1998

QĐ v/v chuyển giao chức năng, nhiệm vụ Ban Môi trường sang Phòng QLĐT QTB tiếp tục quản lý và điều hành

192

64

28/9/1998

QĐ v/v sát nhập, giải thể, thay đổi số liệu và giữ nguyên tên các phường theo đơn vị hành chính mới quận Tân Bình

193

196

07/10/1998

QĐ v/v giải thể Phòng Địa chính QTB và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ cho Phòng Quản lý đô thị quận tổ chức thực hiện

194

103

14/7/1998

QĐ v/v Ủy nhiệm của Chủ tịch UBND quận cho Trưởng Phòng LĐTBXH về ký ban hành văn bản

195

104

14/7/1998

QĐ v/v Ủy nhiệm của Chủ tịch UBND quận cho Trưởng Phòng TÁCKHĐT về ký ban hành văn bản

196

106

27/7/1998

QĐ v/v ủy nhiệm của Chủ tịch UBND quận cho Trưởng Phòng GDĐT về ký và ban hành văn bản

197

107

28/7/1998

QĐ v/v thu hồi con dấu các Phòng của UBND Q.Tân Bình

198

112

19/8/1998

QĐ v/v Ủy nhiệm của Chủ tịch UBND quận cho Trưởng Phòng GDĐT về ký bổ sung văn bản

199

259

27/11/1998

V/v Thu hồi con dấu của Phòng Y tế Quận Tân Bình

200

5

16/9/1998

Chỉ thị v/v triển khai Quy chế thực hiện dân chủ ở các phường thuộc quận Tân Bình

201

21

05/06/1999

QĐ v/v thành lập ban an toàn giao thông quận Tân Bình

202

15

28/02/2000

QĐ v/v ban hành Quy chế tổ chức và làm việc của UBND quận Tân Bình

203

17

27/3/2000

QĐ v/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng PHCTPBGDPL của UBND quận Tân Bình

204

31

19/08/2002

QĐ v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đội quản lý trật tự đô thị thuộc Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình và Tổ trật tự đô thị phường trực thuộc quận Tân Bình

205

43

27/8/2002

QĐ v/v thành lập Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em quận Tân Bình trên cơ sở hợp nhất Ủy ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Ủy ban Bảo vệ - chăm sóc trẻ em quận TB

206

33

16/9/2002

QĐ v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự quận Tân Bình

207

54

10/4/2002

QĐ V/v sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Q.Tân Bình

208

03

20/8/2002

Chỉ thị về việc thực hiện công tác tuyển quân năm 2003

209

10

14/4/2003

QĐ v/v Ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận cho Phó Chủ nhiệm chuyên trách, Thường trực Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em quận Tân Bình về ký, ban hành văn bản và làm chủ tài khoản giải quyết công việc của đơn vị

210

60

29/8/2003

QĐ v/v thành lập Ban Tôn giáo quận Tân Bình

211

01

21/02/2003

Chỉ thị v/v tổ chức thực hiện hiệm vụ quốc phòng năm 2003 trên địa bàn quận Tân Bình

212

2

25/7/2003

Chỉ thị v/v thực hiện công tác động viên tuyển quân năm 2004

213

5

24/9/2003

Chỉ thị v/v thực hiện nhiện vụ xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên theo Chỉ thị số 14/2003/CT-UB- ngày 15/7/2003 của UBND thành phố

214

9

27/10/2003

Chỉ thị v/v diễn tập kiểm tra phương án phòng thủ năm 2003 (ký hiệu PT-03)

215

10

13/11/2003

Chỉ thị v/v chấn chỉnh và tăng cường quản lý Nhà nước về nhà đất trên địa bàn QTB

216

02

04/02/2004

QĐ Ban hành quy chế tổ chức và làm việc của UBND lâm thời quận Tân Bình

217

03

22/4/2004

QĐ thành lập Đội Quản lý trật tự đô thị quận Tân Bình

218

04

27/5/2004

QĐ v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận và Tổ Quản lý trật tự đô thị phường thuộc quận Tân Bình

219

06

07/6/2004

QĐ v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế quận

220

07

08/6/2004

QĐ v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình - nhiệm kỳ 2004 - 2009

221

10

09/7/2004

QĐ v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của UB DS GĐ và Trẻ em quận trực thuộc UBND quận Tân Bình

222

11

14/7/2004

QĐ v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng TCCQ quận Tân Bình

223

12

14/7/2004

QĐ v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận Tân Bình

224

15

19/8/2004

QĐ v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng VHTT TDTT quận Tân Bình

225

16

19/8/2004

QĐ v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị QTB

226

19

13/9/2004

QĐ v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng GD và ĐT QTB

227

1

02/01/2004

Chỉ thị v/v tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2004 trên địa bàn QTB

228

27

07/01/2005

QĐ v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo quận Tân Bình

229

56

29/9/2005

QĐ v/v ủy quyền của Chủ tịch UBND quận cho Trưởng Phòng Quản lý đô thị về ký và ban hành văn bản

230

60

29/9/2005

QĐ v/v ủy quyền của Chủ tịch UBND quận cho Phó Chủ nhiệm chuyên trách, thường trực Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em quận Tân Bình về ký, ban hành văn bản và làm chủ tài khoản giải quyết công việc đơn vị

231

64

26/12/2005

QĐ v/v ban hành Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL năm 2006 trên địa bàn quận Tân Bình

232

04

11/01/2005

Chỉ thị v/v tăng cường công tác PC dịch cúm gia cầm trên địa bàn Q. Tân Bình từ nay đến sau Tết Nguyên đán Ất Dậu 2005

233

05

20/4/2005

Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2005 trên địa bàn quận Tân Bình

234

01

10/3/2006

Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2006 trên địa bàn quận Tân Bình

235

07

17/8/2007

QĐ về ban hành Quy trình tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận Tân Bình

236

02

25/01/2007

Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2007 trên địa bàn quận Tân Bình

237

05

17/8/2007

Chỉ thị về diễn tập phòng, chống gây rối, biểu tình, bạo loạn và kiểm tra phương án tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2007

238

06

20/8/2007

Chỉ thị về thực hiện các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn quận trong 6 tháng cuối năm 2007

239

02

24/01/2008

Quyết định về ban hành kế hoạch thực hiện chủ đề “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”

240

01

17/01/2008

Chỉ thị về đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.343

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243