Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/2015/QĐ-UBND về Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015 – 2020

Số hiệu: 03/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 15/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2015/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015 – 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu:

- Khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương trong mối tương quan với du lịch đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Qua đó, xác định mô hình đặc trưng, có tính hấp dẫn cao để thúc đẩy du lịch Đồng Tháp phát triển.

- Đẩy mạnh xã hội hoá phát triển du lịch, khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng; du lịch trãi nghiệm; kêu gọi đầu tư xây dựng các dự án về du lịch với quy mô và chất lượng cao.

- Giai đoạn 2015 - 2020: định hình cơ bản mô hình phát triển của du lịch Đồng Tháp với các nét văn hoá, lợi thế đặc trưng tại các tuyến điểm du lịch trọng điểm với từng định vị rõ ràng. Qua đó tạo nên một bức tranh du lịch Đồng Tháp hoàn thiện và có nét riêng phù hợp với điều kiện của tỉnh, không trùng lặp với các địa phương khác.

- Đến năm 2020: tăng gấp đôi tổng số lượt khách du lịch đến Đồng Tháp (3,5 triệu lượt khách) và vươn lên tốp đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về tổng lượt khách tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng và tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch. Đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của kinh tế địa phương, có hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, xây dựng Đồng Tháp trở thành 1 trong 3 điểm đến hấp dẫn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, là ưu tiên lựa chọn hàng đầu của du khách trong và ngoài nước.

- Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Đồng Tháp.

2. Định hướng phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015 - 2020:

- Tái định vị về vị trí địa lý trên bản đồ du lịch;

- Định vị về hình ảnh chủ đạo;

- Định vị về sản phẩm du lịch;

- Xác định thị trường mục tiêu.

3. Các nhóm giải pháp thực hiện:

- Phân công và xác định vai trò từng tuyến, điểm du lịch;

- Chuẩn hoá và bổ sung các lễ hội định kỳ;

- Xây dựng hệ thống thông tin du lịch hoàn chỉnh và kế hoạch truyền thông đồng bộ;

- Phát huy và hỗ trợ các doanh nghiệp nồng cốt;

- Thay đổi phương thức kêu gọi đầu tư;

- Phát triển hạ tầng và phương tiện giao thông phục vụ du lịch;

- Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch.

4. Kinh phí thực hiện Đề án:

- Tổng kinh phí (không bao gồm các hạng mục xây dựng cơ bản và hạ tầng giao thông): 511.160.000.000đ (Năm trăm mười một tỷ, một trăm sáu mươi triệu đồng). Riêng năm 2015 là 62.960.000.000đ (Sáu mươi hai tỷ, chín trăm sáu mươi triệu đồng).

- Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn ngân sách và các nguồn hợp pháp khác.

5. Thời gian thực hiện: từ năm 2015 đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện Đề án đạt kết quả tốt nhất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (I, II);
- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- TT/TU, TT/HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh;
- Công báo tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.
NC/VX.VD.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2015/QĐ-UBND về Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015 – 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.499

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.32.171