Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/2004/QĐ-UB thực hiện đề án khuyến nông cơ sở và chế độ phụ cấp cho khuyến nông viên do Tỉnh Hưng Yên ban hành

Số hiệu: 03/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Đình Phách
Ngày ban hành: 06/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2004/QĐ-UB

Hưng Yên, ngày 06 tháng 01 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KHUYẾN NÔNG CƠ SỞ VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHO KHUYẾN NÔNG VIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Thông báo số 364/TB-TU ngày 30/7/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đề án kiện toàn tổ chức nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống khuyến nông tỉnh;

Căn cứ nghị quyết số 16/2003/NQ-HĐ ngày 10/12/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ phụ cấp cho khuyến nông viên cơ sở;

Xét đề nghị của Ban Tổ chức chính quyền tỉnh tại Tờ trình số 02/TT-TCCQ ngày 02/01/2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bố trí ở mỗi xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) có sản xuất nông nghiệp một khuyến nông viên cơ sở.

Khuyến nông viên cơ sở là thành viên của hệ thống khuyến nông tỉnh có trách nhiệm giúp trạm khuyến nông huyện, thị xã và UBND cấp xã tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến nông tại địa phương, khuyến nông viên cơ sở chịu sự lãnh đạo trực tiếp của UBND cấp xã và sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm khuyến nông tỉnh.

Điều 2. Khuyến nông viên cơ sở có nhiệm vụ:

- Vận động nông dân, tổ chức xây dựng và duy trì hoạt động câu lạc bộ khuyến nông, nhóm sở thích phục vụ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn.

- Phối hợp với các ban chăn nuôi thú ý, tổ bảo vệ thực vật, thường xuyên nắm chắc diễn biến đàn gia súc, gia cầm, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, sâu bệnh đối với cây trồng, tổ chức triển khai các chủ trương chính sách của Nhà nước, của tỉnh, huyện và địa phương tới người sản xuất tại cơ sở.

- Tiếp thu ý kiến của nông dân và tổ chức thực hiện các chương trình khuyến nông của tỉnh, huyện và của các cơ quan khoa học kỹ thuật, các doanh nghiệp…. Tổ chức các lớp tập huấn, kinh nghiệm sản xuất, cung cấp thông tin về thị trường… Tổ chức thực hiện xây dựng các mô hình trình diễn, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và tổ chức nhân ra diện rộng.

- Tham gia vào các công tác chỉ đạo sản xuất trên địa bàn phụ trách.

Điều 3. Tiêu chuẩn của khuyến nông viên cơ sở:

- Có lý lịch rõ ràng, yêu nghề.

- Về trình độ chuyên môn từ trung học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thú ý, thuỷ sản trở lên và có thực tiễn công tác ở cơ sở từ 3 năm trở lên.

- Có tinh thần trách nhiệm, có khả năng tổ chức thuyết phục nông dân thực hiện.

- Dưới 50 tuổi, có sức khoẻ tốt.

Điều 4. Trung tâm Khuyến nông tỉnh ký hợp đồng lao động với khuyến nông viên theo nguyên tắc:

Các khuyến nông viên do UBND cấp xã lựa chọn và lập hồ sơ lên Trạm khuyến nông huyện, thị xã thẩm định và báo cáo Trung tâm khuyến nông tỉnh ký hợp đồng công việc theo quy định của Bộ luật Lao động.

Điều 5. Khuyến nông viên cơ sở được hưởng chế độ phụ cấp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng chẵn)/một người/một tháng. Nguồn kinh phí bằng nguồn ngân sách tính theo quy định hiện hành của pháp luật (giao Sở Tài Chính - Vật giá hướng dẫn cụ thể).

Điều 6. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các ông (bà); Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Phách

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2004/QĐ-UB thực hiện đề án khuyến nông cơ sở và chế độ phụ cấp cho khuyến nông viên do Tỉnh Hưng Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.399

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75