Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: Khôngsố Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Hoàng Văn Hoan
Ngày ban hành: 27/05/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 1959

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VẤN ĐỀ HỢP TÁC HOÁ NÔNG NGHIỆP

QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Sau khi nghe bản báo cáo của Chính phủ về vấn đề "Kiên quyết đưa nông thôn miền Bắc nước ta qua con đường hợp tác hoá nông nghiệp tiến lên chủ nghĩa xã hội".
Sau khi nghe bản thuyết trình của Tiểu ban nghiên cứu báo cáo của Chính phủ về vấn đề trên đây; và sau khi nghe các đại biểu phát biểu ý kiến;

QUYẾT NGHỊ:

1- Quốc hội nhất trí nhận định rằng : phong trào hợp tác hoá nông nghiệp hiện nay đang phát triển mạnh, nó đã trở thành một phong trào quần chúng và căn bản là tốt.

2- Quốc hội nhất trí nhận định rằng : hiện nay, hợp tác hoá nông nghiệp là khâu chính trong toàn bộ công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc nước ta. Nó kết hợp 3 cuộc vận động ; cải tạo quan hệ sản xuất, cải tiến kỹ thuật, phát triển sản xuất.

Riêng ở miền núi thì tiến hành vận động hợp tác hoá nông nghiệp, phát triển sản xuất, kết hợp hoàn thành cải cách dân chủ.

3- Quốc hội nhất trí tán thành những điều quy định cơ bản về mục đích yêu cầu, đường lối (giai cấp, phương châm, nguyên tắc, những chính sách cụ thể và phương pháp vận động hợp tác hoá nông nghiệp đã nổi lên trong bản báo cáo của Chính phủ.

4- Quốc hội giao trách nhiệm cho Chính phủ tăng cường lãnh đạo cuộc vận động hợp tác hoá nông nghiệp, và làm cho các cấp, các ngành, nhận thức đầy đủ ý nghĩa to lớn của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nông thôn miền Bắc nước ta hiện nay, đồng thời nhận rõ trách nhiệm của mình đối với phong trào hợp tác hoá nông nghiệp : các cấp tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nắm vững chỉ đạo phong trào; các ngành thi hành mọi biện pháp cần thiết và nghiên cứu các chính sách cụ thể của ngành mình để kịp thời phục vụ phong trào hợp tác hoá nông nghiệp đang phát triển mạnh mẽ.

5- Quốc hội nhiệt liệt hoan nghênh thắng lợi bước đầu của phong trào hợp tác hoá nông nghiệp, kêu gọi anh chị em nông dân hãy đoàn kết phấn đấu, hăng hai đi theo con đường hợp tác hoá của Đảng và Chính phủ, kêu gọi toàn thể cán bộ hãy ra sức học tập và công tác, nâng cao ý thức giác ngộ xã hội chủ nghĩa và cảnh giác chính trị, nhiệt liệt ủng hộ và thiết thực tham gia phong trào hợp tác hoá nông nghiệp. Toàn thể các ngành các giới, toàn thể cán bộ, bộ đội và nhân dân hãy ra sức đoàn kết phấn đấu, kiên quyết đưa miền Bắc nước ta qua con đường hợp tác hoá nông nghiệp tiến lên chủ nghĩa xã hôị, góp phần củng cố miền Bắc, làm cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà.

Hợp tác hoá nông nghiệp là một cuộc cách mạng hoà bình, nhưng sâu sắc và triệt để nhất từ trước đến nay ở nông thôn nước ta; đó là một nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, nhưng rất vè vang. Quốc hội tin rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Lao động Việt Nam, của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà và của Hồ Chủ tịch, với truyền thống đấu tranh anh dũng của nông dân ta và khối đoàn kết chặt chẽ của toàn dân ta, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ vẻ vang ấy.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 27 tháng 5 năm 1959.

 

 

Hoàng Văn Hoan

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết về vấn đề hợp tác nông nghiệp do Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.853

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.252.84