Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 24/2002/NQ-HĐ về việc thành lập quỹ khuyến nông và sửa đổi, bổ sung quy định về lập, quản lý và sử dụng quỹ bảo trợ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội do Hội đồng nhân dân thành phố Hà nội khóa XII, kỳ họp thứ sáu ban hành

Số hiệu: 24/2002/NQ-HĐ Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phùng Hữu Phú
Ngày ban hành: 18/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/2002/NQ-HĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2002 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC LẬP QŨY KHUYẾN NÔNG VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO TRỢ AN NINH TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN  THÀNH PHỐ HÀ NỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XII,
(Kỳ họp thứ 6 - từ ngày 16 đến 18 tháng 01 năm 2002)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân(Sửa đổi);
Căn cứ tờ trình của UBND Thành phố Hà Nội kèm theo dự thảo quy chế về việc lập, quản lý và sử dụng Qũy Khuyến nông Thành phố Hà Nội; tại tờ trình của UBND thành phố kèm theo dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế về việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Hà Nội.  
Sau khi nghe ý kiến thuyết trình của Ban Kinh tế - Ngân sách, ý kiến của đại biểu HĐND Thành phố.

QUYẾT NGHỊ

I/ VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ KHUYẾN NÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

1. Thống nhất chủ trương thành lập Quỹ Khuyến nông Thành phố Hà Nội.

2. Mục đích thành lập Quỹ Khuyến nông là để chủ động thực hiện các nội dung công tác khuyến nông, huy động các nguồn kinh phí, mở rộng các mô hình khuyến nông tiên tiến, đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp.

3. Thông qua về nguyên tắc: "Quy chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Khuyến nông Thành phố Hà Nội" do UBND Thành phố trình; bố trí 5 tỷ đồng vốn ngân sách thành phố trong năm 2002 để tạo vốn ban đầu cho Quỹ. Căn cứ vào kết quả và hiệu quả hoạt động của Quỹ, hàng năm thành phố sẽ xem xét để bổ sung.

4. Giúp UBND Thành phố căn cứ ý kiến của các đại biểu HĐND Thành phố, hoàn chỉnh, ban hành, tổ chức thực hiện việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ Khuyến nông Thành phố Hà Nội đảm bảo đúng mục tiêu, có hiệu quả và đúng pháp luật.

II/ VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ VIỆC LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QŨY BẢO TRỢ AN NINH TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

1. Đồng ý về cơ bản với nội dung tờ trình của UBND Thành phố về việc bổ sung, sửa đổi các quy định về lập, quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

2. Giao UBND Thành phố: Căn cứ ý kiến của các đại biểu HĐND Thành phố, nghiên cứu điều chỉnh các mức thu cho phù hợp, hoàn chỉnh và ban hành quyết định về việc bổ sung, sửa đổi những quy định trong việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố và tổ chức chỉ đạo việc triển khai thực hiện có hiệu quả và đúng pháp luật./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Phùng Hữu Phú

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 24/2002/NQ-HĐ về việc thành lập quỹ khuyến nông và sửa đổi, bổ sung quy định về lập, quản lý và sử dụng quỹ bảo trợ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội do Hội đồng nhân dân thành phố Hà nội khóa XII, kỳ họp thứ sáu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.891

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41