Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 19/2011/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Phạm Văn Cường
Ngày ban hành: 12/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐNGNHÂN DÂN
TNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 19/2011/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 12 tháng 8 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VỚI LỰC LỰỢNG DÂN QUÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIV – KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tố chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Bo hiểm xã hi ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Dân quân t vngày 23/11/2009;

Căn cứ Quy chế hoạt đng của HĐND ngày 02/4/2005;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dn mt số điu của Luật Bo hiểm xã hi v bo hiểm xã hi t nguyn;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành mt số điu của Luật Dân quân t v;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 02/8/2010 của liên b BQuốc phòng – B Lao đng, Thương binh và Xã hội - Bộ Ni v- Bộ Tài chính hướng dn thc hin một số chế đ, chính sách vi dân quân tự vvà việc lập d toán, chp hành quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự v;

Sau khi xem xét Ttrình số 60/TTr-UBND ngày 27/8/2011 của y ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thm tra số 32/BC-HĐND ngày 05/8/2011 của Ban Pháp chế Hội đng nhân dân tỉnh và ý kiến của đi biểu dự k hp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế đ chính sách vi lc lượng Dân quân trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

1. Mức tr cp ngày công lao đng vi dân quân.

1.1. Dân quân khi được huy đng làm nhiệm vquy định tai Điều 8 của Luật Dân quân tự vệ theo quyết định của cp có thẩm quyền; dân quân thường trực sãn sàng chiến đu ti các địa bàn trng điểm về quốc phòng - an ninh được tr cp ngày công lao động bng hsố 0,08 mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định.

1.2. Dân quân nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nếu tiếp tục được kéo dài thi hn tham gia nghĩa v thì ngoài chế đtheo quy định chung, khi được huy đng làm nhiệm vụ được tr cp ngày công lao động tăng thêm bng hsố 0,04 mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định.

2. Mức hỗ trợ tiền ăn với dân quân.

Dân quân khi làm nhiệm vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền cách xa nơi cứ trú thì được hỗ trợ tiền ăn bằng mức tiền ăn cơ bn của chiến sỹ bộ binh phc v có thi hn trong Quân đi nhân dân Vit Nam ti cùng thi điểm.

3. Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội với Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân scấp xã.

Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã được hỗ trợ toàn bộ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian giứ chức vụ Chỉ huy phó Ban chỉ huy quận sự.

4. Mức phcấp hàng tháng với Thôn đi trưng.

Thôn đi trưng được hưng chế đphcấp hàng tháng bng hsố 0,5 mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định.

Điều 2. Hội đng nhân dân tỉnh giao

y ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thc hin Nghị quyết.

Thường trực Hội đng nhân dân, các Ban HĐND và các đi biểu Hội đng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thc hin Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XIV – K hp thứ 2 thông qua ngày 12/8/2011 và có hiu lc sau 10 ngày kể tngày Hội đng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn C
ư
ờng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND ngày 12/08/2011 quy định chế độ chính sách với lực lượng Dân quân trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.936

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!