Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND về phê duyệt đề án quy hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn quận Bình Thạnh đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Số hiệu: 15/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đinh Thị Lang
Ngày ban hành: 12/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 15/2008/NQ-HĐND

Bình Thạnh, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH THẠNH ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH
KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa IX (mở rộng) số 13-NQ/QU ngày 26 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa IX (mở rộng) số 15-NQ/QU ngày 05 tháng 12 năm 2008;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận tại kỳ họp thứ 11 khóa IX về việc thông qua đề cương quy hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn quận Bình Thạnh đến năm 2020;
Sau khi xem xét Tờ trình số 1869/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về việc phê duyệt đề án quy hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn quận Bình Thạnh đến năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 106/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua đề án quy hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn quận Bình Thạnh đến năm 2020 với các nội dung tại Tờ trình số 1869/TTr-UBND ngày  10 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận phối hợp với các Sở, ngành chức năng của thành phố, chỉ đạo các phòng - ban, đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề án theo thẩm quyền và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc tổ chức thực hiện việc công khai quy hoạch cho nhân dân biết và giám sát việc quản lý quy hoạch đi vào nề nếp, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch, khi nhận được kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận hoặc của nhân dân về những nội dung không còn phù hợp, Ủy ban nhân dân quận đề xuất cấp trên điều chỉnh hoặc bãi bỏ.

Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân và của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh khóa IX thông qua tại kỳ họp thường lệ lần thứ 12 ngày 12 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Thị Lang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND về phê duyệt đề án quy hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn quận Bình Thạnh đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.163

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40