Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về kỳ họp thứ 15 của Hội đồng nhân dân quận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 7 khóa III kỳ họp thứ 15 ban hành

Số hiệu: 02/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Công Dân
Ngày ban hành: 26/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 7
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 02/2009/NQ-HĐND

Quận 7, ngày 26 tháng 02 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

KỲ HỌP THỨ 15 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 7
KHÓA III KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ nội dung các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, của hai Ban Hội đồng nhân dân; các báo cáo của Ủy ban nhân dân quận, của Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân; phát biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân và hai Ban của Hội đồng nhân dân.

Điều 2. Nhất trí với báo cáo của Ủy ban nhân dân và các cơ quan hữu quan về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận năm 2008; nhiệm vụ chỉ tiêu và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.

Điều 3. Hội đồng nhân dân nhấn mạnh một số vấn đề sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH NĂM 2008:

Diễn biến tình hình kinh tế - xã hội năm 2008 so với năm 2007, bên cạnh những mặt thuận lợi cơ bản được tiếp tục giữ gìn và phát huy, đã nảy sinh nhiều khó khăn mới, tác động lớn đến công tác quản lý nhà nước trên địa bàn và việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra. Nhưng với sự nỗ lực của toàn dân, các doanh nghiệp, dưới sự chỉ đạo của Thành phố, sự lãnh đạo của Quận ủy, sự tập trung thời gian và công sức của chính quyền từ quận đến phường, đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, khắc phục khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008, ổn định đời sống nhân dân, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong mọi thành phần kinh tế tiếp tục sản xuất kinh doanh có hiệu quả;

Hội đồng nhân dân thống nhất với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân quận. Khẳng định đó là những kết quả lớn, vững chắc và toàn diện, sẽ là điều kiện thuận lợi góp phần vào những thành công mới trong năm 2009;

Hội đồng nhân dân chấp thuận ý kiến thẩm tra của hai Ban trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và bảo vệ pháp luật. Ủy ban nhân dân quận, các cơ quan nội chính chú ý giải quyết có hiệu quả những vấn đề còn tồn đọng đã nêu.

II. VỀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2009:

Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác động nên tình hình kinh tế - xã hội năm 2009 có nhiều diễn biến phức tạp, suy giảm kinh tế dẫn đến sản xuất kinh doanh bị đình trệ, khả năng nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc đóng cửa, công nhân bị sa thải, tình trạng thất nghiệp gia tăng, giải quyết việc làm mới gặp khó khăn khiến cho đời sống nhân dân nhất là công nhân, người lao động, dân nghèo sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp, nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp tác động đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Đồng thời nguồn thu ngân sách của quận cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, trong khi các chỉ tiêu, nhất là về thuế được giao tăng cao. Đây là những thách thức khó khăn cho quận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nữa nhiệm kỳ còn lại, nhất là năm 2009. Do đó, cần phải xác định rõ và quyết tâm vượt qua với các giải pháp thật cụ thể, phù hợp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2009.

III. CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2009:

1. Nhiệm vụ chung:

Đoàn kết, thống nhất khắc phục mọi khó khăn, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

2. Chỉ tiêu cụ thể:

2.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 15 - 16% so với năm 2008;

2.2. Thu thuế đạt chỉ tiêu pháp lệnh 815 tỷ đồng. Phấn đấu vượt 5%;

2.3. Công tác xây dựng cơ bản hoàn thành chỉ tiêu vốn tập trung và phân cấp do Thành phố giao;

2.4. Tập trung thực hiện các dự án trọng điểm: Trung tâm hành chính quận, giải phóng mặt bằng đường 15B, cầu Đa Khoa, nút giao thông đường Bùi Văn Ba - Huỳnh Tấn Phát, cảng Bến Nghé giai đoạn III, hoàn thiện đường Bình Thung - Phú Mỹ, Phú Thuận;

2.5. Giữ vững chuẩn phổ cập bậc Trung học. Tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông là 85%;

2.6. Phấn đấu 30 khu phố văn hóa, 17 khu phố tiên tiến, 95% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa. Vận động 24% dân số tập luyện thường xuyên các môn thể dục thể thao;

2.7. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 95%, tỷ lệ hài lòng trên 90%;

2.8. Giải quyết việc làm cho 12.000 lượt lao động. Triển khai công tác xóa đói giảm nghèo theo tiêu chí mới có hiệu quả, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 5%. Vận động 500 triệu đồng bổ sung Quỹ vì người nghèo;

2.9. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%;

2.10. Hoàn thành các chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh do Thành phố giao;

3. Những giải pháp chủ yếu:

3.1. Xây dựng quyết tâm chính trị năm 2009: khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao trong toàn thể đảng viên và cán bộ, công chức;

3.2. Từng phường, từng phòng, ban, cơ quan, đơn vị trong quận chủ động xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực, có biện pháp bước đi phù hợp, có phân công rõ ràng, có kiểm tra giám sát chặt chẽ, sơ tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời;

3.3. Tập trung sức để hoàn thành các công trình trọng điểm, công trình chuyển tiếp đúng kế hoạch, tiến độ. Ưu tiên một phần ngân sách địa phương cho các công trình chống ngập, khắc phục ô nhiễm môi trường và xây dựng quỹ nhà xã hội;

3.4. Tiếp tục thực hiện đạt kết quả tốt hơn: “Năm 2009 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”;

3.5. Thực hiện công tác cải cách hành chính một cửa liên thông theo phương châm “Ít sơ hở, ít phiền hà, nhanh, chính xác”. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả;

3.6. Tăng cường đi cơ sở nắm chắc tình hình, chủ động tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, giúp đỡ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh;

3.7. Chăm lo đời sống người lao động nhất là đối tượng chính sách, cán bộ, công chức có hệ số lương thấp, dân nghèo. Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo. Giải quyết hiệu quả các tranh chấp lao động phát sinh. Đảm bảo an sinh xã hội;

3.8. Tăng cường công tác quản lý thị trường, bình ổn giá cả. Đẩy mạnh công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm;

3.9. Ngăn ngừa có hiệu quả các loại dịch bệnh trên người và trên gia súc, gia cầm;

3.10. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Quản lý chặt chẽ hơn người sau cai nghiện hồi gia, tù tha trước thời hạn kéo giảm nhiều nhất các vụ phạm pháp hình sự, tội phạm ma túy, mại dâm. Chủ động phòng, chống cháy, nổ, kéo giảm tai nạn giao thông và giải quyết có hiệu quả tình trạng ùn tắc giao thông, kẹt xe;

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân giao cho Ủy ban nhân dân quận có kế hoạch chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc xây dựng chương trình cụ thể hóa ở từng lĩnh vực, nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân trong năm 2009;

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân phối hợp hoạt động và tăng cường giám sát, kiểm tra, phản ảnh đề xuất để kịp thời, chấn chỉnh những thiếu sót, chậm trễ trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết;

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, chấp hành luật pháp và các quyết định quản lý của chính quyền địa phương, tích cực trong vai trò giám sát thực hiện theo Nghị quyết kỳ họp;

4. Hội đồng nhân dân quận kêu gọi toàn thể nhân dân, cán bộ, công chức, các ngành, các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, phát huy tính năng động sáng tạo, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2009.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận 7, khóa III kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 19 tháng 02 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Công Dân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về kỳ họp thứ 15 của Hội đồng nhân dân quận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 7 khóa III kỳ họp thứ 15 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.450
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.245.237