Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định thư số 06/LPQT về dự án phát triển nông nghiệp tại miền Tây tỉnh Nghệ An giữa Chính phủ Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luxembourg

Số hiệu: 06/LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Luxembourg Người ký: Marc Ungeheuer, Nguyễn Thế Trung
Ngày ban hành: 17/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH THƯ

CỦA SỐ 06/LPQT NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM 2003 GIỮA VIỆT NAM LUXEMBOURG

Nghị định thư giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luxembourg về Dự án phát triển nông nghiệp tại miền Tây tỉnh Nghệ An có hiệu lực từ ngày 17 tháng 01 năm 2003.

NGHỊ ĐỊNH THƯ

GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ ĐẠI CÔNG QUỐC LUXEMBOURG VỀ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TẠI MIỀN TÂY TỈNH NGHỆ AN

Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ Đại công quốc Luxembourg, sau đây gọi là hai bên.
Căn cứ vào Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luxembourg ký kết tại Luxembourg ngày 24 tháng 9 năm 2002;
Căn cứ vào mục tiêu quan trọng của hai Chính phủ trong công cuộc đấu tranh xoá đói giảm nghèo;
Căn cứ vào những lĩnh vực ưu tiên được nêu trong Chương trình hợp tác ký kết tại Luxembourg ngày 24 tháng 9 năm 2002,
Cùng thoả thuận như sau:

Điều 1:. Nghị định thư này liên quan đến một dự án hợp tác nhằm hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong lĩnh vực phát triển nông thôn.

Văn kiện dự án là một phần không thể tách rời của Nghị định thư này.

Điều 2:. Chính phủ Đại công quốc Luxembourg cam kết đóng góp khoản tiền tối đa là 7.758.000 Euro (bảy triệu bảy trăm năm mươi ngàn Euro) để thực hiện Nghị định thư này.

Điều 3:. Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luxembourg sẽ sử dụng các nguồn lực cần thiết để thực hiện dự án theo những nội dung trong văn kiện dự án, do các cơ quan thực hiện dự án được hai Chính phủ giao trách nhiệm, soạn thảo.

Điều 4:. Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An làm cơ quan thực hiện dự án và những nghĩa vụ của bên Việt Nam như đã nêu trong Nghị định thư này.

Chính phủ Đại công quốc Luxembourg giao cho LUX-DEVELOPMENT S.A, có trụ sở chính tại Luxembourg, làm cơ quan thực hiện dự án và những nghĩa vụ của bên Luxembourg như đã nêu trên trong Nghị định thư này.

Hai cơ quan thực hiện dự án thống nhất rằng dự án sẽ có thể chịu sự đánh giá từ bên ngoài.

Điều 5:. Những điều khoản ghi trong Hiệp định khung về hợp tác ký kết ngày 24 tháng 9 năm 2002 giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luxembourg sẽ được áp dụng cho Nghị định thư này.

Điều 6:. Nghị định thư này có thể được bổ sung và sửa đổi khi có sự nhất trí bằng văn bản của hai bên.

Mọi tranh chấp xảy ra liên quan đến giải thích và áp dụng Nghị định thư này sẽ được giải quyết thông qua đường ngoại giao.

Điều 7:. Nghị định thư này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và chấm dứt hiệu lực khi hoàn thành các mục tiêu của Dự án hoặc vào ngày Dự án được giải ngân hết.

Làm tại Hà Nội ngày 17 tháng 01 năm 2003 thành hai bản bằng tiếng Việt Nam và hai bản tiếng Pháp. Cả bốn bản có giá trị như nhau.

Marc Ungeheuer

(Đã ký)

Nguyễn Thế Trung

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định thư số 06/LPQT về dự án phát triển nông nghiệp tại miền Tây tỉnh Nghệ An giữa Chính phủ Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luxembourg

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.909

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.117.38