Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định thư 110 bổ sung Công ước Đồn Điều, 1958

Số hiệu: 110 Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: 18/06/1982 Ngày hiệu lực:
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH THƯ SỐ 110

NGHI ĐỊNH THƯ

BỔ SUNG CÔNG ƯỚC ĐỒN ĐIỀN,1958

Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế,

Được Hội đồng quản trị của Văn phòng Lao động quốc tế triệu tập tại Giơ-ne-vơ ngày 02/06/1982 trong kỳ họp thứ sáu mươi tám, và

Sau khi quyết định chấp thuận một số đề nghị về việc sửa đổi Công ước và Khuyến nghị về Đồn điền, 1958, là điểm thứ bảy trong Chương trình nghị sự của kỳ họp này, và

Sau khi quyết định rằng những đề nghị đó cần mang hình thức một Nghị định thư sửa đổi một số điều của Công ước về Đồn điền, 1958,

thông qua ngày hôm nay, 18/06/1982 theo Điều 19 của Điều lệ Tổ chức Lao động quốc tế liên quan tới các Công ước, Nghị định thư sau đây, có thể được dẫn chiếu là Nghị định thư bổ sung cho Công ước Đồn điền, 1958.

Điều 1

Một Nước thành viên, bằng một tuyên bố bổ sung cho thông báo Phê chuẩn Công ước Đồn điền, 1958, có thể đề cập việc phê chuẩn Công ước và thay Điều 1 bằng đoạn sau:

Điều 1 (sửa đổi)

1. Trong Công ước này, thuật ngữ "đồn điền” bao gồm các Cơ sở nông nghiệp thường xuyên thuê lao động, các cơ sở này nằm tại các khu vực nhiệt đới hoặc cận nhiệt và chủ yếu canh tác hoặc Sản xuất vì mục đích thương mại các loại cây cà phê, chè, mía đường, cao su, chuối, ca cao, dừa, lạc, bông, thuốc lá, sợi (sợi từ cây xi đan, đay, và cây gai dầu), chanh, dầu cọ, canh ki na hoặc dứa vì mục đích thương mại, không bao gồm các cơ sở Gia đình hoặc quy mô nhỏ sản xuất cho nhu cầu địa phương hoặc thông thường xuyên thuê lao động.

2. Một Nước thành viên phê chuẩn Công ước này, sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức mang tính đại điện nhất của Người lao động và Người sử dụng lao động có liên quan, nếu có, có thể loại trừ khỏi việc áp dụng Công ước các cơ sở có diện tích không quá 5 héc ta và có số lao động thường xuyên không lớn hơn 10. Trong báo cáo đầu tiên về việc thực hiện Công ước theo Quy định của Điều 22 Điều lệ Tổ chức Lao động quốc tế, nước đó phải chỉ ra các loại hình cơ sở đã bị loại trừ và, trong các báo cáo sau, chỉ ra các biện pháp mà nước đó thực hiện để áp dụng Công ước tới một số hoặc tất cả các loại cơ sở bị loại trừ cũng như các biện pháp đảm bảo thực hiện Công ước với các cơ sở được loại trừ theo đoạn này nhưng được hình thành do phân chia đồn điền sau khi Điều 1 (sửa đổi) có hiệu lực đối với Nước thành viên đó.

3. Mỗi Nước thành viên thực hiện Công ước này, sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức mang tính đại diện nhất cho người lao động và người sử dụng lao động có liên quan, nếu có, áp dụng Công ước này cho các đồn điền khác bằng cách:

a) bổ sung vào danh sách loại cây trồng nêu trong Đoạn 1 của Điều này bất kì một hay nhiều loại cây sau: lúa, rau diếp xoăn, bạch đậu khấu, cây phong lữ, cúc trừ sâu, hoặc các loại cây khác;

b) bổ sung vào các loại đồn điền nêu trong Đoạn 1 của Điều này các loại hình Cơ sở sản xuất chưa được nói tới trong đó nhưng được luật pháp hoặc thông lệ Quốc gia coi là đồn điền;

và phải chỉ ra trong báo cáo Công ước hàng năm theo Điều 22 của Điều lệ Tổ chức Lao động quốc tế các biện pháp đã thực hiện.

4. Trong Điều này, thuật ngữ "đồn điền” bao gồm các hoạt động sơ chế các Nguyên liệu lấy từ đồn điền gần khu vực đồn điền.

Điều 2

1. Một Nước thành viên đã phê chuẩn Công ước Đồn điền, 1958, qua việc thông báo việc phê chuẩn chính thức Nghị định thư này cho Tổng giám đốc Văn phòng Lao động quốc tế để đăng kí, có thể thông qua phần sửa đổi của Điều 1 trong Công ước được nêu trong Điều 1 của Nghị định thư này. Việc phê chuẩn này sẽ có hiệu lực 12 tháng sau khi được đăng kí với Tổng giám đốc. Sau đó Nước thành viên đó có trách nhiệm thực hiện Công ước với Điều 1 được thay thế bằng Điều 1 (sửa đổi).

2. Nếu một Nước thành viên trước đó đã phê chuẩn Công ước này thì việc thực hiện quy định tại Đoạn 2 của Điều 1 (sửa đổi) của Công ước trong báo cáo đầu tiên về việc thực hiện Công ước được thực hiện trong báo cáo đầu tiên sau khi Nghị định thư này có hiệu lực đối với Nước thành viên đó.

3. Tổng giám đốc Văn phòng Lao động quốc tế phải thông báo cho mọi thành viên của Tổ chức Lao động quốc tế về mọi đăng kí phê chuẩn Nghị định thư này mà Tổng giám đốc nhận được từ các nước tham gia Công ước.

4. Theo Điều 102 của Hiến chương Liên hợp quốc, Tổng giám đốc Văn phòng Lao động quốc tế phải thông báo cho Tổng thư kí Liên hợp quốc để đăng kí mọi việc phê chuẩn mà các nước đã đăng kí cho Tổng giám đốc theo Đoạn 1 của Điều này.

Điều 3

Cả hai bản tiếng Anh và tiếng Pháp của Công ước này đều có giá trị như nhau.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định thư 110 bổ sung Công ước Đồn Điều, 1958

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.227
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.194.198