Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 82/2001/NĐ-CP nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài

Số hiệu: 82/2001/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 06/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 82/2001/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2001

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 82/2001/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ NGHI LỄ NHÀ NƯỚC VÀ ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

NGHỊ ĐỊNH :

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nghị định này quy định những hoạt động chính kỷ niệm các ngày lễ lớn và nghi lễ Nhà nước về đón tiếp khách cấp cao nước ngoài nhằm phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và góp phần tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước và các Tổ chức Quốc tế.

Điều 2. Trong công tác đón tiếp khách cấp cao nước ngoài, cơ quan chủ trì đón khách phải chú trọng yêu cầu chính trị và vận dụng nguyên tắc bình đẳng, có đi có lại để kiến nghị mức độ đón tiếp thích hợp.

Điều 3. Bộ Ngoại giao kiến nghị mức độ đón tiếp các Đoàn cấp cao nước ngoài khác không thuộc đối tượng quy định tại Nghị định này theo từng trường hợp cụ thể.

Điều 4. Trong Nghị định này một số từ ngữ được hiểu như sau :

1. Năm chẵn, năm tròn, năm lẻ là số năm kỷ niệm (lần thứ) của các sự kiện.

"Năm chẵn" là số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng là "0";

"Năm tròn" là số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng là "5 ";

"Năm lẻ" là số năm kỷ niệm có các chữ số cuối cùng còn lại.

2. "Đoàn Ngoại giao" bao gồm các vị đứng đầu Cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam;

3. "Các Tổ chức Quốc tế tại Hà Nội" bao gồm các Tổ chức Quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và các Tổ chức Quốc tế liên Chính phủ ngoài hệ thống Liên hợp quốc có Cơ quan đại diện tại Hà Nội.

Chương 2:

KỶ NIỆM NHỮNG NGÀY LỄ LỚN

Điều 5. Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 02 tháng 9).

1. Năm lẻ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi là các đoàn thể) đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (sau đây gọi tắt là Đài tưởng niệm).

Thành Uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức mít tinh; mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể dự.

Thủ tướng Chính phủ tiếp Đoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Hà Nội với hình thức tiệc rượu.

Bộ Ngoại giao tổ chức cho Đoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Hà Nội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm.

Thành Uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mít tinh.

2. Năm tròn.

Tại Thủ đô Hà Nội, tổ chức mít tinh với danh nghĩa Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; mời Đoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Hà Nội dự.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng Bí thư), Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chiêu đãi trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Chủ tịch nước đọc lời chúc rượu; mời Đoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Hà Nội dự.

Tại Hà Nội, tổ chức đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm như năm lẻ.

Thành Uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mít tinh.

3. Năm chẵn.

Tổ chức mít tinh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể dự. Chủ tịch nước đọc diễn văn; nếu có duyệt binh thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đọc nhật lệnh; mời Đoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức quốc tế tại Hà Nội dự.

Các hoạt động khác tổ chức như năm tròn.

Điều 6. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (ngày 10-3 Âm lịch).

Việc xác định năm lẻ, năm tròn, năm chẵn để tổ chức ngày Giỗ tổ Hùng Vương được tính theo năm dương lịch.

1. Năm lẻ.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hội; mời lãnh đạo Bộ Văn hoá - Thông tin dự lễ dâng hương và tổ chức các hoạt động trong lễ hội.

2. Năm tròn.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hội; mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể dự lễ dâng hương.

3. Năm chẵn.

Bộ Văn hoá - Thông tin và Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ hội; mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể dự lễ dâng hương.

Điều 7. Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 03 tháng 02).

1. Năm lẻ.

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức mít tinh; mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể dự.

2. Năm tròn.

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức mít tinh; mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể dự.

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mít tinh.

3. Năm chẵn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm.

Tại Thủ đô Hà Nội, tổ chức mít tinh với danh nghĩa Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; mời Đoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Hà Nội dự.

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mít tinh.

Điều 8. Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (ngày 19 tháng 5).

1. Năm lẻ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Năm tròn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức mít tinh; mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể dự.

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mít tinh.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức mít tinh.

3. Năm chẵn.

Tại Hà Nội, tổ chức mít tinh với danh nghĩa Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; mời Đoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Hà Nội dự.

Các hoạt động khác tổ chức như năm tròn.

Điều 9. Ngày Chiến thắng (ngày 30 tháng 4).

1. Năm lẻ.

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức mít tinh; mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể dự.

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mít tinh.

2. Năm tròn.

Tại Hà Nội, tổ chức mít tinh với danh nghĩa Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể dự.

Các hoạt động khác tổ chức như năm lẻ.

3. Năm chẵn.

Tại Hà Nội, tổ chức mít tinh với danh nghĩa Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể dự; mời Đoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Hà Nội dự.

Các hoạt động khác tổ chức như năm tròn.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức diễu binh, diễu hành.

Điều 10. Tết Nguyên đán.

Chủ tịch nước chúc Tết đồng bào cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài trên Đài Truyền hình và Đài Tiếng nói Việt Nam lúc giao thừa.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao gặp mặt Đoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Hà Nội.

Chương 3:

ĐÓN TIẾP CÁC ĐOÀN KHÁCH CẤP CAO NƯỚC NGOÀI THĂM CHÍNH THỨC

Điều 11. Đón tiếp Nguyên thủ Quốc gia.

1. Đón tại sân bay.

Thành phần đón có Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Người tháp tùng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại nước khách, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Văn phòng Chủ tịch nước, Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Vụ trưởng vụ Khu vực Bộ Ngoại giao và Đại sứ nước khách.

2. Lễ đón tại Phủ Chủ tịch.

a) Chủ tịch nước chủ trì lễ đón.

b) Thành phần dự lễ đón có Phu nhân (hoặc Phu quân) Chủ tịch nước, nếu Phu nhân (hoặc Phu quân) Nguyên thủ Quốc gia nước khách đi cùng, một Phó Thủ tướng Chính phủ nếu Nguyên thủ Quốc gia nước khách đồng thời là Người đứng đầu Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Người tháp tùng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại nước khách, các quan chức Việt Nam có chức vụ tương ứng với thành viên chính thức của Đoàn khách, Đại sứ và cán bộ ngoại giao Đại sứ quán nước khách.

c) Nghi thức buổi lễ được tiến hành như sau :

Chủ tịch nước và Phu nhân (hoặc Phu quân) đón Nguyên thủ Quốc gia nước khách và Phu nhân (hoặc Phu quân) tại nơi xe đỗ. Có hai hàng tiêu binh danh dự đứng trước thềm.

Tặng hoa Nguyên thủ Quốc gia nước khách và Phu nhân (hoặc Phu quân).

Hai Nguyên thủ Quốc gia đứng trên bục danh dự.

Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước (Quốc thiều nước khách trước).

Đội trưởng Đội danh dự chào, báo cáo và mời Nguyên thủ Quốc gia nước khách đi duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam, gồm đại diện 3 quân chủng hải, lục, không quân.

Chủ tịch nước cùng Nguyên thủ Quốc gia nước khách đi duyệt Đội danh dự.

Đội danh dự chúc sức khỏe Nguyên thủ Quốc gia nước khách.

Chủ tịch nước giới thiệu với Nguyên thủ Quốc gia nước khách các quan chức Việt Nam. Nguyên thủ Quốc gia nước khách giới thiệu với Chủ tịch nước các thành viên trong Đoàn khách.

d) Chủ tịch nước và Phu nhân (hoặc Phu quân) cùng Nguyên thủ Quốc gia nước khách và Phu nhân (hoặc Phu quân) chụp ảnh kỷ niệm, sau đó Chủ tịch nước và Phu nhân (hoặc Phu quân) tiếp Đoàn tại phòng khách.

3. Hội đàm.

Hai Nguyên thủ Quốc gia hội đàm tại Phủ Chủ tịch. Thành phần dự hội đàm phía ta tương ứng với thành viên chính thức Đoàn khách. Nếu có yêu cầu thì hai Nguyên thủ Quốc gia gặp riêng trước khi hai Đoàn hội đàm.

4. Tiếp xúc.

Tổng Bí thư tiếp tùy theo mức độ quan hệ và nguyện vọng của khách.

Thủ tướng Chính phủ hội kiến.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến nếu khách có nguyện vọng.

5. Chiêu đãi.

Chủ tịch nước chiêu đãi trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Tại chiêu đãi, Chủ tịch nước đọc diễn văn chào mừng, Nguyên thủ Quốc gia nước khách đọc diễn văn đáp từ.

Thành phần dự chiêu đãi phía Việt Nam có các vị tham gia hội đàm, đón, tiễn. Trong trường hợp cần thiết, có thể mời thêm một số quan chức và nhân sĩ có nhiều quan hệ với nước khách cùng dự. Phía khách, mời thành viên chính thức của Đoàn, một số quan chức tùy tùng và một số cán bộ ngoại giao Đại sứ quán.

Sau chiêu đãi có biểu diễn nghệ thuật chào mừng tại Phủ Chủ tịch. Nếu tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát thành phố hoặc một địa điểm khác thì mời Đoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Hà Nội dự.

6. Lễ tiễn.

Chủ tịch nước tiễn Đoàn khách tại Phủ Chủ tịch. Chủ tịch nước và Phu nhân (hoặc Phu quân) chia tay khách tại nơi xe đỗ; tặng hoa Nguyên thủ Quốc gia nước khách và Phu nhân (hoặc Phu quân); có hai hàng tiêu binh danh dự đứng trước thềm.

Thành phần phía Việt Nam dự lễ tiễn tại Phủ Chủ tịch và tiễn tại sân bay như khi đón.

Điều 12. Đón tiếp Nguyên thủ Quốc gia hoặc Người đứng đầu Chính phủ đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền có quan hệ chính thức với Đảng Cộng sản Việt Nam mang danh nghĩa Đoàn đại biểu Đảng - Nhà nước hoặc Đoàn đại biểu Đảng - Chính phủ.

Mức độ và nghi thức đón tiếp áp dụng như đối với Nguyên thủ Quốc gia thăm chính thức.

Tổng Bí thư và Chủ tịch nước hoặc Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ chủ trì đón, tiễn, hội đàm, chiêu đãi. Tổng Bí thư và Trưởng đoàn khách duyệt Đội danh dự.

Đón Đoàn tại sân bay, ngoài thành phần như đón Nguyên thủ Quốc gia, còn có Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng. Tham dự lễ đón, lễ tiễn, hội đàm, chiêu đãi có đại diện các cơ quan của Đảng, Nhà nước tương ứng với thành viên chính thức của đoàn khách.

Điều 13. Đón tiếp người đứng đầu Chính phủ.

1. Đón tại sân bay.

Thành phần đón có Người tháp tùng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại nước khách, Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Vụ trưởng vụ Khu vực Bộ Ngoại giao.

2. Lễ đón.

Thủ tướng Chính phủ chủ trì lễ đón.

Thành phần dự lễ đón có Phu nhân (hoặc Phu quân) Thủ tướng Chính phủ, nếu Phu nhân (hoặc Phu quân) Người đứng đầu Chính phủ nước khách đi cùng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Người tháp tùng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại nước khách, các quan chức Việt Nam có chức vụ tương ứng với thành viên chính thức của Đoàn khách, Đại sứ và cán bộ ngoại giao Đại sứ quán nước khách.

Nghi thức lễ đón áp dụng như được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 Nghị định này.

3. Hội đàm.

Hai Người đứng đầu Chính phủ hội đàm. Thành phần tham dự hội đàm phía ta tương ứng với thành viên chính thức của Đoàn khách. Nếu có yêu cầu thì hai Người đứng đầu Chính phủ gặp riêng trước khi hai Đoàn hội đàm.

4. Tiếp xúc.

Tổng Bí thư tiếp tùy theo mức độ quan hệ và nguyện vọng của khách.

Chủ tịch nước tiếp tại Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch Quốc hội tiếp nếu khách có nguyện vọng.

5. Chiêu đãi.

Thủ tướng Chính phủ chủ trì chiêu đãi. Tại chiêu đãi, Thủ tướng Chính phủ đọc diễn văn chào mừng, Người đứng đầu Chính phủ nước khách đọc diễn văn đáp từ.

Thành phần dự chiêu đãi phía Việt Nam có các vị tham gia hội đàm, đón, tiễn. Trong trường hợp cần thiết, có thể mời thêm một số quan chức và nhân sĩ có nhiều quan hệ với nước khách cùng dự. Phía khách, mời thành viên chính thức của Đoàn, một số quan chức tùy tùng và một số cán bộ ngoại giao Đại sứ quán.

Tại cuộc chiêu đãi có biểu diễn nghệ thuật chào mừng Đoàn.

6. Lễ tiễn

Lễ tiễn (nếu có) : Thủ tướng Chính phủ tiễn Đoàn. Thủ tướng Chính phủ và Phu nhân (hoặc Phu quân) chia tay khách tại nơi xe đỗ; tặng hoa Người đứng đầu Chính phủ nước khách và Phu nhân (hoặc Phu quân). Thành phần dự lễ tiễn như khi đón.

Thành phần tiễn đoàn tại sân bay như khi đón tại sân bay.

Điều 14. Đón tiếp Chủ tịch Quốc hội.

1. Đón tại sân bay.

Thành phần đón có Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Văn phòng Quốc hội, Đại sứ và cán bộ ngoại giao Đại sứ quán nước khách.

2. Lễ đón.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì lễ đón.

Thành phần dự lễ đón có Phu nhân (hoặc Phu quân) Chủ tịch Quốc hội, nếu Phu nhân (hoặc Phu quân) Chủ tịch Quốc hội nước khách đi cùng, Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, một số đại biểu Quốc hội và quan chức tương ứng với thành viên chính thức Đoàn khách.

Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân (hoặc Phu quân) đón khách tại nơi xe đỗ; tặng hoa Chủ tịch Quốc hội nước khách và Phu nhân (hoặc Phu quân). Có hai hàng tiêu binh danh dự đứng trước thềm.

3. Hội đàm.

Theo thỏa thuận, có thể có hội đàm hoặc hội kiến giữa hai Đoàn.

4. Tiếp xúc.

Chủ tịch nước tiếp.

Tổng Bí thư hoặc Thủ tướng Chính phủ tiếp tùy theo mức độ quan hệ và nguyện vọng của khách.

5. Chiêu đãi.

- Chủ tịch Quốc hội chiêu đãi Chủ tịch Quốc hội nước khách. Tại chiêu đãi, Chủ tịch Quốc hội đọc diễn văn chào mừng, Chủ tịch Quốc hội nước khách đọc diễn văn đáp từ.

Thành phần dự chiêu đãi phía ta có các vị tham gia hội đàm, đón tiễn. Trong trường hợp cần thiết, có thể mời thêm một số quan chức và nhân sĩ có nhiều quan hệ với nước khách cùng dự. Phía khách, mời thành viên chính thức của Đoàn, một số quan chức tùy tùng và một số cán bộ ngoại giao Đại sứ quán.

6. Lễ tiễn.

Chủ tịch Quốc hội tiễn Đoàn khách. Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân (hoặc Phu quân) chia tay khách tại nơi xe đỗ; tặng hoa Chủ tịch Quốc hội nước khách và Phu nhân (hoặc Phu quân). Có hai hàng tiêu binh danh dự đứng trước thềm.

Thành phần dự lễ tiễn và tiễn đoàn ra sân bay như khi đón.

Điều 15. Đón tiếp Phó Nguyên thủ Quốc gia.

1. Đón tại sân bay.

Thành phần đón có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Văn phòng Chủ tịch nước, Vụ trưởng hoặc Phó Vụ trưởng Vụ Lễ tân và Vụ Khu vực Bộ Ngoại giao, Đại sứ và cán bộ ngoại giao Đại sứ quán nước khách.

2. Lễ đón tại Phủ Chủ tịch.

Phó Chủ tịch nước chủ trì lễ đón.

Thành phần dự lễ đón có Phu nhân (hoặc Phu quân) Phó Chủ tịch nước nếu Phu nhân (hoặc Phu quân) Phó Nguyên thủ Quốc gia nước khách đi cùng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, các quan chức tương ứng với thành viên chính thức của Đoàn khách.

Phó Chủ tịch nước và Phu nhân (hoặc Phu quân) đón khách tại nơi xe đỗ; có hai hàng tiêu binh danh dự đứng trước thềm.

Tặng hoa Phó Nguyên thủ Quốc gia nước khách và Phu nhân (hoặc Phu quân).

Phó Chủ tịch nước giới thiệu với Phó Nguyên thủ Quốc gia nước khách các quan chức Việt Nam. Phó Nguyên thủ Quốc gia nước khách giới thiệu với Phó Chủ tịch nước các thành viên trong Đoàn khách.

Phó Chủ tịch nước và Phu nhân (hoặc Phu quân) cùng Phó Nguyên thủ Quốc gia nước khách và Phu nhân (hoặc Phu quân) chụp ảnh kỷ niệm, sau đó Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn.

3. Hội đàm.

Theo thỏa thuận, có thể có hội đàm hoặc hội kiến giữa hai Đoàn.

4. Tiếp xúc.

Chủ tịch nước tiếp.

Tổng Bí thư hoặc Thủ tướng Chính phủ hoặc Chủ tịch Quốc hội tiếp tùy theo mức độ quan hệ và nguyện vọng của khách.

5. Chiêu đãi.

Phó Chủ tịch nước chủ trì chiêu đãi. Tại chiêu đãi, Phó Chủ tịch nước đọc diễn văn hoặc lời chúc rượu. Phó Nguyên thủ Quốc gia nước khách đọc lời đáp từ.

Thành phần dự chiêu đãi phía Việt Nam có các vị tham gia hội đàm, đón, tiễn. Trong trường hợp cần thiết, có thể mời thêm một số quan chức và nhân sĩ có nhiều quan hệ với nước khách cùng dự. Phía khách, mời thành viên chính thức của Đoàn, một số quan chức tùy tùng và một số cán bộ ngoại giao Đại sứ quán.

6. Lễ tiễn tại Phủ Chủ tịch.

Phó Chủ tịch nước tiễn Đoàn khách tại Phủ Chủ tịch. Phó Chủ tịch nước và Phu nhân (hoặc Phu quân) chia tay khách tại nơi xe đỗ; tặng hoa Phó Nguyên thủ Quốc gia nước khách và Phu nhân (hoặc Phu quân); có hai hàng tiêu binh danh dự đứng trước thềm.

Thành phần dự lễ tiễn và tiễn đoàn ra sân bay như khi đón.

Điều 16. Đón tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

1. Đón tại sân bay.

Vụ trưởng hoặc Phó Vụ trưởng Vụ Lễ tân và Vụ Khu vực Bộ Ngoại giao đón Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước khách tại sân bay.

Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Văn phòng Quốc hội đón Phó Chủ tịch Quốc hội nước khách tại sân bay.

2. Lễ đón, hội đàm, tiếp xúc.

Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì đón và hội đàm với Phó Thủ tướng Chính phủ nước khách. Thành phần dự tương ứng với thành viên chính thức của Đoàn khách. Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng Chính phủ tiếp.

Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì đón và hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội nước khách. Thành phần dự tương ứng với thành viên chính thức của Đoàn khách. Chủ tịch Quốc hội tiếp.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì đón và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước khách. Thành phần dự tương ứng với thành viên chính thức của Đoàn khách. Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng Chính phủ tiếp.

3. Chiêu đãi.

Thành phần phía Việt Nam dự chiêu đãi có các vị tham gia hội đàm, đón, tiễn.

Trong trường hợp cần thiết, có thể mời thêm một số quan chức và nhân sĩ có nhiều quan hệ với nước khách cùng dự.

4. Tiễn đoàn.

Không tổ chức lễ tiễn. Thành phần tiễn Đoàn đi sân bay như thành phần đón Đoàn.

Điều 17. Đón tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội hoặc cấp tương đương.

1. Đón tiếp Bộ trưởng (hoặc cấp tương đương) :

Vụ trưởng phụ trách đối ngoại của Cơ quan chủ trì đón khách đón Đoàn tại sân bay.

Bộ trưởng của Bộ, cơ quan chủ trì đón, hội đàm, chiêu đãi.

Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp.

Không tổ chức lễ tiễn. Thành phần tiễn Đoàn ra sân bay như thành phần đón Đoàn.

Bộ Quốc phòng quy định nghi lễ đón tiếp Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng Tư lệnh nước khách trên cơ sở phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn của Việt Nam.

2. Đón tiếp Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội (hoặc cấp tương đương) :

Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Văn phòng Quốc hội đón Đoàn tại sân bay.

Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội chủ trì đón, hội đàm, chiêu đãi.

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp.

Không tổ chức lễ tiễn. Thành phần tiễn Đoàn ra sân bay như thành phần đón Đoàn.

Chương 4:

ĐÓN TIẾP CÁC ĐOÀN KHÁCH CẤP CAO NƯỚC NGOÀI THĂM LÀM VIỆC

Điều 18. Đối với các Đoàn khách cấp cao nước ngoài thăm làm việc, mức độ đón, tiễn tại sân bay, hội đàm, chiêu đãi, tiếp xúc áp dụng như thăm chính thức; không tổ chức lễ đón, lễ tiễn; tại chiêu đãi không có diễn văn, chỉ chúc rượu; không trang trí thành phố; lễ đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm được thu xếp theo thoả thuận với phía khách.

Chương 5:

ĐÓN TIẾP CÁC ĐOÀN CẤP CAO NƯỚC NGOÀI THĂM CÁ NHÂN, QUÁ CẢNH

Điều 19. Đón tiếp Nguyên thủ Quốc gia, Người đứng đầu Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

1. Thăm cá nhân.

Vụ trưởng Vụ Lễ tân hoặc Vụ Khu vực Bộ Ngoại giao đón, tiễn Nguyên thủ Quốc gia, Người đứng đầu Chính phủ tại sân bay. Không có nghi thức đón và tiếp xúc chính thức. Chủ tịch nước tiếp xã giao và mời cơm thân Nguyên thủ Quốc gia nước khách; Thủ tướng Chính phủ tiếp xã giao và mời cơm thân Người đứng đầu Chính phủ nước khách.

Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Văn phòng Quốc hội đón, tiễn Chủ tịch Quốc hội nước khách tại sân bay. Không có nghi thức đón và tiếp xúc chính thức. Chủ tịch Quốc hội tiếp xã giao và mời cơm thân Chủ tịch Quốc hội nước khách.

2. Quá cảnh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đón, tiễn Nguyên thủ Quốc gia, Người đứng đầu Chính phủ tại sân bay. Nếu Đoàn có yêu cầu ở lại, ta giúp thu xếp ăn, ở, đi lại. Nếu Đoàn quá cảnh tại một địa phương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là cấp tỉnh) đón tiếp Đoàn.

Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội hay Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đón, tiễn Chủ tịch Quốc hội nước khách tại sân bay. Nếu Đoàn có yêu cầu ở lại, ta giúp thu xếp ăn, ở, đi lại. Nếu Đoàn quá cảnh tại một địa phương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đón tiếp Đoàn.

Điều 20. Đón tiếp Phó Nguyên thủ Quốc gia.

1. Thăm cá nhân.

Vụ trưởng hoặc Phó Vụ trưởng Vụ Lễ tân hoặc vụ Khu vực Bộ Ngoại giao đón, tiễn Phó Nguyên thủ Quốc gia nước khách; Phó Chủ tịch nước tiếp xã giao và mời cơm thân.

2. Quá cảnh.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đón tiếp Phó Nguyên thủ Quốc gia nước khách tại sân bay. Nếu Đoàn quá cảnh tại một địa phương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đón tiếp Đoàn.

Điều 21. Đón tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

1. Thăm cá nhân.

Vụ trưởng hoặc Phó Vụ trưởng Vụ Lễ tân hoặc Vụ Khu vực Bộ Ngoại giao đón, tiễn Phó Thủ tướng Chính phủ nước khách tại sân bay. Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp xã giao và mời cơm thân Phó Thủ tướng Chính phủ nước khách.

Vụ trưởng hoặc Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Văn phòng Quốc hội đón, tiễn Phó Chủ tịch Quốc hội nước khách tại sân bay. Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp xã giao và mời cơm thân Phó Chủ tịch Quốc hội nước khách.

Vụ trưởng hoặc Phó Vụ trưởng Vụ Lễ tân hoặc vụ khu vực Bộ Ngoại giao đón, tiễn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước khách tại sân bay. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tiếp xã giao và mời cơm thân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước khách.

2. Quá cảnh.

Vụ trưởng hoặc Phó Vụ trưởng Vụ Lễ tân hoặc Vụ Khu vực Bộ Ngoại giao đón, tiễn Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao nước khách tại sân bay. Nếu đoàn quá cảnh tại một địa phương, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đón tiếp Đoàn.

Vụ trưởng hoặc Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Văn phòng Quốc hội đón, tiễn Phó Chủ tịch Quốc hội tại sân bay. Nếu đoàn quá cảnh tại một địa phương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đón tiếp Đoàn.

Chương 6:

ĐÓN TIẾP MỘT SỐ ĐOÀN KHÁC

Điều 22.

1. Mức độ đón tiếp Chủ tịch Thượng Nghị viện, Chủ tịch Hạ Nghị viện, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Chủ tịch Tổ chức liên Nghị viện các nước Đông Nam á (AIPO) áp dụng như đón tiếp Chủ tịch Quốc hội; đón tiếp Phó Chủ tịch Thượng Nghị viện, Phó Chủ tịch Hạ Nghị viện áp dụng như đón tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội.

2. Mức độ đón tiếp người kế vị Vua hoặc người kế vị Nữ hoàng là khách của Phó Chủ tịch nước áp dụng như đối với Phó Nguyên thủ Quốc gia.

3. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao chủ trì đón tiếp và chiêu đãi các thành viên khác của Hoàng gia là khách của Bộ Ngoại giao. Phó Chủ tịch nước hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp xã giao nếu khách có nguyện vọng.

4. Thành viên Hoàng gia dẫn đầu đoàn kinh tế, văn hóa, xã hội là khách của Bộ, ngành nào thì lãnh đạo Bộ, ngành đó chủ trì đón tiếp, chiêu đãi.

5. Mức độ đón tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc là khách của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao áp dụng như đối với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

6. Bộ Ngoại giao chủ trì đón tiếp các cựu Nguyên thủ Quốc gia, Người đứng đầu Chính phủ, Phó Nguyên thủ Quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ nước khách đến thăm theo lời mời của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ.

7. Văn phòng Quốc hội chủ trì đón tiếp các cựu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội nước khách, Tổng Thư ký AIPO, IPU và các tổ chức liên Nghị viện đến thăm theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội.

8. Các cựu Nguyên thủ Quốc gia, Người đứng đầu Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Phó Nguyên thủ Quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội là khách mời của cơ quan nào thì cơ quan đó chủ trì đón tiếp. Nếu khách có nguyện vọng, Cơ quan chủ trì đón tiếp kiến nghị lãnh đạo cấp cao tiếp.

Chương 7:

MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC VỀ ĐÓN TIẾP CÁC ĐOÀN KHÁCH CẤP CAO NƯỚC NGOÀI

Điều 23. Lễ đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm.

1. Đối với Nguyên thủ Quốc gia, Người đứng đầu Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Phó Nguyên thủ Quốc gia thăm chính thức :

Tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đón và hướng dẫn đoàn đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Đài tưởng niệm, lãnh đạo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đón và hướng dẫn đoàn đặt vòng hoa; có hai hàng tiêu binh danh dự. Khi mặc niệm, Quân nhạc cử nhạc "Chiêu hồn tử sĩ".

2. Đối với các Đoàn khách nước ngoài khác từ cấp Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên : Đại diện Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hướng dẫn Đoàn đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm. Tại Đài tưởng niệm có mở nhạc "Chiêu hồn tử sĩ".

Điều 24. Người tháp tùng và vị trí của Đại sứ Việt Nam tại nước khách.

1. Người tháp tùng:

Một Bộ trưởng hoặc Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước tháp tùng Nguyên thủ Quốc gia nước khách thăm chính thức, thăm làm việc.

Một Bộ trưởng hoặc một Thứ trưởng tháp tùng Người đứng đầu Chính phủ nước khách thăm chính thức, thăm làm việc.

Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội hay Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tháp tùng Chủ tịch Quốc hội nước khách thăm chính thức, thăm làm việc.

2. Vị trí của Đại sứ Việt Nam tại nước khách.

Trong các hoạt động đối ngoại, vị trí của Đại sứ Việt Nam tại nước khách được xếp ngay sau vị trí của các thành viên Chính phủ.

Điều 25. Treo cờ và trang trí.

1. Đối với Nguyên thủ Quốc gia, Người đứng đầu Chính phủ thăm chính thức : Tại sân bay treo cờ hai nước và khẩu hiệu chào mừng; trước cổng Phủ Chủ tịch và một số điểm trên các tuyến đường chính mà đoàn đi qua trang trí các cụm cờ hai nước và khẩu hiệu chào mừng bằng tiếng Việt và tiếng nước khách hoặc tiếng Anh/Pháp; tại nơi ở và trên xe của Trưởng đoàn treo cờ hai nước.

Đối với Nguyên thủ Quốc gia, Người đứng đầu Chính phủ thăm làm việc, có treo cờ hai nước tại sân bay, nơi đón tiếp, nơi ở và trên xe của Trưởng đoàn.

2. Đối với Chủ tịch Quốc hội, Phó Nguyên thủ Quốc gia thăm chính thức, có treo cờ hai nước tại sân bay, nơi đón tiếp, nơi ở và trên xe của Trưởng đoàn.

3. Đối với Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thăm chính thức, thăm làm việc: treo cờ hai nước tại nơi đón tiếp và trên xe của Trưởng đoàn.

4. Khi đón, tiễn Nguyên thủ Quốc gia, Người đứng đầu Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và Phó Nguyên thủ Quốc gia thăm chính thức, thăm làm việc, thảm đỏ được trải từ chân cầu thang máy bay đến nơi đỗ xe của Trưởng đoàn.

Điều 26. Xe hộ tống, xe dẫn đường.

1. Xe của Nguyên thủ Quốc gia thăm chính thức có 8 mô-tô hộ tống; có xe cảnh sát dẫn đường. Xe của Người đứng đầu Chính phủ thăm chính thức có 6 mô-tô hộ tống; có xe cảnh sát dẫn đường. Mô-tô hộ tống chỉ áp dụng trong các hoạt động chính thức tại Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

2. Các Đoàn sang thăm làm việc, thăm cá nhân, quá cảnh không có mô-tô hộ tống.

3. Các Đoàn từ cấp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội trở lên thăm chính thức, thăm làm việc, thăm cá nhân, quá cảnh có xe cảnh sát dẫn đường trong các hoạt động chính thức.

Điều 27. Đài thọ.

Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam được áp dụng theo thông lệ quốc tế và trên cơ sở có đi có lại. Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định này.

Điều 28. Tặng phẩm.

Có tặng phẩm tặng Trưởng đoàn, Phu nhân (hoặc Phu quân) các Đoàn thăm chính thức, thăm làm việc, thăm cá nhân. Trong trường hợp đặc biệt, có tặng phẩm tặng đoàn viên chính thức và quan chức tuỳ tùng. Tặng phẩm là sản phẩm do ta sản xuất và thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc.

Điều 29. Đón, tiễn đoàn cấp cao nước ngoài đến và về bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy.

Đón, tiễn các Đoàn cấp cao nước ngoài đến thăm bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy được vận dụng tương tự như đón, tiễn Đoàn đi bằng đường hàng không nhưng thực hiện theo khả năng thực tế của ta.

Điều 30. Đón tiếp các đoàn cấp cao nước ngoài thăm địa phương.

Khi các Nguyên thủ Quốc gia, Người đứng đầu Chính phủ, Phó Nguyên thủ Quốc gia nước ngoài đến thăm địa phương, đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đón, tiễn Đoàn tại sân bay nếu đi bằng đường hàng không, tại địa giới tỉnh nếu đi bằng đường bộ, tại bến cảng nếu đi bằng đường thủy. Đối với Chủ tịch Quốc hội, đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đón, tiễn Đoàn tại sân bay nếu đi bằng đường hàng không, tại địa giới tỉnh nếu đi bằng đường bộ, tại bến cảng nếu đi bằng đường thủy.

Khi đón tiếp các đoàn khách cấp cao nước ngoài đến thăm địa phương, cần bảo đảm trọng thị, chu đáo, tiết kiệm; không duyệt đội danh dự, không tổ chức mít tinh chào mừng; chỉ trang trí cờ, khẩu hiệu ở nơi đón tiếp nếu thăm chính thức. Tổ chức một cuộc chiêu đãi hoặc mời cơm thân; về phía Việt Nam mời những người trực tiếp làm việc với Đoàn; về phía khách mời thành viên chính thức và một số quan chức tuỳ tùng.

Cơ quan chủ quản đón tiếp Đoàn có trách nhiệm hướng dẫn địa phương các biện pháp lễ tân và chương trình đón tiếp Đoàn cho thích hợp.

Chương 8 :

TIỄN VÀ ĐÓN CÁC ĐOÀN CẤP CAO NƯỚC TA ĐI NƯỚC NGOÀI

Điều 31. Không tổ chức lễ tiễn và lễ đón các đoàn cấp cao nước ta đi nước ngoài. Đại diện các Cơ quan sau đây ra sân bay đón và tiễn đoàn :

1. Chánh Văn phòng hoặc Phó Văn phòng Trung ương Đảng và Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng tiễn và đón Tổng Bí thư.

2. Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước tiễn và đón Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước.

3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiễn và đón Thủ tướng Chính phủ.

4. Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội và Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tiễn và đón Chủ tịch Quốc hội.

Chương 9 :

MỘT SỐ NGHI LỄ ĐỐI VỚI ĐOÀN NGOẠI GIAO VÀ CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ TẠI HÀ NỘI

Điều 32. Đại sứ trình Quốc thư.

1. Đại sứ trình Quốc thư lên Chủ tịch nước tại Phủ Chủ tịch. Dự Lễ trình Quốc thư có Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Lễ tân và Vụ trưởng Vụ Khu vực Bộ Ngoại giao.

2. Vụ trưởng Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao tiếp Đại sứ để nhận bản sao Quốc thư và giới thiệu nghi lễ trình Quốc thư.

3. Phó Vụ trưởng Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao đưa Đại sứ đi trình Quốc thư. Xe đưa đón Đại sứ có cắm cờ hai nước, có 4 mô-tô hộ tống.

Điều 33. Đại sứ chào xã giao và chào từ biệt.

Bộ Ngoại giao thu xếp cho Đại sứ sau khi trình Quốc thư đến chào Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam đến chào từ biệt Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao. Việc thu xếp cho Đại sứ kiêm nhiệm chào xã giao, chào từ biệt lãnh đạo cấp cao vận dụng như đối với Đại sứ thường trú nhưng tùy thuộc vào thời gian và hoàn cảnh cụ thể.

Điều 34. Tiếp các Trưởng Cơ quan đại diện của Tổ chức Quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ tiếp chung các Trưởng Cơ quan đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Hà Nội vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Liên hợp quốc 24/10 hàng năm.

Các cuộc tiếp xúc khác do Bộ Ngoại giao và các Cơ quan chủ quản cân nhắc, kiến nghị lãnh đạo tiếp.

Điều 35. Dự chiêu đãi Quốc khánh của các nước tại Hà Nội.

1. Năm lẻ và năm tròn.

Một Bộ trưởng hoặc một Thứ trưởng là khách chính dự chiêu đãi Quốc khánh nước ngoài tại Hà Nội. Khách chính đến dự tương đương với cấp lãnh đạo của nước bạn dự chiêu đãi Quốc khánh nước ta. Khách chính có lời chúc rượu ngắn.

2. Năm chẵn.

Một Phó Thủ tướng hoặc một Bộ trưởng là khách chính dự chiêu đãi Quốc khánh nước ngoài tại Hà Nội. Khách chính đến dự tương đương với cấp lãnh đạo của nước bạn dự chiêu đãi Quốc khánh nước ta. Khách chính có lời chúc rượu ngắn.

Điều 36. Đoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Hà Nội dự khai mạc kỳ họp Quốc hội.

Hàng năm, mời Đoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Hà Nội dự phiên khai mạc các kỳ họp của Quốc hội.

Điều 37. Ngoài các quy định tiếp xúc với Đoàn Ngoại giao như đã nêu trong Nghị định này, nếu cơ quan, địa phương hoặc cá nhân có yêu cầu gặp gỡ hoặc mời tập thể Đoàn Ngoại giao tham dự các hoạt động phải trao đổi thống nhất với Bộ Ngoại giao.

Chương 10 :

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 38. Để thống nhất quản lý về tiếp khách nước ngoài của lãnh đạo cấp cao, cơ quan chủ quản thu xếp cho khách chào lãnh đạo Đảng thông qua Ban đối ngoại Trung ương Đảng; chào Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước thông qua Văn phòng Chủ tịch nước; chào Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ thông qua Văn phòng Chính phủ; chào Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc hội thông qua Văn phòng Quốc hội.

Bộ Ngoại giao làm đầu mối, thông qua Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chính phủ thu xếp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ tiếp Đoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Hà Nội.

Điều 39.

1. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

2. Các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để công tác tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và đón tiếp khách cấp cao nước ngoài đạt kết quả tốt đẹp.

3. Việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn được thực hiện theo quy định tại Chương II của Nghị định này. Trường hợp đặc biệt, Chính phủ sẽ có chỉ đạo cụ thể. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác không được nêu trong Nghị định này, việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn được thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương mình.

Điều 40. Hiệu lực thi hành.

1. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế các quy định về kỷ niệm những ngày lễ lớn và đón tiếp khách nước ngoài tại Nghị định số 186-HĐBT ngày 02 tháng 6 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành "Quy định một số nghi lễ nhà nước và tiếp khách nước ngoài".

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 82/2001/ND-CP

Hanoi, November 06, 2001

 

DECREE

ON THE STATE CEREMONIES AND THE RECEPTION OF FOREIGN GUESTS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the September 30, 1992 Law on Organization of the Government;
At the proposal of the Minister for Foreign Affairs,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- This Decree prescribes major activities in celebration of big anniversaries and the State ceremonies for reception of foreign guests, aiming to promote patriotism and the spirit of national pride and contribute to enhancing and expanding the cooperative and friendly relations with countries and international organizations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 3.- The Ministry for Foreign Affairs shall propose reception levels for other high-level foreign delegations other than the subjects prescribed in this Decree, depending on each specific case.

Article 4.- In this Decree, a number of terms and phrases shall be construed as follows:

1. Even year, round year and odd year mean the (ordinal) number of anniversary years of events.

- The even years mean the anniversary years ending in numeral "0";

- The round years mean the anniversary years ending in numeral "5";

- The odd years mean the anniversary years ending in other numerals.

2. The Diplomatic Corps include the heads of the foreign diplomatic representations in Vietnam;

3. The international organizations in Hanoi include the international organizations within the United Nations system and the inter-governmental international organizations outside the United Nations system, which have representative offices in Hanoi.

Chapter II

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 5.- The National Day of the Socialist Republic of Vietnam (September 2).

1. In the odd year

- Leaders of the Party, the State, the National Assembly and the Vietnam Fatherland Front Central Committee and representatives of the leadership of the central bodies of the socio-political organizations (hereinafter called mass organizations) lay wreaths and pay tribute to President Ho Chi Minh at his Mausoleum and lay wreaths at the War Dead Monument (hereinafter called the Monument for short).

- The Party Committee, the People’s Council, the People’s Committee and the Fatherland Front Committee of Hanoi city jointly organize a meeting, and invite leaders of the Party, the State, the National Assembly, the Government, the Vietnam Fatherland Front Central Committee and mass organizations to attend.

- The Prime Minister receives the Diplomatic Corps and chief representatives of the international organizations in Hanoi in form of cocktail party.

- The Ministry for Foreign Affairs arranges the floral tribute to President Ho Chi Minh at his Mausoleum and the wreath laying at the Monument for the Diplomatic Corps and chief representatives of the international organizations in Hanoi.

- The Party Committee, the People’s Council, the People’s Committee and the Fatherland Front Committee of Ho Chi Minh City jointly organize a meeting.

2. In the round year

- In the capital city of Hanoi, a meeting is organized in the names of the Party Central Committee, the State, the National Assembly, the Government, the Vietnam Fatherland Front Central Committee; the Diplomatic Corps and chief representatives of the international organizations in Hanoi are invited to attend.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- In Hanoi, the floral tribute paid to President Ho Chi Minh at his Mausoleum and the wreath laying at the Monument are organized like in the odd years.

- The Party Committee, the People’s Council, the People’s Committee and the Fatherland Front Committee of Ho Chi Minh City organize a meeting.

3. In the even year

To organize meeting and parade at Ba Dinh Square; leaders of the Party, the State, the National Assembly, the Government, the Vietnam Fatherland Front Central Committee and mass organizations attend the functions. The State President delivers a speech; in case of a military parade, the Defense Minister reads Order of the Day; the Diplomatic Corps and chief representatives of the international organizations in Hanoi are invited to attend.

Other activities are organized like in the round years.

Article 6.- Hung Kings’ death anniversary ( March 10 of lunar calendar)

The determination of the odd year, round year and even year for organizing the Hung Kings’ death anniversary is calculated according to solar calendar year.

1. In the odd year

The People’s Committee of Phu Tho province organizes the ritual; invites leading officials of the Ministry of Culture and Information to attend the incense-burning rite and organize activities during the ritual.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The People’s Committee of Phu Tho province organize the ritual; invites representatives of the leadership of the Party, the State, the National Assembly, the Government, the Vietnam Fatherland Front Central Committee and mass organizations to attend the incense-burning rite.

3. In the even year

The Ministry of Culture and Information and the People’s Committee of Phu Tho province organize the ritual; invite leaders of the Party, the State, the National Assembly, the Government, the Vietnam Fatherland Front Central Committee and mass organizations to attend the incense-burning rite.

Article 7.- The Communist Party of Vietnam’s founding anniversary (February 3)

1. In the odd year

The Party Committee, the People’s Council, the People’s Committee and the Fatherland Front Committee of Hanoi city organize a meeting; invite representatives of the leadership of the Party, the State, the National Assembly, the Government, the Vietnam Fatherland Front Central Committee and mass organizations to attend.

2. In the round year

- The Party Committee, the People’s Council, the People’s Committee and the Fatherland Front Committee of Hanoi city organize a meeting; invite leaders of the Party, the State, the National Assembly, the Government, the Vietnam Fatherland Front Central Committee and mass organizations to attend.

- The Party Committee, the People’s Council, the People’s Committee and the Fatherland Front Committee of Ho Chi Minh City organize a meeting.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Leaders of the Party, the State, the National Assembly, the Government, the Vietnam Fatherland Front Central Committee and mass organizations lay wreaths and pay tribute to President Ho Chi Minh at his Mausoleum and lay wreaths at the Monument.

- In Hanoi capital, a meeting is organized in the names of the Party Central Committee, the Vietnam Fatherland Front Central Committee; the Diplomatic Corps and chief representatives of the international organizations in Hanoi are invited to attend.

- The Party Committee, the People’s Council, the People’s Committee and the Fatherland Front Committee of Ho Chi Minh City organize a meeting.

Article 8.- President Ho Chi Minh’s birthday (May 19)

1. In the odd year

Leaders of the Party, the State, the National Assembly, the Government, the Vietnam Fatherland Front Central Committee and mass organizations lay wreaths and pay tribute to President Ho Chi Minh at his Mausoleum.

2. In the round year

- Leaders of the Party, the State, the National Assembly, the Government, the Vietnam Fatherland Front Central Committee and mass organizations lay wreaths and pay tribute to President Ho Chi Minh at his Mausoleum.

- The Party Committee, the People’s Council, the People’s Committee and the Fatherland Front Committee of Hanoi city organize a meeting; invite leaders of the Party, the State, the National Assembly, the Government, the Vietnam Fatherland Front Central Committee and mass organizations to attend.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The Party Committee, the People’s Council, the People’s Committee and the Fatherland Front Committee of Nghe An province organize a meeting.

3. In the even year

- In Hanoi, a meeting is organized in the names of the Party Central Committee, the State, the National Assembly, the Government and the Vietnam Fatherland Front Central Committee; the Diplomatic Corps and the chief representatives of the international organizations in Hanoi are invited to attend.

- Other activities are organized like in the round years.

Article 9.- The Victory Day (April 30)

1. In the odd year

- The Party Committee, the People’s Council, the People’s Committee and the Fatherland Front Committee of Hanoi city organize a meeting; invite representatives of the leaderships of the Party, the State, the National Assembly, the Government, the Vietnam Fatherland Front Central Committee and mass organizations to attend.

- The Party Committee, the People’s Council, the People’s Committee and the Fatherland Front Committee of Ho Chi Minh City organize a meeting.

2. In the round year

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Other activities are organized like in the odd years.

3. In the even year

- In Hanoi, a meeting is organized in the names of the Party Central Committee, the State, the National Assembly, the Government, the Vietnam Fatherland Front Central Committee; it is attended by representatives of the leaderships of the Party, the State, the National Assembly, the Government, the Vietnam Fatherland Front Central Committee; the Diplomatic Corps and the chief representatives of the international organizations in Hanoi are invited to attend.

- Other activities are organized like in the round years.

- In Ho Chi Minh City, a march and military parade is organized.

Article 10.- Lunar New Year Festival (Tet Nguyen dan)

- The State President gives New Year greetings to the compatriots throughout the country and overseas Vietnamese on Vietnam Television and Radio Voice of Vietnam on the New Years eve.

- The Foreign Minister organizes a get-together with the Diplomatic Corps and chief representatives of the international organizations in Hanoi

Chapter III

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 11.- Reception of the Head of State

1. Meeting at the airport

Meeting the foreign delegation shall be the Director or Deputy Director of the State President’s Office, high-ranking officials, a vice minister for Foreign Affairs, the Vietnamese ambassador to the guest country, the director of the External Relations Department of the State President’s Office, the director of the Protocol Department and the director of the Regional Affairs Department of the Foreign Ministry and the ambassador of the guest country.

2. The welcome ceremony at the Presidential Palace

a/ The State President presides over the welcome ceremony

b/ The welcome ceremony is attended by the wife (or husband) of the State President if the wife (or husband) of the visiting Head of State accompanies the delegation, a Deputy Prime Minister if the visiting Head of State is concurrently the head of the Government, the director of the State President’s Office, the President of Hanoi People’s Committee, accompanying officials, a vice minister for Foreign Affairs, the Vietnamese ambassador to the guest country, Vietnamese officials with positions corresponding to the positions of the official members of the foreign delegation, the ambassadors and diplomats of the Embassy of the guest country.

c/ The ceremony is conducted as follows:

- The State President and his wife (or her husband) greet the visiting Head of State and his wife (or her husband) at the place where the limousine parks. Guards of Honor stand in two lines in front of the veranda.

- Bouquets of flowers are presented to the visiting Head of State and his wife (or her husband).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The military band plays the national anthems of the two countries (the national anthem of the guest country first).

- The commander of the Guards of Honor salutes, reports and invites the visiting Head of State to review the Honor Guards of Vietnam People’s Army, comprising the representatives of the three army services of navy, army and air force.

- The State President and the visiting Head of State review the Guards of Honor.

- The Guards of Honor wish good health to the visiting Head of State.

- The State President introduces to the visiting Head of State the Vietnamese officials and the visiting Head of State introduces to the State President the members of the guest delegation.

d/ The State President and his wife (or her husband) and the visiting Head of State and his wife (or her husband) take photos for memory, then the State President and his wife (or her husband) receive the delegation in the guest room.

3. Talks

The two Heads of State hold talks at the Presidential Palace. The number of the Vietnamese participants to the talks shall correspond to the number of official members of the guest delegation. The two Heads of State may meet in private before the two delegations hold talks, if so requested.

4. Contacts

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The Prime Minister meets for talks.

- The National Assembly Chairman meets for talks if so aspired by the guest.

5. Reception

- The State President gives a grand banquet at the Presidential Palace. At the banquet, the State President delivers a welcome speech, the visiting Head of State delivers the reply speech.

- Participants in the banquet on the Vietnamese side are those who participate in the talks, the welcome and farewell ceremonies. In case of necessity, an additional number of officials and public figures who have good relations with the guest country can be invited to attend. On the guests’ side, the official members of the delegation, a number of accompanying officials and a number of diplomats of the Embassy are invited.

- After the banquet, an art performance is organized at the Presidential Palace in welcome of the guests. If the art performance is organized at the Municipal Opera House or another place, the Diplomatic Corps and chief representatives of the international organizations in Hanoi are invited to attend.

6. See-off ceremony

- The State President bids farewell to the foreign delegation at the Presidential Palace. The State President and his wife (or her husband) see off the guests at the place where the limousine parks; present bouquets of flowers to the visiting Head of State and his wife (or her husband); the Guards of Honor stand in two lines in front of the veranda.

- The participants in the see-off ceremony at the Presidential Palace and the farewell at the airport are the same as for the welcome.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The welcome level and ceremony shall be the same as those for the Head of State on official visit.

- The General Secretary and the State President or the General Secretary and the Prime Minister preside over the welcome, see-off, talks and reception. The General Secretary and the head of the visiting delegation review the Guards of Honor.

- People greeting the delegation at the airport, shall be the same as those for greeting the Head of State, plus the deputy head of the External Relations Commission of the Party Central Committee. Participating in the welcome ceremony, the see-off ceremony, talks and banguests are representatives of the Party and State agencies corresponding to the official members of the foreign delegation.

Article 13.- Receiving the Head of Government

1. Greeting at the airport

Greeting the guests shall be the accompanying officials, a vice-minister for Foreign Affairs, the Vietnamese ambassador to the guest country, the director of the Protocol Department, the director of the Department for Regional Affairs of the Foreign Ministry.

2. The welcome ceremony

- The Prime Minister presides over the welcome ceremony.

- Attending the welcome ceremony shall be the wife (of husband) of the Prime Minister, if the wife (or husband) of the visiting Head of Government accompanies the delegation, the minister-director or deputy-director of the Government Office, the president of the Hanoi People’s Committee, the accompanying officials, a vice-minister for Foreign Affairs, the Vietnamese ambassador to the guest country, the Vietnamese officials with positions corresponding to the positions of the official members of the foreign delegation, the ambassador and diplomats of the guest country’s embassy.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Talks

The two Government Heads hold talks. The participants in the talks on the Vietnamese side shall correspond to the official members of the foreign delegation. The two Government Heads may meet in private before the two delegations hold talks.

4. Contacts

- The General Secretary receives the guest, depending on the extent of relationship and the aspiration of the guest.

- The State President receives the guest at the Presidential Palace.

- The National Assembly Chairman receives the guest if so aspired by the latter.

5. Reception

- The Prime Minister presides over the reception. At the reception, the Prime Minister delivers a welcome speech, the visiting Government Head delivers the reply speech.

- Participants in the reception on the Vietnamese side include those who take part in the talks, welcome and see-off ceremonies. In case of necessity, an additional number of officials and public figures who have good ties with the guest country can be invited to attend. On the guest’s side, the official members of the foreign delegation, a number of accompanying officials and diplomats of the embassy are invited.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6. See-off ceremony

- The see-off ceremony (if any): The Prime Minister sees off the delegation. The Prime Minister and his wife (or her husband) bid farewell to the guests at the place where the limousine parks; present flower bouquets to the visiting Government Head and his wife (or her husband). The participants in the see-off ceremony shall be the same as for the welcome ceremony.

- The participants in the see-off at the airport shall be the same as for the welcome at the airport.

Article 14.- Receiving the National Assembly chairman

1. Greeting at the airport

Greeting the guests at the airport shall be the director or deputy-director of the External Relations Commission of the National Assembly, the director or deputy-director of the National Assembly’s Office, the director of the External Relations Department of the National Assembly’s Office, the ambassador and diplomats of the guest country’s Embassy.

2. Welcome ceremony

- The National Assembly chairman presides over the welcome ceremony.

- Participants in the welcome ceremony shall be the wife (or husband) of the National Assembly chairman, if the wife (or husband) of the visiting National Assembly chairman accompanies the foreign delegation, the director or deputy-director of the National Assembly’s External Relations Commission, the director or deputy-director of the National Assembly’s Office, a number of National Assembly deputies and officials corresponding to the official members of the foreign delegation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Talks

As agreed upon, talks or meets for view exchange may be held between the two delegations.

4. Contacts

- The State President receives the guest.

- The General Secretary or the Prime Minister receives the guest, depending on the extent of relationship and the aspiration of the guest.

5. Reception

- The National Assembly chairman gives reception to the visiting National Assembly chairman. At the reception, the National Assembly chairman reads the welcome speech and the visiting National Assembly chairman reads the reply speech.

- Participants in the reception on the Vietnamese side are those who participate in the talks, the welcome and the see-off. In case of necessity, an additional number of officials and public figures who have good ties with the guest country can be invited to attend. On the guest’s side, the official members of the delegation, a number of accompanying officials and a number of the embassy’s diplomats are invited.

6. See-off ceremony

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Participants in the see-off ceremony and people seeing off the guests to the airport shall be the same as for the welcome.

Article 15.- Receiving Deputy-Head of State

1. Greeting at the airport

Greeting the guests at the airport are deputy-director of the Office of the State President, the director of the External Relations Department of the State President’s Office, the director or deputy-director of the Protocol Department and of the Regional Affairs Department of the Foreign Ministry, the ambassador and diplomats at the embassy of the guest country.

2. The welcome ceremony at the Presidential Palace

- The State Vice-President presides over the welcome ceremony.

- Participants in the welcome ceremony shall be the wife (or husband) of the State Vice-President if the wife (or husband) of the visiting Deputy-Head of State accompanies the foreign delegation, a vice-minister for Foreign Affairs, a deputy-director of the State President’s Office and officials corresponding to the official members of the foreign delegation.

- The State Vice- President and his wife (or her husband) welcome the guests at the place where the limousine parks; the Guards of Honor stand in two lines in front of the veranda.

- Presenting flower bouquets to the visiting Deputy-Head of State and his wife (or her husband).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The State Vice-President and his wife (or her husband) and the visiting Deputy-Head of State and his wife (or her husband) take photo for keepsakes, then the State Vice-President receives the delegation.

3. Talks

As agreed upon, talks or meets for view exchange can be held between the two delegations.

4. Contacts

- The State President receives the guests.

- The General Secretary or the Prime Minister or the National Assembly chairman receives the guest, depending on the extent of relationship and the aspiration of the guest.

5. Reception

- The State Vice-President presides over the reception. At the reception, the State Vice-President delivers a welcome speech or proposes a toast. The visiting Deputy-Head of State delivers the reply speech.

- Participants in the reception on the Vietnamese side shall be those who take part in the talks, the welcome and the see-off. In case of necessity, an additional number of officials and public figures having good ties with the guest country may be invited to attend. On the guests side, the official members of the delegation, a number of accompanying officials and a number of embassy diplomats are invited.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The State Vice-President sees off the guests at the Presidential Palace. The State Vice-President and his wife (or her husband) bid farewell to the guests at the place where the limousine parks; present flower bouquets to the visiting Deputy- Head of State and his wife (or her husband); the Guards of Honor stand in two lines in front of the veranda.

- The participants in the see-off ceremony and the people seeing the delegation to the airport shall be the same as for the welcome.

Article 16.- Receiving Deputy- Prime Minister, National Assembly vice-Chairman, Foreign Minister

1. Greeting at the airport

- The directors or deputy-directors of the Protocol Department and the Regional Affairs Department of the Foreign Ministry greet the visiting Deputy- Prime Minister, the Foreign Minister at the airport.

- The director of the External Relations Department of the National Assembly’s Office greets the visiting National Assembly vice-chairman at the airport.

2. The welcome ceremony, talks and contacts

- The Deputy Prime Minister presides over the welcome ceremony and holds talks with the visiting Deputy Prime Minister. The participants therein correspond to the official members of the foreign delegation. The State President or the Prime Minister receives the guests.

- The National Assembly Vice- Chairman presides over the welcome ceremony and holds talks with the visiting National Assembly Vice- Chairman. The participants therein correspond to the official members of the foreign delegation. The National Assembly Chairman receives the guests.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Reception

Participants in the reception on the Vietnamese side are those who take part in the talks, the welcome, the see-off.

In case of necessity, an additional number of officials and public figures having good ties with the guest country may be invited to attend.

4. Seeing off the delegation

No see-off ceremony is organized. The people seeing off the delegation to the airport shall be the same as for the welcome of the delegation.

Article 17.- Receiving Ministers, chairmen of the National Assembly Commissions or officials of the equivalent levels

1. Receiving ministers (or officials of equivalent level)

- The director of the External Relations Department of the host organization takes prime responsibility for greeting the delegation at the airport.

- The minister of the host ministry or agency presides over the welcome, talks and reception.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- No see-off ceremony is organized. The people who see off the delegation to the airport shall be the same as for the welcome of the delegation.

The Defense Ministry shall stipulate the ceremony to welcome visiting Defense Ministers, Commanders- in- chief in a way suitable to the international practices and Vietnamese realities.

2. Receiving Chairmen of the National Assembly’s Committees (or officials of equivalent level)

- The director of the External Relations Department of the National Assembly’s Office greets the guests at the airport.

- The chairmen of the host Commissions of the National Assembly preside over the welcome, talks and reception.

- The National Assembly Chairman or Vice-Chairman receives the guests.

- No see-off ceremony is organized. The people who see off the delegation to the airport shall be the same as for the welcome of the delegation.

Chapter IV

RECEPTION OF HIGH-LEVEL FOREIGN DELEGATIONS ON WORKING VISITS

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter V

RECEPTION OF HIGH-LEVEL FOREIGN DELEGATIONS ON PERSONAL VISITS, TRANSIT

Article 19.- Receiving the Head of State, the Government Head, the National Assembly Chairman

1. On personal visit

- The director of the Protocol Department or of the Regional Affairs Department of the Foreign Ministry welcomes and sees off the visiting Head of State, Government Head at the airport. No welcome ceremony and official contacts are organized. The State President gives a courtesy meet and cordial reception to the visiting Heads of State; the Prime Minister gives a courtesy meet and cordial reception to the visiting Government Heads.

- The director of the External Relations Department of the National Assembly’s Office welcomes and sees off the visiting National Assembly Chairman at the airport. No welcome ceremony and official contacts are organized. The National Assembly Chairman gives a courtesy meet and cordial reception to the visiting National Assembly Chairman.

2. On transit

- A vice-minister for Foreign Affairs welcomes and sees off the visiting Head of State, Government Head at the airport. If a delegation requests a stay, we will arrange meals, accommodation and travel. If a delegation requests transit in a locality, the president of the People’s Committee of the province or centrally-run city (hereinafter called the provincial level for short) receives the delegation.

- The head or deputy-head of the External Relations Commission of the National Assembly or the director or deputy-director of the National Assembly’s Office welcomes and sees off the visiting National Assembly chairman at the airport. If the delegation requests a stay, we shall arrange meals, accommodation and travel. If the delegation transits in a locality, the chairman of the provincial-level People’s Council receives the delegation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. On personal visit

The director or deputy-director of the Protocol Department or the Regional Affairs Department of the Foreign Ministry welcomes and sees off the visiting Deputy-Head of State; The State Vice-President gives a courtesy meet and cordial reception.

2. On transit

Deputy-director of the State President’s Office welcomes the visiting Deputy-Head of State at the airport. If the delegation transits in a locality, the president of the provincial-level Peoples Committee receives the delegation.

Article 21.- Receiving the Deputy- Prime Minister, the National Assembly Vice-Chairman, the Foreign Minister

1. On personal visit

- The director or deputy-director of the Protocol Department or the Regional Affairs Department of the Foreign Ministry welcomes and sees off the visiting Deputy- Prime Minister at the airport. The Deputy- Prime Minister gives a courtesy meet and cordial reception to the visiting Deputy- Prime Minister.

- The director or deputy-director of the External Relations Department of the National Assembly’s Office welcomes and sees off the visiting National Assembly Vice-Chairman at the airport. The National Assembly Vice-Chairman gives courtesy meet and cordial reception to the visiting National Assembly Vice-Chairman.

- The director or deputy-director of the Protocol Department or the Regional Affairs Department of the Foreign Ministry welcomes and sees off the visiting Foreign Minister at the airport. The Foreign Minister gives courtesy meet and cordial reception to the visiting Foreign Minister.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The director or deputy-director of the Protocol Department or the Regional Affairs Department of the Foreign Ministry welcomes and sees off the visiting Deputy- Prime Minister, Foreign Minister at the airport. If the delegation transits in a locality, the Vice-President of the provincial-level Peoples Committee receives the delegation.

- The director or deputy-director of the External Relations Department of the National Assemblys Office welcomes and sees off the visiting National Assembly Vice-Chairman at the airport. If the delegation transits in a locality, the Vice-Chairman of the provincial-level People’s Council receives the delegation.

Chapter VI

RECEIVING A NUMBER OF OTHER DELEGATIONS

Article 22.-

1. The levels of welcome accorded to the Senate Chairman, the House of Representatives Chairman, the Inter-Parliamentary Union (IPU) President, the ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO) President shall be the same as those accorded to the National Assembly Chairman; the welcome accorded to the Senate Vice Chairman and the House of Representatives Vice-Chairman shall be the same as that accorded to the National Assembly Vice-Chairman.

2. The level of welcome accorded to the King’s successor or the Queen’s successor being guest of the State Vice-President shall be the same as that for the Deputy- Head of State.

3. The leadership of the Foreign Ministry assumes the prime responsibility to welcome, receive and give reception to the other Royal Family members being guests of the Foreign Ministry. The State Vice-President or the Deputy-Prime Minister gives a courtesy reception if so aspired by the guests.

4. Royal Family members who lead economic, cultural or social delegations being guests of any ministries or branches, the leadership of such ministries or branches assumes the prime responsibility to receive and give reception to the guests.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6. The Foreign Ministry assumes the prime responsibility to welcome and receive the former Heads of State, Government Heads, former Deputy-Heads of State, Deputy- Prime Ministers on visits at the invitation of the State President, the Prime Minister, the State Vice-President, the Deputy- Prime Minister.

7. The National Assembly’s Office assumes the prime responsibility to receive the former National Assembly Chairmen and Vice-Chairmen of the guest countries, the Secretaries General of the AIPO, IPU and inter-parliamentary organizations being on visits at the invitation of the National Assembly Chairman or Vice Chairman.

8. The former Heads of State, Government Heads, National Assembly Chairmen, Deputy-Heads of State, Deputy- Prime Ministers, National Assembly Vice-Chairmen being guests of any agencies, such agencies shall assume the prime responsibility to welcome and receive the guests. The host agencies shall propose senior leaders to receive the guests if the latter so wish.

Chapter VII

OTHER STIPULATIONS ON RECEPTION OF FOREIGN HIGH-LEVEL DELEGATIONS

Article 23.- The wreath laying and paying tribute to President Ho Chi Minh at his Mausoleum and the wreath laying at the Monument

1. For the Head of State, the Government Head, the National Assembly Chairman, the Deputy-Head of State being on official visits:

- At President Ho Chi Minh’s Mausoleum, the leadership of the Management Board of President Ho Chi Minh’s Mausoleum welcomes and guides the delegation in laying wreaths and paying tribute to President Ho Chi Minh at his Mausoleum.

- At the Monument, the leadership of the Management Board of President Ho Chi Minh’s Mausoleum welcomes and guides the delegation in laying wreaths; the Guards of Honor stand in two lines. For a moment of silence, the military band plays the tune "Chieu hon tu si" (Calling up the war dead’s souls).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 24.- Accompanying officials and position of Vietnamese ambassadors to the guest countries

1. Accompanying officials

- A minister or the director of the State President’s Office accompanies the guest Head of State on official visit or working visit.

- A minister or a vice-minister accompanies the guest Government Head on official visit or working visit.

- The head or deputy-head of the External Relations Commission of the National Assembly or the director or deputy-director of the National Assembly’s Office accompanies the guest National Assembly Chairman on official visit or working visit.

2. The position of Vietnamese ambassadors to the guest countries

In all external activities, the position of the Vietnamese ambassador to the guest country is immediately after the positions of the Government members.

Article 25.- Flag flying and decoration

1. For the Head of State, the Government Head being on official visit: At the airport, the national flags of the two countries are flown and welcome slogans are hung; the front gate of the Presidential Palace and some places along the main routes where the delegation travels through are decorated with clumps of the two countries’ banners and welcome slogans in Vietnamese language and the language of the guest country or in English/French; at the place where the delegation head stays and on his/her limousine, the two countries’ national flags are flown.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. For the National Assembly chairman, the Deputy Head of State on official visit, the two countries’ national flags are flown at the airport, the reception venue, the chief delegate’s accommodation place and on his/her car.

3. For the Deputy-Prime Minister, the National Assembly Vice-Chairman, the Foreign Minister on official visit or working visit: the two countries’ national flags are flown at the reception venues and on the car of the chief delegate.

4. When welcoming, seeing off the Head of State, the Government Head, the National Assembly Chairman and the Deputy-Head of State on official visit, working visit, red carpet is laid from the ramp of the airplane to the place where his/her limousine parks.

Article 26.- Motorcade, way-clearance vehicles

1. The limousine of the Head of State on official visit is escorted by 8 motorcycles and led by police cars. The vehicle of the Government Head on official visit is escorted by 6 motorcycles and led by police cars. The motorcades apply only to formal activities in Hanoi capital and Ho Chi Minh City.

2. Foreign delegations coming for working visits, personal visits, or on transit are not escorted by motorcades.

3. Delegations of the level of minister, head of the National Assembly Commission or higher level, being on official visits, working visits, personal visits, transit are led by police cars in formal activities.

Article 27.- Payment of expenses

The payment of expenses for foreign delegations visiting Vietnam shall comply with international practices and on the reciprocal basis. The Finance Ministry and the Foreign Ministry guide the implementation of this regulation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Presents are presented to the chief delegates and their wives (or husband) of the delegations on official visits, working visits or personal visits. For special cases, presents will be presented to the official members and accompanying officials. The presents are produced by Vietnam and reflect the nation’s cultural identity.

Article 29.- Welcoming and seeing off foreign high-level delegations coming and leaving by land, railway and/or waterway

Welcoming and seeing off foreign high-level delegations coming and leaving by land, railway and/or waterway are similar to the welcoming and seeing off the delegations which come and leave by air but are conducted according to our country’s practical capability.

Article 30.- Welcoming, seeing off foreign high-level delegations touring localities

- When foreign Heads of State, Government Heads, Deputy-Heads of State visiting localities, representatives of the leadership of the provincial-level People’s Committees welcome, see off the delegations at the airport if they come and leave by air, at their provincial boundaries if they travel by land, at ports if they travel by waterways. For foreign National Assembly Chairmen, the representatives of the leadership of the provincial-level People’s Councils welcome and see off the delegations at the airport if they travel by air, at their provincial boundaries if they travel by land, at ports if they travel by waterways.

- When welcoming and receiving foreign high-level delegations on visits to localities, high esteem, thoughtfulness and economy should be ensured; no review of honor guards, no welcome meeting is organized; only welcome venues are decorated with flags and slogans if the delegations are on official visits. A reception or cordial get-together is organized; invited thereto on the Vietnamese side are those who directly work with the delegations and on the guest’s side, the official members of the delegations and a number of accompanying officials.

- The host agencies shall have to guide the localities in protocol procedures and proper programs for reception of the delegation.

Chapter VIII

SEEING OFF AND WELCOMING BACK VIETNAMESE HIGH-LEVEL DELEGATIONS ON OVERSEAS TOURS

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The director or deputy-director of the Office of the Party Central Committee and the head or deputy-head of the Party Central Committee’s External Relations Commission see off and welcome back the General Secretary.

2. The director or deputy-director of the State President’s Office sees off and welcomes back the State President, the State Vice-President.

3. The minister-director or deputy-director of the Government Office sees off and welcomes back the Prime Minister.

4. The head or deputy-head of the External Relations Commission of the National Assembly and the director or deputy-director of the National Assembly’s Office see off and welcome back the National Assembly Chairman.

Chapter IX

SOME CEREMONIES FOR THE DIPLOMATIC CORPS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN HANOI

Article 32.- Presentation of credentials by ambassadors

1. The ambassadors present credentials to the State President at the Presidential Palace. Present at the credentials- presenting ceremony are director or deputy-director of the State President’s Office, a vice - minister for Foreign Affairs, the director of the Protocol Department and the director of the Regional Affairs Department of the Foreign Ministry.

2. The director of the Protocol Department of the Foreign Ministry receives the ambassadors to accept the copies of the Credentials and introduce the credentials-presenting ceremony to them.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 33.- Ambassadors pay courtesy and farewell visits

The Foreign Ministry arranges time for the ambassadors to pay courtesy visits to the Prime Minister, the National Assembly Chairman and the Foreign Minister after their presentation of credentials and to pay a farewell visits to the State President, the Prime Minister and the Foreign Minister before ending their terms of office in Vietnam. The arrangement of courtesy visits and farewell visits to senior leaders by the cross-accredited ambassadors shall be the same as for the residence ambassadors, but depend on the concrete time and circumstances.

Article 34.- Receiving heads of representative offices of international organizations

The Prime Minister collectively receives the heads of the international organizations’ representative offices in Hanoi on the occasion of the United Nations’ founding anniversary on October 24 every year.

Other contacts with leaders shall be considered and proposed by the Foreign Ministry and the host agencies.

Article 35.- Attending foreign countries’ National Day receptions in Hanoi

1. In odd years and round years

A Minister or a Vice-Minister is the key guest at the foreign countries’ National Day receptions in Hanoi. The key guest is equivalent in rank to the leading official of the foreign country attending our country’s National Day reception. The key guest proposes toasts.

2. In the even years

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 36.- The Diplomatic Corps and the chief representatives of international organizations in Hanoi attend the opening sessions of the National Assembly

Annually, the Diplomatic Corps and the chief representatives of the international organizations in Hanoi are invited to attend the opening sessions of the National Assembly.

Article 37.- Besides the regulations on contacts with the Diplomatic Corps as mentioned in this Decree, those agencies, localities or individuals requesting to meet or invite the entire Diplomatic Corps to attend activities must consult with the Foreign Ministry.

Chapter X

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 38.- In order to uniformly manage the reception of foreign guests by senior leaders, the host agencies arrange the guests social calls to Party leaders via the External Relations Commission of the Party Central Committee; to the State President or State Vice-President via the State President’s Office; to the Prime Minister via the Government’s Office; and to the National Assembly Chairman or Vice-Chairman via the National Assembly’s Office.

The Foreign Ministry acts as a coordinator arranging, through the Party Central Committee’s External Relations Commission, the State President’s Office, the National Assembly’s Office and the Government’s Office, reception of the Diplomatic Corps and chief representatives of the international organizations in Hanoi by leaders of the Party, the State, the National Assembly and the Government.

Article 39.-

1. The Foreign Ministry assumes the prime responsibility and coordinates with the Ministry of Culture and Information in guiding the implementation of this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. The celebration of big anniversaries shall comply with the provisions in Chapter II of this Decree. For special cases, the Government shall provide specific instructions. For other provinces and centrally-run cities not mentioned in this Decree, the celebration of big anniversaries shall be carried out in conformity with the practical conditions of their respective localities.

Article 40.- Implementation effect

1. This Decree takes effect 15 days after its signing and replaces the stipulations on celebration of big anniversaries and reception of foreign guests in Decree No. 186-HDBT of June 2, 1992 of the Council of Ministers, promulgating the "Regulation on a number of State ceremonies and reception of foreign guests."

2. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 về nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


21.084

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!