Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 185-CP năm 1994 về việc chuyển giao hệ thống kỹ thuật của Bảo tàng Hồ chí Minh quản lý

Số hiệu: 185-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 01/12/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 185-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 1994

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 185-CP NGÀY 1-12-1994 VỀ CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG KỸ THUẬT CỦA BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH CHO BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH QUẢN LÝ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (tại Tờ trình số 150-TCCP/TC ngày 10 tháng 9 năm 1994),

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.

Nay giao cho Bộ Văn hoá - Thông tin (trực tiếp là Bảo tàng Hồ Chí Minh) trực tiếp quản lý hệ thống thiết bị kỹ thuật và số biên chế cần thiết để bảo đảm việc vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật của Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Bộ Quốc phòng và Bộ Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm chỉ đạo Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện việc bàn giao nói trên.

Điều 2.

Nghị định này thay Điều 1 của Nghị định số 180-HĐBT ngày 12-12-1988 và có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, các Bộ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan khác ở Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 185-CP

Hanoi, December 01, 1994

 

DECREE

ON TRANSFER OF THE TECHNICAL SYSTEM OF THE HO CHI MINH MUSEUM TO THE MANAGEMENT OF THE HO CHI MINH MUSEUM

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law Organization of the Government on the 30th of September 1992;
Considering the proposal of the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel (Note No. 150-TCCP/TC of the 10th of September 1994),

DECREES:

Article 1.- To assign the Ministry of Culture and Information (and more directly the Ho Chi Minh Museum) to manage the technical system of the Ho Chi Minh Museum and maintain a necessary staff to operate it.

The Ministry of National Defense and the Ministry of Culture and Information have the duty to direct the Guard Command of the Ho Chi Minh Museum and the Ho Chi Minh Museum to effect this transfer.

Article 2.- This Decree replaces Article 1 of Decree No 180-HDBT of the 12th of December 1988, and takes effect as from the date of issuance.

The Minister of National Defense, the Minister of Culture and Information, the Minister of the Interior, the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel, the President of the People s Committee of Hanoi, the Ministers and Heads of the other concerned offices at the central level, are responsible for the implementation of this Decree.-
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 185-CP năm 1994 về việc chuyển giao hệ thống kỹ thuật của Bảo tàng Hồ chí Minh quản lý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.952

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.188.254