Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 14-CP năm 1962 về việc trợ cấp cho gia đình liệt sĩ, gia đình quân nhân, cán bộ, công nhân, viên chức từ trần hay mất tích gặp khó khăn trong đời sống do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 14-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Hùng
Ngày ban hành: 02/02/1962 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 1962 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC TRỢ CẤP CHO GIA ĐÌNH LIỆT SĨ, GIA ĐÌNH QUÂN NHÂN, CÁN BỘ, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC TỪ TRẦN HAY MẤT TÍCH GẶP KHÓ KHĂN TRONG ĐỜI SỐNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 980-TTg ngày 27 tháng 07 năm 1956 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều lệ ưu đãi gia đình liệt sĩ và điều lệ ưu đãi gia đình quân nhân;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 25 tháng 10 năm 1961;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Gia đình của những liệt sĩ, nếu đời sống có nhiều khó khăn, vì già yếu bệnh tật, thiếu sức lao động, hoặc vì tai nạn bất thường, có thể được xét trợ cấp theo quy định như sau:

- Mức trợ cấp mỗi người một tháng là mười đồng; mỗi gia đình một tháng không quá ba mươi đồng.

- Thời hạn trợ cấp là ba tháng, sáu tháng, chín tháng hay mười hai tháng trong một năm tùy theo hoàn cảnh của mỗi gia đình.

Điều 2. - Gia đình của những quân nhân từ trần hay mất tích, gia đình của những cán bộ, công nhân, viên chức từ trần hay mất tích trước ngày thi hành điều lệ bảo hiểm xã hội và đủ tiêu chuẩn do Bộ Nội vụ quy định, nếu đời sống có nhiều khó khăn vì già yếu, bệnh tật, thiếu sức lao động, hoặc vì tai nạn bất thường, cũng được xét trợ cấp như quy định ở điều 1 trên đây, nhưng mức trợ cấp mỗi người một tháng là chín đồng; mỗi gia đình một tháng không quá hai mươi bốn đồng.

Điều 3. - Nghị định này thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1962. Những quy định trên đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Ủy ban hành chính các khu, thành phố, tỉnh chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
 


Phạm Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 14-CP năm 1962 về việc trợ cấp cho gia đình liệt sĩ, gia đình quân nhân, cán bộ, công nhân, viên chức từ trần hay mất tích gặp khó khăn trong đời sống do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.505
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122