Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1725/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 1725/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Trần Thị Nga
Ngày ban hành: 03/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1725/KH-UBND

Kon Tum, ngày 03 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA KHỐNG CHẾ VÀ TIẾN TỚI LOẠI TRỪ BỆNH DẠI GIAI ĐOẠN 2018 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội;

2. Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017- 2021”;

3. Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 06/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng chống bệnh dại;

4. Quyết định số 1622/QĐ-BYT ngày 08/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn giám sát phòng, chống bệnh dại trên người;

5. Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.

II. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1. Tình hình bệnh dại trên địa bàn

- Từ năm 2016 đến nay, hàng năm trên địa bàn tỉnh Kon Tum đều ghi nhận các trường hợp tử vong do bệnh dại.

- Tính từ đầu năm đến hết ngày 30/4/2018, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 04 trường hợp tử vong do bệnh dại (thành phố Kon Tum 03, huyện Đăk Glei 01).

- Hầu hết các ca mắc bệnh dại đều ghi nhận ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (xã Đăk Choong, Đăk Man, Đăk Môn - huyện Đăk Glei, xã Ya Chim, Ngọk Bay, Đăk Rơ Wa - thành phố Kon Tum).

- 100% số trường hợp mắc bệnh dại đều tử vong do không tiêm phòng vắc xin điều trị dự phòng sau phơi nhiễm.

2. Nhận định, dự báo

- Hiện nay thời tiết đang vào mùa hè, nguy cơ ghi nhận các trường hợp tử vong do bệnh dại rất lớn (do thời tiết nắng nóng phù hợp cho sự phát triển của vi rút dại trên động vật).

- Số người bị phơi nhiễm với vi rút dại trên địa bàn tỉnh hiện nay đang có nguy cơ cao, đa số là những người ở vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn không có điều kiện để đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại sau khi bị động vật (chó, mèo) cắn.

- Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin trên động vật nuôi còn thấp, theo Báo cáo số 475/BC-VTN ngày 14/11/2017 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, trong 9 tháng đầu năm 2017 số lượng mũi tiêm phòng bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Kon Tum chỉ đạt 22,54% (vùng có ca tử vong dại, tỷ lệ tiêm phòng trên đàn chó chỉ đạt 58,66%).

III. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Khống chế bệnh dại trên người vào năm 2021 nhằm tiến tới loại trừ bệnh dại.

2. Mục tiêu cụ thể

- Giảm 60% số huyện, thành phố có nguy cơ cao về bệnh dại trên người.

- Giảm 60% số người tử vong do bệnh dại vào năm 2021 so với số ca mắc bệnh dại trung bình giai đoạn 2011- 2015.

3. Chỉ tiêu cụ thể

- Mỗi huyện, thành phố có ít nhất 01 điểm tiêm vắc xin phòng dại đảm bảo đúng quy định về công tác tiêm chủng.

- 100% các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) thuộc khu vực nguy cơ cao đều có điểm tiêm vắc xin phòng dại đảm bảo đúng quy định về công tác tiêm chủng.

- 100% các đối tượng phơi nhiễm vi rút dại được lập danh sách quản lý, được tiêm vắc xin dại theo quy định, được theo dõi và tư vấn về phòng chống bệnh dại.

- 100% những người có nguy cơ cao về phơi nhiễm vi rút dại được lập danh sách quản lý, được tiêm vắc xin dại theo quy định, được theo dõi và tư vấn về phòng chống bệnh dại.

- 100% số huyện, thành phố được truyền thông phòng chống bệnh dại 01 quý/lần; 100% các xã thuộc khu vực nguy cơ cao được truyền thông phòng chống bệnh dại 01 tháng/lần; 95% số xã còn lại được truyền thông phòng chống bệnh dại 01 quý/lần.

- 100% ổ dịch dại từ động vật lây sang người được phát hiện sớm, điều tra và xử lý đúng quy định.

IV. NỘI DUNG

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh dại trên người, nắm chắc tình hình bệnh dại tại địa phương, xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh dại giai đoạn 2018 - 2021, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các ban ngành, đảm bảo kinh phí cho công tác phòng chống bệnh dại trên địa bàn.

- Tăng cường sự tham gia của các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trong việc phối hợp triển khai công tác giám sát, truyền thông phòng chống bệnh dại.

2. Công tác thông tin, truyền thông

- Có sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền tại địa phương tăng cường thực hiện truyền thông tại các tuyến, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng về bệnh dại và các biện pháp phòng chống bệnh dại trên người.

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng như truyền thanh, truyền hình...

3. Hoạt động bồi dưỡng, tập huấn về phòng chống bệnh dại

Tổ chức tập huấn, tập huấn lại cho cán bộ y tế để nâng cao kỹ năng giám sát, điều tra ổ dịch, thu thập thông tin dịch tễ về bệnh dại ở người theo Quyết định số 1622/QĐ-BYT.

4. Hoạt động giám sát và xử lý ổ dịch

- Tăng cường giám sát phát hiện người bị phơi nhiễm với vi rút dại, ca bệnh dại với sự hỗ trợ và tham gia của cộng đồng dân cư. Tổ chức điều tra, thu thập thông tin lập danh sách người phơi nhiễm vi rút dại để phục vụ cho công tác truyền thông và tiêm phòng vắc xin dại.

- Tổ chức thu thập, xét nghiệm mẫu để đánh giá lưu hành bệnh dại, lập bản đồ dịch tễ bệnh dại trên người để xác định khu vực có nguy cơ cao về bệnh dại nhằm ưu tiên tập trung các nguồn lực trong công tác phòng chống bệnh dại.

- Điều tra và xử lý các ổ dịch bệnh dại trên người và động vật theo hướng tiếp cận Một sức khỏe, có sự phối hợp của cơ quan thú y và y tế, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

5. Công tác tiêm vắc xin dại điều trị dự phòng cho người sau phơi nhiễm và dự phòng trước phơi nhiễm

- Thực hiện hướng dẫn phòng, chống bệnh dại trên người theo quy định tại Quyết định 1622/QĐ-BYT và Quyết định số 193/QĐ-TTg.

- Tăng cường công tác giám sát, phát hiện bệnh dại trên người, thực hiện báo cáo ca bệnh nghi dại, báo cáo số người tiêm vắc xin phòng bệnh dại ở các tuyến.

- Duy trì và tăng thêm số điểm tiêm phòng bệnh dại cho những người bị động vật (chó, mèo) cắn.

6. Công tác phối hợp trong phòng chống bệnh dại

- Thực hiện tốt phối hợp liên ngành, đặc biệt giữa ngành Y tế và ngành Nông nghiệp, thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại, giám sát các yếu tố nguy cơ trên động vật nhằm chủ động phòng chống bệnh dại trên người.

- Phối hợp với ngành Giáo dục để thực hiện truyền thông phòng chống bệnh dại cho học sinh (đối tượng có nhiều nguy cơ mắc do bị chó cắn).

- Thường xuyên trao đổi thông tin giữa các đơn vị (có thể định kỳ hoặc đột xuất), đặc biệt khi nhận được các thông tin và vấn đề bất thường tại các địa phương.

7. Kiểm tra, giám sát công tác phòng chống bệnh dại trên địa bàn:

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác phòng chống bệnh dại của các đơn vị trực thuộc. Xây dựng kế hoạch giám sát chặt chẽ tình hình bệnh dại trên người đến các xã.

8. Chế độ báo cáo và sơ kết, tổng kết

- Định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả công tác phòng chống bệnh dại trên người; kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Báo cáo tuyến trên theo quy định về tình hình bệnh dại và các hoạt động phòng chống đã triển khai.

V. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho người

- Kiện toàn và mở rộng số lượng các điểm tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại phục vụ công tác điều trị dự phòng, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đặc biệt ở khu vực có nguy cơ cao; đảm bảo mỗi huyện có ít nhất 01 điểm tiêm vắc xin dại có đủ cơ sở vật chất và cán bộ được đào tạo theo đúng quy định về tổ chức một điểm tiêm chủng.

- Đối tượng (theo Quyết định số 193/QĐ-TTg):

+ Đối tượng miễn phí: Hỗ trợ tiêm vắc xin dại miễn phí cho người nghèo ở khu vực có nguy cơ cao như vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn hay tiêm vắc xin miễn phí dự phòng trước phơi nhiễm cho người có nguy cơ cao như cán bộ làm công tác lấy bệnh phẩm, xét nghiệm, tiêm vắc xin dại cho chó.

+ Đối tượng thu phí dịch vụ: Là những đối tượng không thuộc diện miễn phí theo Quyết định số 193/QĐ-TTg.

- Hình thức tổ chức:

+ Mỗi Trạm Y tế thuộc khu vực có nguy cơ cao đã được cấp giấy chứng nhận/công bố đủ Điều kiện tiêm chủng là một điểm tiêm chủng vắc xin dại chống dịch cho người phơi nhiễm, thực hiện tiêm cho các đối tượng miễn phí.

+ Tại mỗi Trung tâm Y tế huyện, thành phố thành lập một điểm tiêm chủng vắc xin dại chống dịch cho người phơi nhiễm (sử dụng phòng tiêm dịch vụ của đơn vị; nếu đơn vị chưa có phòng tiêm dịch vụ thì sử dụng Trạm Y tế gần nhất đã được cấp giấy chứng nhận/công bố đủ Điều kiện tiêm chủng) để thực hiện tiêm chủng cho cả đối tượng miễn phí và đối tượng thu phí dịch vụ. Điểm tiêm này do Trung tâm Y tế huyện, thành phố chịu trách nhiệm (đây là điểm tiêm vắc xin dại bắt buộc phải có theo nguyên tắc của Quyết định số 193-QĐ/TTg). Đối tượng người nghèo của các xã khác bị phơi nhiễm cũng được tiêm miễn phí tại các điểm tiêm này.

2. Truyền thông, tuyên truyền

- Tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân về tính chất nguy hiểm của bệnh dại và các biện pháp xử lý khi bị phơi nhiễm với vi rút dại (xử lý vết thương cho người bị động vật mắc bệnh dại hoặc nghi dại cắn, cào; tư vấn cho người dân đến điểm tiêm vắc xin phòng bệnh dại để thực hiện việc điều trị dự phòng theo đúng quy định); các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh dại; biện pháp phòng chống bệnh dại hiệu quả.

- Phối hợp liên ngành truyền thông về chiến dịch tiêm phòng cho chó, mèo trong tháng cao điểm tiêm phòng bệnh dại, nuôi chó, mèo phải chấp hành tiêm phòng vắc xin dại cho chó, mèo trên đài truyền thanh của xã; tuyên truyền về việc hạn chế nuôi chó, mèo, gia đình có nhu cầu nuôi thì chỉ nên nuôi 1 con để giảm tổng đàn; nuôi chó, mèo phải đăng ký với địa phương và thực hiện xích hoặc nhốt; đưa chó, mèo ra nơi công cộng phải có rọ mõm và có người dắt.

- Thực hiện truyền thông học đường về phòng chống bệnh dại.

- Tăng cường vận động cộng đồng cùng tham gia giám sát, phòng chống bệnh dại trên người và động vật.

- Xây dựng và cung cấp tài liệu truyền thông trong phòng chống bệnh dại trên người cho các địa phương để nâng cao công tác tuyên truyền như in ấn tờ rơi, áp phích, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, truyền thông trực tiếp cho cộng đồng.

- Cung cấp thông tin và nội dung cho các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh để thực hiện công tác truyền thông phòng chống bệnh dại.

- Tuyến tỉnh: Phối hợp với các cơ quan thông tin tại địa phương như Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, báo chí và các phương tiện thông tin khác để truyền thông phòng chống bệnh dại; tổ chức truyền thông tại các xã thuộc khu vực nguy cơ cao; phối hợp tuyến huyện, xã tổ chức truyền thông phòng chống bệnh dại tại địa phương.

- Tuyến huyện, xã: Tổ chức truyền thông phòng chống bệnh dại trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương; đồng thời tổ chức các buổi phổ biến kiến thức phòng chống bệnh dại trong các trường học, các buổi họp dân, khẩu hiệu, tờ tranh, các buổi chiếu video...

VI. KINH PHÍ

Cân đối từ nguồn ngân sách sự nghiệp y tế được UBND tỉnh giao hàng năm kết hợp lồng ghép từ các nguồn dự án, nguồn chương trình mục tiêu y tế, huy động sự tham gia đóng góp của gia đình, tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định. Trường hợp nhu cầu kinh phí thực chi (đặc biệt kinh phí mua vắc xin tiêm phòng) vượt quá khả năng cân đối dự toán của ngành Y tế, đơn vị tổng hợp đề xuất bố trí nguồn giảm cấp ngân sách tỉnh cho ngành Y tế do cơ cấu chi phí vào giá khám chữa bệnh (sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính sử dụng nguồn kinh phí này) theo quy định.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Phối hợp, hướng dẫn các địa phương trong xây dựng kế hoạch để chủ động phòng chống bệnh dại trên người; tổ chức thực hiện các giải pháp kỹ thuật, đưa công tác phòng chống bệnh dại là nhiệm vụ ưu tiên trong giai đoạn 2018 - 2021 nhằm nhanh chóng kiểm soát và tiến tới loại trừ bệnh dại tại tỉnh Kon Tum theo mục tiêu đã đề ra.

- Xây dựng và cung cấp tài liệu truyền thông phòng chống bệnh dại trên người cho các địa phương để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

- Chủ động thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng chống bệnh dại tại các địa phương.

- Tăng cường giám sát, phát hiện các ca bệnh dại với sự hỗ trợ và tham gia của cộng đồng dân cư theo hướng tiếp cận Một sức khỏe, có sự phối hợp chặt chẽ của ngành Thú y và ngành Y tế, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Tập huấn công tác chuyên môn cho cán bộ, nhân viên y tế để nâng cao kỹ năng giám sát, điều tra ổ dịch, thu thập thông tin dịch tễ về bệnh dại.

- Xây dựng nhu cầu sử dụng vắc xin hàng năm với Bộ Y tế để chủ động nguồn cung ứng vắc xin, huyết thanh kháng dại phục vụ nhân dân.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ vắc xin dại và huyết thanh kháng dại điều trị dự phòng cho người nghèo vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

- Duy trì và tăng cường các điểm tiêm vắc xin phòng dại trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường các hoạt động phòng chống bệnh dại ở động vật trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng các tài liệu truyền thông, chú trọng truyền thông học đường về bệnh dại và các biện pháp phòng chống... đồng thời truyền thông đến các hộ gia đình nhằm nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó đối với cộng đồng và nhận thức của người dân để tích cực tham gia công tác phòng chống bệnh dại tại cộng đồng.

- Chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh dại ở động vật trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo triển khai thực hiện. Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công tác phòng chống bệnh dại trên động vật.

- Tăng cường giám sát phát hiện các ca bệnh dại với sự hỗ trợ và tham gia của cộng đồng dân cư theo hướng tiếp cận Một sức khỏe, có sự phối hợp chặt chẽ của ngành Thú y và ngành Y tế, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Tập huấn chuyên môn cho cán bộ thú y để nâng cao kỹ năng giám sát, điều tra ổ dịch, thu thập thông tin dịch tễ về bệnh dại ở động vật.

- Xây dựng kế hoạch nhu cầu sử dụng vắc xin hàng năm để chủ động nguồn cung ứng vắc xin đảm bảo tiêm phòng cho đàn chó trên địa bàn đạt chỉ tiêu theo kế hoạch.

- Định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả công tác phòng chống bệnh dại trên động vật; kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Hàng năm Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế cân đối, bố trí kinh phí triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2018 - 2021 trong phạm vi chi sự nghiệp y tế giao hàng năm theo khả năng ngân sách địa phương và đúng quy định hiện hành.

- Đảm bảo đủ kinh phí cho một số hoạt động như: Mua vắc xin, vật tư tiêm chủng cho người, đào tạo tập huấn, kiểm tra, giám sát, xét nghiệm, truyền thông.

- Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát các Sở, ban, ngành thực hiện nguồn kinh phí cấp đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong nhà trường. Giám sát, quản lý sức khỏe của học sinh, thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có học sinh mắc bệnh.

- Đưa nội dung giáo dục sức khỏe và kiến thức phòng bệnh dại, xử lý vết thương khi bị động vật cắn vào các buổi học ngoại khóa, tổ chức buổi nói chuyện về bệnh dại và các biện pháp phòng chống bệnh dại trong nhà trường.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông phòng chống bệnh dại theo tài liệu của Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức biểu dương các điển hình tiên tiến; kịp thời phát hiện phê bình các địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân có thái độ chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống bệnh dại.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông về các biện pháp phòng chống bệnh dại trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm truyền tải thông tin đến người dân về tăng cường trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dại của người dân đối với cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng chống bệnh dại ở người và động vật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dại; xử lý nghiêm các cán bộ, nhân viên thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý.

- Căn cứ mục tiêu, nội dung của Chương trình quốc gia, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các ban, ngành liên quan triển khai các hoạt động cụ thể, phù hợp với thực tế của địa phương, nhằm đạt kết quả cao nhất trong công tác phòng chống bệnh dại trên địa bàn; đưa kết quả công tác phòng chống bệnh dại làm tiêu chí xét thi đua, khen thưởng của địa phương như: Công nhận gia đình văn hóa, bình xét cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ công tác năm.

- Hàng năm tổ chức xây dựng, bổ sung và phê duyệt kế hoạch phòng chống bệnh dại của địa phương, ưu tiên bố trí đủ kinh phí, nguồn lực cho công tác quản lý, tiêm phòng bệnh dại như: Hỗ trợ vắc xin dại tiêm phòng cho động vật trên địa bàn nhằm nâng cao tỷ lệ tiêm phòng; hỗ trợ tiêm vắc xin điều trị sau phơi nhiễm cho người dân thuộc các huyện nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, người tham gia phòng chống bệnh dại khi bị động vật (chó, mèo) cắn hoặc bị phơi nhiễm bệnh dại; giám sát sự lưu hành của mầm bệnh dại để cảnh báo cộng đồng; thực hiện công tác truyền thông, thống kê, lập sổ theo dõi hộ đăng ký nuôi chó, cam kết tiêm phòng vắc xin cho chó, mèo.

- Tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân về tính chất nguy hiểm của bệnh dại, các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh dại; các biện pháp phòng chống bệnh dại.

- Công khai địa chỉ các cơ sở y tế trên địa bàn và hướng dẫn người bị động vật cắn đến ngay cơ sở y tế để được điều trị dự phòng kịp thời. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân sử dụng các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật y tế chưa được công nhận, sử dụng thuốc (bao gồm cả thuốc đông y, bài thuốc cổ truyền, gia truyền…) chưa được phép lưu hành để khám, điều trị cho người bị bệnh dại hoặc người bị động vật cắn.

- Tăng cường áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về nuôi chó, về tiêm phòng vắc xin dại theo quy định hiện hành. Kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sử dụng các phương pháp chuyên môn kỹ thuật y tế chưa được công nhận, sử dụng thuốc chưa được phép lưu hành để khám, điều trị cho người bị bệnh dại hoặc người bị chó, mèo cắn. Mọi trường hợp vi phạm về phòng, chống bệnh dại cần được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo, rà soát và tổ chức xây dựng vùng an toàn dịch bệnh dại, đặc biệt tại những khu du lịch, khu vực thành phố, thị trấn, khu đông dân cư.

Căn cứ nội dung Kế hoạch, yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Sở Y tế chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Y tế (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ngành, đơn vị liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP UBND tỉnh, PVP phụ trách;
- Lưu VT, KGVX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1725/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


325

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169