Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 04/2004/QD-BCN of January 07, 2004, on adding a number of substances to the list of precursor substances used in industry promulgated together with the Decision No. 134/2003/QD-BCN, of August 25, 2003, of the Minister of Industry

Số hiệu: 04/2004/QD-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 07/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 1 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 04/2004/QĐ-BCN NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2004 VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ CHẤT VÀO DANH MỤC TIỀN CHẤT SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 134/2003/QĐ-BCN NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 133/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2003 bổ sung một số chất vào Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cơ khí, Luyện kim và Hóa chất,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung vào Danh mục tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp các chất sau đây:

STT

Tên chất

Công thức phân tử

1

Methylamine

CH3NH2

2

Nitroethane

CH3CH2NO2

3

Tartaric acid

HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H

4

Formic acid

HCOOH

5

Formamide

HCONH2

6

Ethylene diacetate

CH3CO2CH2CH2O2CCH3

7

Diethylamine

(C2H5)2NH

8

Benzyl cyanide

C6H5CH2CN

9

Benzaldehyde

C6H5CHO

10

Ammonium formate

HCO2NH4

11

Acetic acid

CH3COOH

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, các Bộ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Xuân Thuý

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF INDUSTRY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence Freedom Happiness
---------------

No. 04/2004/QD-BCN

Hanoi, January 07, 2004

 

DECISION

OF THE MINISTRY OF INDUSTRY NO. 04/2004/QD-BCN, OF JANUARY 07, 2004 ON ADDING A NUMBER OF SUBSTANCES TO THE LIST OF PRECURSOR SUBSTANCES USED IN INDUSTRY PROMULGATED TOGETHER WITH THE DECISION NO. 134/2003/QD-BCN , OF AUGUST 25, 2003, OF THE MINISTER OF INDUSTRY

THE MINISTER OF INDUSTRY

Pursuant to the Government’s Decree No. 55/2003/ND-CP , of May 28, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry;  

Pursuant to the Law on drug prevention and fight, of December 09, 2000;

Pursuant to the Government’s Decree No. 133/2003/ND-CP , of November 06, 2003, adding a number of substances to the list of narcotics and precursor substances, issued together with the Government’s Decree No. 67/2001/ND-CP of October 01, 2001;   

At the proposal of Director of Department of Mechanical engineering, Metallurgy and Chemicals,

DECIDES

Article 1. To add the following substances to the List of precursor substances used in industry promulgated together with the Decision No. 134/2003/QD-BCN , of August 25, 2003, of the Minister of industry:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 04/2004/QD-BCN of January 07, 2004, on adding a number of substances to the list of precursor substances used in industry promulgated together with the Decision No. 134/2003/QD-BCN, of August 25, 2003, of the Minister of Industry

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.871

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253