Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 226/CĐ-TTg Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 226/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2009

 

CÔNG ĐIỆN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Điện: Đồng chí Bí thư và Chủ tich Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tình hình khủng hoảng tài chính-kinh tế thế giới đang tác động rất tiêu cực vào nền kinh tế nước ta. Theo nhiều dự báo, năm 2009 tình hình kinh tế nước ta sẽ khó khăn hơn năm 2008. Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các địa phương đã đề ra nhiều chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ để vượt qua khó khăn, thách thức, giữ ổn định và duy trì sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực, mà trọng tâm là ngăn chặn suy giảm sản xuất kinh doanh, duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý và bảo đảm an sinh xã hội.

Chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp và cơ chế chính sách đã được ban hành khá đầy đủ và kịp thời. Tuy nhiên, để chủ trương, chính sách trở thành hiện thực, thì việc tổ chức thực hiện là khâu quyết định.

Thủ tướng Chính phủ trân trọng yêu cầu Đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với trọng trách của mình trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp và cơ chế chính sách đã ban hành trên địa bàn tỉnh, thành phố, nhất là các giải pháp để phát triển sản xuất, kinh doanh, ngăn chặn suy giảm kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội (như hỗ trợ lãi suất, miễn giảm thuế, đầu tư từ ngân sách, bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn, hỗ trợ người nghèo...); đồng thời, kiến nghị kịp thời những vướng mắc, khó khăn để Chính phủ khẩn trương điều chỉnh bổ sung chính sách, giải pháp cho phù hợp nhằm phấn đấu bảo đảm thực hiện sáng tạo và có hiệu quả cao các nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, hạn chế tối đa và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, giữ vững ổn định và phát triển hợp lý, bền vững đất nước.

Thực tiễn lịch sử nước ta, tình hình dù thách thức khó khăn đến mấy, khi Đảng và Nhà nước có chủ trương đúng đắn, nhân dân nhất trí đồng lòng, cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc với trách nhiệm cao nhất trước đất nước, trước nhân dân thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, TTXVN;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ, đơn vị trực thuộc, TTĐT,
- Lưu VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công điện 226/CĐ-TTg ngày 14/02/2009 về việc tình hình khủng hoảng tài chính-kinh tế thế giới đang tác động rất tiêu cực vào nền kinh tế nước ta do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.208

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!