Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công điện 01/CĐ-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện đồng bộ giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 01/CĐ-UBND Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 20/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 02 năm 2019

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG VÀ NGĂN CHẶN NGUY CƠ XÂM NHIỄM BỆNH DỊCH TẢ LN CHÂU PHI VÀO ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, ĐIỆN:

 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế;
- Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Giao thông vận tải, Du lịch, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Y tế;
- Giám đốc Công an tỉnh;
- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh.

Theo thông tin của Cục Thú y, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xâm nhập vào Việt Nam và lây nhiễm ở địa bàn xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên và xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; xã Đông Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Vì vậy nguy cơ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lây nhiễm vào địa bàn tỉnh trong thời gian đến là rất cao.

Thực hiện Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Công điện khẩn số 6741/CĐ-BNN-TY ngày 30/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam; Chthị số 8523/CT-BNN-TY ngày 01/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam. Để chủ động phòng và ngăn chặn xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; yêu cầu các Thủ trưởng các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 07/9/2018 và Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 14/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 20/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhim bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng tăng cường thực hiện đng bộ các giải pháp sau:

1. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc; lấy mẫu gửi xét nghiệm và tổ chức tiêu hủy theo đúng hướng dẫn của cơ quan thú y.

2. Hướng dẫn người chăn nuôi vệ sinh, khử trùng chuồng trại bằng vôi bột, hoặc hóa chất; vệ sinh và khử trùng phương tiện vận chuyển, con người ra vào cơ sở chăn nuôi theo quy trình kỹ thuật chăn nuôi và vệ sinh phòng dịch.

3. Tổ chức giám sát chặt chẽ, lấy mẫu gửi xét nghiệm đối với lợn có dấu hiệu bệnh, nghi bị bệnh tại các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ hoặc trong quá trình vận chuyển các sản phẩm thịt lợn đông lạnh, thịt lợn tươi, giăm bông, xúc xích,...

4. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến cộng đồng dân cư để người dân không tham gia các hoạt động buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu vào trong tỉnh tiêu thụ; không mua bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn không có nguồn gốc rõ ràng, chưa qua kiểm dịch thú y để hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế thành lập các đoàn kiểm tra thường xuyên về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật nhất là tại các địa bàn có nguy cơ cao, các cửa khẩu, đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới; khẩn trương phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại địa phương và bố trí kinh phí triển khai theo Quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào tỉnh”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên; Thủ trưởng các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Du lịch, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công chủ động phối hợp trong công tác phòng chng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, đặc biệt là trong công tác kiểm soát buôn bán, vận chuyn lợn bị bệnh, lợn và sản phẩm lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN & PTNT (để báo cáo);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh (TRT);
- Trung tâm THVN tại TP Huế (VTV8);
- VP: LĐ và CV
; TH;
- Lưu: VT, NN.

CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công điện 01/CĐ-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện đồng bộ giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


270

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211