Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 36/2011/CT-UBND về tổ chức thực hiện việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 36/2011/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 12/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 36/2011/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC HUY ĐỘNG TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CÔNG AN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Để tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 169/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an (gọi tắt là Nghị định 169/2007/NĐ-CP) trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo:

1. Công an thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, Đài Truyền hình thành phố, các Sở, ban, ngành thành phố có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 169/2007/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố và các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân đang công tác và hoạt động tại các trung tâm, viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nắm vững những quy định của Nhà nước về việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an; qua  đó nâng  cao nhận  thức, vai trò, tầm quan trọng của  đội ngũ những người làm công tác khoa học trong các lĩnh vực, các ngành, các cơ quan, trong việc đóng góp trí tuệ, sáng kiến, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, những công trình nghiên cứu về khoa học và công nghệ, góp phần giải quyết những nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của lực lượng công an; khai thác, sử dụng tiềm lực khoa học và công nghệ nâng cao hiệu quả công tác công an, chủ động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Công an thành phố là cơ quan thường trực làm đầu mối thực hiện việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an trên địa bàn thành phố; có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến, vướng mắc của cá nhân, tổ chức liên quan về các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an; kịp thời báo cáo đề xuất cấp trên có biện pháp tháo gỡ, điều chỉnh các quy định để thực hiện hiệu quả việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an.

Giám đốc Công an thành phố quyết định huy động đối với một số đối tượng huy động trên địa bàn thành phố theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an.

Công an thành phố thực hiện việc chuyển giao, hoàn lại đối tượng huy động theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại mục IV Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BCA- BKHCN-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Bộ Công an - Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 169/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm cung cấp thông tin về tiềm lực khoa học và công nghệ liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố theo đề nghị của Công an thành phố; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tại thành phố chuyển giao công nghệ, kết quả nghiên cứu, thành tựu khoa học và công nghệ nhằm tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ cho Công an nhân dân;

hỗ trợ Công an thành phố phối hợp các trung tâm, viện nghiên cứu, các trường đại học đóng trên địa bàn thành phố trong hợp tác, chuyển giao, mua bán về khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an; hỗ trợ Công an thành phố về công tác đào tạo, tuyển dụng cán bộ trẻ có năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ.

Công an thành phố phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm soạn thảo văn bản về tiềm lực khoa học và công nghệ liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố để Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo, cung cấp thông tin theo nội dung, yêu cầu của Bộ Công an phục vụ xây dựng kế hoạch huy động.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về việc phối hợp các cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ theo kế hoạch huy động tiềm lực  khoa  học và công nghệ phục vụ  công tác công an  được  cấp  có thẩm quyền phê duyệt.

5. Sở Tài chính chịu trách nhiệm phối hợp với Công an thành phố trong việc theo dõi, thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến các chính sách của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức khi thực hiện nhiệm vụ huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an.

6. Các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện khi thực hiện kế hoạch và quyết định huy động của các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng được huy động hoàn thành nhiệm vụ; thực hiện đầy đủ chính sách đối với người được huy động trong thời gian huy động; sắp xếp, bố trí đúng vị trí công tác, công việc khi hết thời gian huy động phục vụ công tác công an trở về làm việc tại cơ quan, tổ chức.

7. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện theo kế hoạch huy động. Trong thời gian được huy động phải tuân thủ theo đúng quyết định huy động, quy định của pháp luật và quy định khác của Bộ Công an. Thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

8. Giám đốc các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Giao Công an thành phố tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này. Có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Công an trước ngày 20 tháng 12 hàng năm./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 36/2011/CT-UBND về tổ chức thực hiện việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.362

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190