Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 297/CT-BNN-KHCN năm 2015 về đổi mới toàn diện hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và khuyến nông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 297/CT-BNN-KHCN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 13/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

B NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 297/CT-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ KHUYẾN NÔNG

Trong những năm gần đây, công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và khuyến nông đã đạt được những thành tựu nhất định, đóng góp tích cực vào phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Tuy vậy, để nâng cao giá trị nông sản đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp thì công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và khuyến nông còn nhiều bất cập. Công tác quản lý khoa học công nghệ (KHCN) và khuyến nông chưa đổi mới, nhiều nhiệm vụ KHCN chưa bám sát yêu cầu của thực tiễn sản xuất, vì vậy sản phẩm tạo ra thiếu tính ứng dụng. Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại các tổ chức KHCN công lập còn dàn trải và thiếu sự kế thừa. Mặc dù Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế chính sách khuyến khích hình thành sự liên kết giữa các đơn vị nghiên cứu công lập và các thành phần kinh tế ngoài nhà nước trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và khuyến nông, nhưng các chính sách này vẫn chưa thực sự đi vào thực tiễn.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, tạo sự chuyển biến rõ rệt trên thực tế thông qua việc đổi mới toàn diện đảm bảo nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ và khuyến nông, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách đổi mới toàn diện công tác quản lý KHCN và khuyến nông đảm bảo hiệu quả đầu tư, cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp liên kết với các đơn vị công lập trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, cơ chế đặc biệt để giải quyết các vấn đề đột xuất, yêu cầu cấp thiết của thực tiễn sản xuất theo hình thức đặc nhiệm - task force. Trong tháng 01/2015 trình sửa đổi quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, quản lý công tác khuyến nông.

2. Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ

Đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KHCN và khuyến nông đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực tiễn sản xuất, tập trung các vấn đề trọng tâm của ngành, phục vụ thiết thực và hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành.

3. Các đơn vị nghiên cứu triển khai trực thuộc Bộ

Đề xuất Bộ đặt hàng các sản phẩm khoa học công nghệ phát huy thế mạnh của đơn vị đáp ứng yêu cầu bức thiết của sản xuất trên quy mô lớn, hiệu quả cao; sử dụng 50% nguồn kinh phí thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm của Bộ, tránh dàn trải, hình thức, lãng phí; nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ KHCN, khuyến nông đảm bảo sản phẩm tạo ra có tính kế thừa, có khả năng ứng dụng cao và thương mại hóa trong sản xuất; chủ động liên kết, liên doanh, hợp tác với doanh nghiệp cùng đầu tư thực hiện nhiệm vụ KHCN và khuyến nông, đảm bảo các sản phẩm khoa học được nhanh chóng đưa vào sản xuất trên cơ sở thương mại hóa.

4. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông tập trung các vấn đề trọng tâm của ngành, đảm bảo không dàn trải; phối hợp, liên kết với các doanh nghiệp để thu hút nguồn vốn đối ứng cho các nhiệm vụ khuyến nông, xã hội hóa tối đa công tác khuyến nông; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên đảm bảo hiệu quả.

Đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ
- Các đơn vị thuộc Bộ: Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ;
- Các đơn vị KHCN trực thuộc Bộ: Học viện, Viện, Trường;
- Trung tâm KNQG;
- Lưu: VT, KHCN.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 297/CT-BNN-KHCN năm 2015 về đổi mới toàn diện hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và khuyến nông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.971

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246