Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 26/2008/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Minh Sanh
Ngày ban hành: 31/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2008/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 10 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ HÀNH LANG AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP

Lưới điện cao áp là công trình kĩ thuật hạ tầng quan trọng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng cả nước nói chung và địa phương nói riêng; để đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp, ngày 17 tháng 8 năm 2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 106/2005/NĐ-CP qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. Công trình lưới điện cao áp bao gồm lưới điện cao áp và hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong thời gian qua, chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan chức năng, Điện lực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Truyền tải điện Miền Đông 1, Xí nghiệp điện cao thế Miền Nam và nhân dân đã có nhiều cố gắng trong việc bảo vệ, giải tỏa hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Tuy nhiên đến nay, do ý thức của một số đơn vị và người dân chưa cao; sự phối hợp kiểm tra, xử lí của chính quyền địa phương, các ngành chức năng và Điện lực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Truyền tải điện Miền Đông 1, Xí nghiệp điện cao thế Miền Nam chưa đồng bộ, kịp thời và thiếu kiên quyết nên vẫn còn một số công trình, nhà ở vi phạm hành lang bảo vệ công trình điện cao áp và các dạng vi phạm khác như: cây cối, cột ăng ten ti vi, lều, quán tạm, tình trạng trẻ em thả diều ở khu vực có đường dây cao áp, gây sự cố và mất an toàn đối với tính mạng và tài sản của nhân dân cũng như việc vận hành lưới điện.

Để thực hiện tốt qui định của pháp luật, khắc phục tình trạng trên, đồng thời tăng cường công tác quản lí nhà nước về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp;

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các đơn vị quản lí vận hành lưới điện cao áp:

a) Thường xuyên kiểm tra hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trong phạm vi quản lí của mình để phát hiện kịp thời các vi phạm. Khi phát hiện, phải yêu cầu đối tượng dừng ngay các hành vi vi phạm và báo cáo, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương lập biên bản xử lí.

b) Kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng đường dây đúng thời hạn qui định; không vận hành quá tải, mất an toàn đối với đường đây vượt qua nhà ở, công trình.

c) Thống kê, theo dõi các vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trong phạm vi quản lí và báo cáo cơ quan quản lí nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện tại địa phương, cơ quan cấp trên theo qui định.

d) Củng cố, hoàn chỉnh hồ sơ hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp thuộc trách nhiệm quản lí vận hành của đơn vị, làm căn cứ xử lí vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

e) Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp kĩ thuật đối với các công trình nhà ở đủ điều kiện tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

f) Tăng cường công tác tuyên truyền văn bản pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp cho cán bộ, công nhân viên thuộc đơn vị của mình, các tổ chức quản lí điện nông thôn và nhân dân biết, thực hiện. Chuẩn bị nội dung thích hợp và phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, ...) làm tốt công tác tuyên truyền.

g) Kiểm tra kỹ tình hình thực tế trước khi cấp nguồn, thỏa thuận thiết kế. Kiên quyết xử lí triệt để các tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện cao áp trước khi đóng điện đối với công trình xây dựng mới hoặc cải tạo.

h) Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, chính quyền địa phương kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

a) Có trách nhiệm phối hợp với đơn vị quản lí vận hành lưới điện cao áp quản lí tốt hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn mình.

b) Phối hợp với ngành Điện kiểm tra toàn bộ các công trình, nhà ở nằm trong hành lang bảo vệ công trình điện cao áp trên địa bàn; kiên quyết di dời ngay các công trình, nhà ở không đảm bảo điều kiện tồn tại. Việc di dời, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện theo qui định.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn các bộ phận chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn kiểm tra điều kiện an toàn về hành lang lưới điện trước khi cấp phép xây dựng, tránh trường hợp đầu tư xây dựng chồng chéo giữa các ngành.

d) Trước khi cấp phép cho tổ chức, cá nhân xây dựng mới hoặc cơi nới, cải tạo nhà ở, công trình nằm trong hành lang lưới điện, cao áp trên không phải yêu cầu chủ đầu tư xây dựng nhà ở, công trình thỏa thuận bằng văn bản với đơn vị quản lí lưới điện cao áp về các biện pháp an toàn đường dây dẫn điện trên không và an toàn trong quá trình xây dựng, cơi nới, cải tạo, sử dụng nhà ở công trình này theo khoản 2, Điều 51 Luật Điện lực.

e) Quán triệt Luật Điện lực, Nghị định 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 và Nghị định 74/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ, qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực đến các cấp chính quyền cơ sở; các bộ phận, đơn vị chức năng liên quan tại địa phương; phổ biến tuyên truyền đến nhân dân; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn hành lang lưới điện cao áp.

3. Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

a) Chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy đối với các đơn vị cơ sở hoạt động kinh doanh trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp (đặc biệt là các cơ sở kinh doanh xăng dầu); phải tuân thủ chặt chẽ các qui định hiện hành về khoảng cách an toàn của các công trình xây dựng phục vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, cơ sở đến các công trình lưới điện cao áp theo Nghi định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ.

b) Chỉ đạo công an các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với đơn vị quản lí vận hành lưới điện cao áp tăng cường kiểm tra các công trình lưới điện cao áp, nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lí theo pháp luật các hành vi trộm cắp tài sản công trình lưới điện, đồng thời buộc đối tượng phạm pháp khắc phục hậu quả do hành vi trộm cắp gây ra.

4. Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

Phối hợp với Sở Công thương, ngành Điện thực hiện tốt việc tuyên truyền các qui định của Nhà nước về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; giáo dục ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ lưới điện cao áp. Kịp thời thông tin các điển hình thực hiện tốt cũng như các vụ việc vi phạm để nâng cao trách nhiệm bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

5. Các ngành chức năng liên quan:

a) Tăng cường kiểm tra việc chấp hành qui định hành lang bảo vệ an toàn đối với lưới điện cao áp trong công tác qui hoạch, lập dự án đầu tư, thiết kế, thẩm định và cấp giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh.

b) Sở Xây dựng phối hợp với Sở Công thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị quản lí vận hành lưới điện cao áp và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lí các công trình vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện trong phạm vi cấp phép của Sở Xây dựng.

6. Sở Công thương:

a) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ngành liên quan thực hiện tốt công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lí các vi phạm theo thẩm quyền và tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm thực hiện tốt việc quản lí, bảo vệ hành lang bảo vệ lưới điện cao áp.

b) Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình triển khai, thực hiện Chỉ thị này đối với các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

7. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai, thực hiện nghiêm tức Chỉ thị này.

8. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày kí./.

 

 

TM.Y BAN NHÂN N
CHỦ TCH
Trn Minh Sanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 26/2008/CT-UBND ngày 31/10/2008 về tăng cường công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.523

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!