Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 18/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 21/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2012

Năm 2011 Ủy ban nhân dân, các ngành, đoàn thể các cấp thuộc thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng thời gian quy định. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện một số địa phương bộc lộ những thiếu sót cần nghiêm túc rút kinh nghiệm như: Việc sơ tuyển, xét duyệt chưa chặt chẽ; điều động số lượng công dân đi khám sức khỏe còn nhiều; chất lượng khám sức khỏe còn hạn chế, sau khi giao quân cho đơn vị còn một số công dân bị đơn vị loại trả về địa phương do không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ.

Để thực hiện tốt chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2012 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng Luật nghĩa vụ quân sự, tổ chức giáo dục pháp luật gắn với giáo dục quốc phòng-an ninh, nghĩa vụ và quyền lợi của công dân với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy truyền thống dân tộc, truyền thống quê hương, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến; làm tốt công tác vận động nhân dân nhất là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tự giác thực hiện nghĩa vụ quân sự.

2. Tăng cường quản lý Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Ngành y tế chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn sức khỏe; ngành công an chịu trách nhiệm về chính trị đạo đức; ngành giáo dục chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn văn hóa. Chỉ đạo chặt chẽ bước rà soát, phúc tra, sơ tuyển về chính trị đạo đức, văn hóa, sức khỏe, diện miễn, hoãn, nắm chắc số lượng, chất lượng công dân trong diện gọi nhập ngũ trước khi gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự ở cấp quận, huyện, thị xã.

- Bổ sung, kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp. Thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; tổ chức tập huấn, rút kinh nghiệm việc xét duyệt, sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên và Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nếu có trường hợp kết luận không đúng tiêu chuẩn bị đơn vị loại trả sau khi giao nhận. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã sớm giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cho cơ sở. Thực hiện công khai, dân chủ, công bằng; kết hợp công tác tuyển quân với quy hoạch tạo nguồn động viên quân nhân dự bị; làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức lễ giao, nhận quân trang trọng, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cao, an toàn về mọi mặt.

- Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa địa phương và các đơn vị Quân đội, động viên, giáo dục chiến sỹ đang tại ngũ. Tổ chức đón tiếp chu đáo, đăng ký, quản lý quân nhân hoàn thành thời hạn phục vụ tại ngũ xuất ngũ về địa phương; tạo điều kiện thuận lợi dạy nghề, tạo việc làm, ổn định đời sống cho quân nhân xuất ngũ. Xử lý nghiêm minh những trường hợp cố tình chống, trốn vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.

3. Các Sở, Ban, ngành, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp theo chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vai trò trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện bảo đảm hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012 ở cả 3 cấp xã, huyện và Thành phố.

4. Giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ: tổ chức hiệp đồng và giải quyết các vấn đề cụ thể về tuyển chọn và giao, nhận công dân nhập ngũ với các đơn vị nhân quân thuộc thẩm quyền của Thành phố: tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng theo quy định.

5. Năm 2012, thành phố Hà Nội tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2 đợt, mỗi đợt giao quân trong một ngày. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xác định ngày giao quân, thông báo cho các địa phương, đơn vị phối hợp thực hiện.

Sau giao quân tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở tất cả các cấp.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Quốc phòng; (để b/c)
- Bộ Tổng tham mưu; (để b/c)
- TT. Thành ủy, TT HĐND TP; (để b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Thành viên HĐNVQS TP;
- Các Sở, Ban, ngành đoàn thể TP;
- Báo Hà Nội mới, Đài PTTH HN;
- Viện KSND, TAND TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- CVP/PCVP-UBND TP;
- Các phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, BTLTĐ (3b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 21/11/2011 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.418

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!