Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác quản lý giống, thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản; kiểm soát kháng sinh cấm sử dụng, tạp chất trong tôm nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Số hiệu: 16/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Nguyễn Văn Phong
Ngày ban hành: 07/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Trà Vinh, ngày 07 tháng 10 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIỐNG, THỨC ĂN, THUỐC THÚ Y, HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM SINH HỌC DÙNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN; KIỂM SOÁT KHÁNG SINH CẤM SỬ DỤNG, TẠP CHẤT TRONG TÔM NGUYÊN LIỆU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

Trong thời gian qua, theo báo cáo của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2013 của Chủ tịch của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tăng cường công tác quản lý giống, thức ăn, hóa chất, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học sử dụng trong nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về quản lý một số lĩnh vực trong hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại một số địa phương trong tỉnh thiếu chặt chẽ, quyết liệt, chưa đồng bộ và rộng khắp, chưa quan tâm công tác tuyên truyền đến người dân, từ đó người dân chưa nhận thức rõ, chưa chấp hành tốt lịch thời vụ thả nuôi tôm, việc kinh doanh các loại thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, hóa chất trái phép (sản phẩm chưa được phép lưu hành, người kinh doanh không đủ điều kiện,…) vẫn còn xảy ra.

Mặt khác, theo cảnh báo từ Tổng cục Thủy sản việc các thương lái nước ngoài mua trực tiếp từ ao và các đại lý với số lượng lớn, giá cao đối với tôm sú, tôm chân trắng cỡ lớn và cả cỡ nhỏ mà không quan tâm đến kiểm soát kháng sinh, tạp chất trong tôm nguyên liệu.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trong nuôi trồng thủy sản nhằm đảm bảo mùa vụ nuôi năm 2013 - 2014 thành công, không ảnh hưởng uy tín, thương hiệu tôm nuôi và hoạt động sản xuất thủy sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chỉ thị:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp với các địa phương trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định có liên quan đến nuôi trồng thủy sản; vận động người dân bán tôm nguyên liệu cho thương lái có uy tín, có tư cách pháp nhân và thông qua hợp đồng.

- Phối hợp với các địa phương thanh tra, kiểm tra và xử lý các đối tượng sản xuất, kinh doanh, vận chuyển tôm giống không có giấy chứng nhận kiểm dịch, tôm giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ; việc sử dụng kháng sinh cấm, đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu trên các địa bàn.

- Chủ động thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu sản phẩm, hàng hóa là thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng trong nuôi trồng thủy sản để phân tích, kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng hàng hóa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định có liên quan đến nuôi trồng thủy sản cho người nuôi thủy sản trên địa bàn, vận động nhân dân thực hiện đúng theo lịch thời vụ thả nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng mùa vụ 2013 - 2014 nhằm đảm bảo thời gian cải tạo môi trường nuôi thủy sản.

- Khuyến cáo người nuôi tôm thận trọng với các thương lái khi mời chào giá cao mà không yêu cầu kiểm soát kháng sinh và kích cỡ tôm thu hoạch. Tuyên truyền, phổ biến và khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng theo Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng.

- Củng cố hoặc thành lập mới Đội kiểm tra liên ngành cấp huyện, chủ động tổ chức thanh tra, kiểm tra, nắm tình hình hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn các huyện, thành phố và cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, không chủ quan, trông chờ việc thanh tra, kiểm tra xử lý của lực lượng cấp tỉnh.

- Tăng cường quản lý chặt chẽ việc tổ chức hội thảo của các công ty, doanh nghiệp kinh doanh giống thủy sản, thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng trong nuôi trồng thủy sản; kiểm tra, xử lý nghiêm các hình thức kinh doanh thuốc thú y, thức ăn, giống thủy sản, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường nuôi thủy sản mà không có cơ sở, địa chỉ rõ ràng.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, xã, thị trấn có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để có sự chỉ đạo kịp thời./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác quản lý giống, thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản; kiểm soát kháng sinh cấm sử dụng, tạp chất trong tôm nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.395
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.209.201