Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2010 về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 14/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 16/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 14/CT-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ, ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Trong thời gian qua, các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và cán bộ, nhân dân Thủ đô có nhiều cố gắng trong triển khai thực hiện Nghị định 47/CP ngày 12/08/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Chỉ thị 902/CT-TTg ngày 25/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Tuy nhiên, trên địa bàn Thành phố có một số đối tượng đã sử dụng các loại súng tự chế và vũ khí thô sơ để gây án, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố và gây tâm lý lo lắng trong nhân dân.

Để tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố và thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an tại công văn số 1015/KH-BCA(TCVII) ngày 05/5/2010 về việc kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, UBND Thành phố chỉ thị:

1. Công an Thành phố:

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo 197 các cấp tổ chức đợt tập trung quán triệt nội dung Nghị định 47/CP; công văn số 1015/KH-BCA(TCVII) ngày 05/5/2010 của Bộ Công an và các văn bản chỉ đạo của Thành phố đến Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; phường, xã, thị trấn. Thông báo, đánh giá tình hình, làm rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức trên địa bàn đối với công tác đăng ký, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Tăng cường công tác kiểm tra thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các hộ gia đình và các cá nhân, các địa điểm công cộng, tuyến giao thông trên địa bàn Thành phố.

- Thường xuyên tổ chức các đợt vận động nhân dân tự giác thu hồi, giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn, súng tự chế, vũ khí thô sơ.

- Tăng cường kiểm tra, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không rõ nguồn gốc hoặc được trang bị không đúng đối tượng.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền của Trung ương và Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã; phường, xã, thị trấn tăng thời lượng tuyên truyền, hướng dẫn nội dung Nghị định 47/CP của Chính phủ, Chỉ thị 08/CT-TTg902/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Tư lệnh Thủ đô:

- Chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp kiểm tra, rà soát, có biện pháp quản lý chặt chẽ các loại vũ khí, vật liệu nổ, trang thiết bị quân dụng được giao và của các cơ quan, đơn vị quân đội đóng trên địa bàn Thành phố và lực lượng dân quân, tự vệ được trang bị trước đây.

- Tổ chức tiếp nhận, phân loại và xử lý: Bom mìn, lựu đạn, đạn các loại, thuốc phóng, dây cháy, vật liệu nổ, vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ do cơ quan Công an hoặc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân giao nộp.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp với Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Tư pháp có kế hoạch tuyên truyền hướng dẫn về các quy định của Nghị định 47/CP của Chính phủ trên các phương tiện thông tin báo, đài phát thanh và truyền hình, trên hệ thống loa truyền thanh của phường, xã, thị trấn. Kịp thời biểu dương, nhân rộng gương tốt của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đấu tranh, lên án những sai sót, tồn tại vi phạm về công tác này.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Kiểm tra, rà soát và có kế hoạch tăng cường quản lý, sử dụng vũ khí thể thao tại các trung tâm huấn luyện thể thao và các khoa quân sự - thể thao thuộc các trường huấn luyện đào tạo của Thành phố.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo Ban giám hiệu các trường học tổ chức đợt tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, hiệu quả công tác này trong học sinh, sinh viên …. Có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với học sinh tàng trữ, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ trái phép.

6. Sở Công Thương:

- Chỉ đạo Chi cục quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với Công an các cấp tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến vận chuyển hàng hóa, các cơ sở kinh doanh để phát hiện xử lý các đối tượng, các cơ sở vi phạm trên lĩnh vực này; đề xuất bổ sung danh mục cấm sản xuất, kinh doanh các loại súng tự chế, vũ khí thô sơ có kiểu dáng khác lạ, tính năng gây sát thương cao.

- Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh các đơn vị trực thuộc chấp hành các quy định của Pháp luật về mua bán, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ sản xuất.

7. Sở Tài chính:

Hướng dẫn dự trù và bố trí kinh phí phục vụ cho công tác in tài liệu, panô, áp phích tuyên truyền, công tác thi đua khen thưởng đối với các đơn vị có thành tích trong triển khai thực hiện đối với công tác này.

8. UBND các quận, huyện, thị xã:

- Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn và các ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng địa bàn an toàn, phát hiện và tố giác kịp thời các đối tượng vi phạm Pháp luật, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị định 47/CP của Chính phủ, Chỉ thị số 08/CT-TTg , Chỉ thị số 902/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để mọi người dân chấp hành. Tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn, súng tự chế, vũ khí thô sơ.

9. Các Sở, Ban, ngành, tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp được trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải thường xuyên kiểm tra và chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo tinh thần Nghị định 47/CP, không để xảy ra cháy, nổ hoặc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không đúng mục đích làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện hiệu quả, nghiêm túc Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Công an (để báo cáo);
- TT TU; TT HĐND TP (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các Sở, Ban, Ngành TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CPVP, NC, TH;
- Lưu VT, PC 64 (CATP).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2010 về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.184
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33