Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14/2011/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Trung Tín
Ngày ban hành: 13/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2011/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 95/2010/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 9NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CẤP PHÉP VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VỚI LỰC LƯỢNG TÌM KIẾM CỨU NẠN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Thực hiện Nghị định số 95/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam; Công văn số 375/UB ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 95/2010/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở - ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các quận - huyện:

1. Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở - ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trong việc huy động lực lượng, phương tiện của thành phố, kể cả của các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thành phố để phối hợp và tham gia tìm kiếm cứu nạn trong tình huống khẩn cấp có lực lượng nước ngoài tham gia tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại thành phố và Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. Hoàn thành dự thảo Quyết định và trình Ủy ban nhân dân thành phố trong quý III năm 2011.

2. Bộ Tư lệnh thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Công an thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Sở Y tế và các đơn vị liên quan:

a) Xây dựng Phương án phối hợp tìm kiếm cứu nạn khi có lực lượng tìm kiếm cứu nạn nước ngoài trên địa bàn thành phố, hoàn thành trong quý II năm 2011.

b) Rà soát, bổ sung kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện trên địa bàn thành phố để thực hiện tìm kiếm cứu nạn khi có lực lượng tìm kiếm cứu nạn nước ngoài tham gia, hoàn thành trong quý II năm 2011.

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc Bộ, ngành tìm kiếm cứu nạn trong vùng cấm, khu vực quân sự, tàu bay quân sự lâm nạn tại thành phố khi có lực lượng nước ngoài tham gia.

3. Sở Ngoại vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành Trung ương giải quyết những vấn đề đối ngoại và lãnh sự phát sinh khi có lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn nước ngoài hoạt động tại thành phố.

b) Phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố, Công an thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy và các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc Bộ, ngành Trung ương trong việc làm các thủ tục, kiểm tra, kiểm soát khi có lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn nước ngoài tham gia tại thành phố.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc Bộ, ngành tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra những sự cố, tai nạn trên biển, trên sông tuyến cửa khẩu cảng Sài Gòn - Cát Lái - Nhà Bè - Hiệp Phước có lực lượng nước ngoài tham gia.

b) Thực hiện các thủ tục về nhập cảnh, xuất cảnh cho các lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn nước ngoài vào hoạt động tìm kiếm cứu nạn tại thành phố qua cửa khẩu cảng biển thành phố.

5. Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc Bộ, ngành tìm kiếm cứu nạn trong các khu vực quan trọng về an ninh hoặc tàu bay, tàu biển phục vụ mục đích an ninh lâm nạn tại thành phố và làm thủ tục, kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khi có lực lượng nước ngoài tham gia.

6. Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy chủ trì, phối hợp với các sở - ngành thành phố, các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc Bộ - ngành tìm kiếm cứu nạn trong trường hợp xảy ra sự cố tai nạn trên đất liền, trên sông tại thành phố khi có lực lượng nước ngoài tham gia theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

7. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục Đường bộ, Cục Đường sắt, Cục Đường thủy nội địa hướng dẫn và tạo thuận lợi cho các lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn nước ngoài khi hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên các tuyến giao thông (đường bộ, đường thủy, đường sắt nội đô) tại thành phố.

8. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Cục Tần số vô tuyến điện và các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc Bộ, ngành liên quan trong việc cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn nước ngoài hoạt động tìm kiếm cứu nạn tại thành phố.

9. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Y tế thực hiện kiểm dịch y tế đối với người, trang thiết bị, vật chất, hàng hóa nước ngoài khi nhập cảnh vào thành phố thực hiện tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ theo quy định.

10. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị và lực lượng tìm kiếm cứu nạn nước ngoài trong việc xử lý sự cố tràn dầu do các tàu nước ngoài gây ra.

11. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kinh phí phát sinh cho các đơn vị tham gia huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn khi có lực lượng nước ngoài tham gia.

12. Cục Hải quan thành phố thực hiện các thủ tục hải quan về nhập cảnh, xuất cảnh cho phương tiện tìm kiếm cứu nạn nước ngoài vào hoạt động tìm kiếm cứu nạn tại thành phố khi có chỉ đạo của Bộ, ngành liên quan.

13. Các sở - ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện của đơn vị để phối hợp tìm kiếm cứu nạn khi có lực lượng tìm kiếm cứu nạn nước ngoài hoạt động tại thành phố, hoàn thành trong quý II năm 2011.

14. Ủy ban nhân dân các quận - huyện xây dựng phương án huy động, sử dụng lực lượng, phương tiện của địa phương trong việc phối hợp với lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn nước ngoài tham gia tìm kiếm cứu nạn thuộc địa bàn quản lý.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Yêu cầu Thủ trưởng các sở - ngành, đơn vị thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Tín

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/2011/CT-UBND ngày 13/04/2011 triển khai thực hiện Nghị định 95/2010/NĐ-CP quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.398

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198