Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 09/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 09/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Kon Tum, ngày 09 tháng 7 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố đã có nhiều cố gắng nỗ lực, khắc phục khó khăn nhằm tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống phòng chống dịch bệnh động vật, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn Châu Phi… theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số bệnh dịch trên lợn (Tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi), bệnh Cúm gia cầm, bệnh Lở mồm long móng tiếp tục phát sinh trên địa bàn các huyện Ngọc Hồi, Đăk Glei, Đăk Tô, thành phố Kon Tum(1)… và nguy cơ lây lan dịch bệnh ra địa bàn khác là rất lớn, trong đó có nguyên nhân chủ quan là do công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát người dân tổ chức triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học chưa kịp thời, một số địa phương chưa chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn, có biểu hiện lơ là, chủ quan, công tác phối hợp giữa các địa phương với các cơ quan chuyên môn chưa mang lại hiệu quả cao…

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế như đã nêu trên và tiếp tục phát huy những kết quả tích cực của các đơn vị, địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên động vật với phương châm "chống dịch như chống giặc", phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương trong công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh, tránh tình trạng chủ quan, lơ là để dịch bệnh tái phát, lây lan ra diện rộng. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc chi trả kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo quy định.

- Tổ chức tháng cao điểm (tháng 7 năm 2020) triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật tại địa phương. Rà soát, kiểm tra các địa bàn có nguy cơ hoặc đang phát sinh dịch bệnh, khẩn trương chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp phòng, chống, dập dịch; ngăn chặn và xử lý dứt điểm các ổ dịch bệnh trước ngày 22 tháng 7 năm 2020, đảm bảo không để lây lan ra các địa bàn khác. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để dịch bệnh tiếp tục tái phát, phát sinh, diễn biến phức tạp, lây lan trên địa bàn và ra các địa phương khác.

- Định kỳ hàng tuần (trước 10h00” ngày thứ Tư) báo cáo tình hình dịch bệnh động vật, việc chi trả kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch bệnh tại địa phương và các nội dung của Chỉ thị này(2), gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đề nghị các Huyện ủy, Thành ủy quan tâm lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung nêu trên nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

3. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp các Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp ngăn chặn và xử lý dứt điểm các ổ dịch bệnh đến cuối tháng 7 năm 2020, đảm bảo không để lây lan ra các địa bàn khác.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tổ chức tái đàn và giám sát chặt chẽ việc tái đàn theo quy định; triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt trong tháng cao điểm phòng chống dịch bệnh động vật (tháng 7 năm 2020).

- Thường xuyên tổ chức các đoàn công tác(3) đến các huyện thành phố để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; Phân công lãnh đạo, công chức có chuyên môn thuộc đơn vị theo dõi, bám sát địa bàn, phối hợp các cơ quan chuyên môn của các huyện, thành phố để kịp thời nắm bắt tình hình dịch bệnh, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

- Định kỳ hằng tuần (trước 15h00” ngày thứ Tư) tổng hợp báo cáo tình hình dịch bệnh động vật, việc chi trả kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch bệnh của các đơn vị, địa phương và các nội dung tại Chỉ thị này(4); đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh những giải pháp cụ thể, quyết liệt để chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả.

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để dịch bệnh tiếp tục tái phát, phát sinh, diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Kon Tum; Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnhNNTN;
- Lưu: VT, NNTN.NLTA.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 (1) Huyện Ngọc Hồi: bệnh dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng, Cúm gia cầm; huyện Đăk Glei: Lở mồm long móng; huyện Đăk Tô: Tai xanh ở lợn; thành phố Kon Tum: Lở mồm long móng.

(2) Báo cáo cần có biểu mẫu tổng hợp số liệu, so sánh so với kỳ báo cáo trước, số phát sinh mới, số lũy kế…

(3) Do Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì.

(4) Báo cáo cần có biểu mẫu tổng hợp số liệu, so sánh so với kỳ báo cáo trước, số phát sinh mới, số lũy kế…

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


58

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139