Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 09/CT-UBND 2017 tăng cường công tác bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản Thái Bình

Số hiệu: 09/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 12/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Thái Bình, ngày 12 tháng 05 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH.

Trong những năm qua, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và các địa phương, công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đã đạt được một số kết quả nhất đnh. Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra với mức độ ngày càng tinh vi, khó phát hiện, nhiều hình thức mang tính hủy diệt, đã làm cho nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt, một số loài có giá trị kinh tế cao có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chthị:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Chỉ đạo hệ thống truyền thanh, truyền hình của huyện, thành phố; hệ thống truyền thanh của các xã, phường, thị trấn tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho người dân. Nghiêm cm các tổ chức, cá nhân sử dụng điện, vật liệu nổ, hóa chất độc hại để khai thác thủy sản.

- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyn, tàng trữ, sử dụng điện, vật liệu nổ, hóa chất độc hại, các ngư cụ, thiết bị bị cấm sử dụng trong khai thác thủy sản. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thành lập tổ tuần tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản để kiểm soát, quản lý các hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản tự nhiên trong khu vực theo đúng quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật chuyên ngành về bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho người dân để nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn trong ngành phối hợp với các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản, nhất là các hành vi khai thác thủy sản có tính hủy diệt như sử dụng điện, vật liệu nổ, hóa chất độc hại để khai thác thủy sản, sử dụng lưới đánh bắt cá có kích thước nhỏ hơn quy định.

- Tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản, thống kê nghề cá; điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh, từng bước xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nguồn lợi thủy sản phục vụ công tác quản lý, đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch thủy sản và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định các vùng cấm và hạn chế khai thác, ngư cụ, thiết bị và nghề cấm khai thác phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch, định kỳ thực hiện thả giống vào môi trường tự nhiên, tái tạo ngun lợi thủy sản, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa và huy động mọi nguồn lực tham gia công tác tái tạo nguồn li thủy sản tự nhiên, trong đó ưu tiên lựa chọn các loài cá bản địa, các loài cá có giá trị kinh tế cao, các loài thủy sản quý, hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

3. Công an tỉnh.

Chỉ đạo lực lượng trong ngành từ tỉnh đến cơ sở phối hợp với lực lượng bảo vệ nguồn lợi thy sản và chính quyn địa phương thường xuyên kiểm tra, kiểm soát trên các sông, xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, vận chuyển, sử dụng điện, vật liệu nổ, hóa chất độc hại trong khai thác thủy sản theo quy định của pháp luật.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng, lực lượng thanh tra chuyên ngành thủy sản trong công tác tuần tra, xử lý vi phạm về khai thác thủy sản trên bin.

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền theo quy định khi xuất bến, cập bến, cập nhật đầy đủ các thông tin về người, phương tiện, ngư trường. Kiên quyết không cho xut bến đối với tàu cá chưa đăng ký, hết hạn đăng kiểm, không có biển số, tàu cá thuộc diện cấm phát triển.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình.

Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chương trình cụ thể, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản nhằm nâng cao ý thức trong cộng đồng dân cư.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện; thường xuyên báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: Nông nghiệp v
à Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Công an tnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh;
- Báo Thái Bình, Đài PT-TH Thái Bình;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin Điện tử t
nh;
- Lưu: VT, NNTNMT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 12/05/2017 về tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


828

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9