Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn Hà Nội

Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Trần Xuân Việt
Ngày ban hành: 03/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

Thực hiện Luật An toàn thực phẩm, Luật chất lượng hàng hóa và Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản. Trong thời gian qua công tác Quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản được triển khai và đạt kết quả khá; tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như: vật tư kém chất lượng, sản phẩm nông lâm thủy sản chưa đảm bảo ATTP đưa ra thị trường tiêu thụ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Để thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đạt hiệu quả, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng, vật nuôi, góp phần tăng năng suất lao động và thu nhập cho người dân. Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, đặc biệt là nội dung kiểm tra, đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản theo quy định tại Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT .

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố theo các nhiệm vụ được phân công, phân cấp quy định tại Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT .

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ việc kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn quản lý, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

- Thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn quản lý, tổ chức ký cam kết với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp thực hiện tốt các quy định của nhà nước về đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

- Chủ động bố trí kinh phí cho công tác đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp với các cơ quan tuyên truyền, thông tấn, báo chí của Thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về quản lý nhà nước trong công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

- Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện và thống kê, đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành của Thành phố tổ chức thanh kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các cơ sở về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

3. Các Sở, ngành liên quan của Thành phố:

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện nội dung chỉ thị này.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn Thành phố, báo cáo UBND Thành phố định kỳ vào ngày 25 hàng tháng.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp & PTNT;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các Sở: NN & PTNT, Y tế, TC, KHĐT, CT, CA, KHCN, TNMT;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã;
- CVP, PVP Nguyễn Ngọc Sơn, NNNT, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.762
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192