Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/CT-UB năm 1979 về thực hiện triển khai xây dựng kế hoạch 5 năm 1980-1985 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 07/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Văn Đại
Ngày ban hành: 05/02/1979 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 07/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 2 năm 1979

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 5 NĂM 1980-1985

Vừa qua,Ban Bí thư Trung ương Đảng có thông báo cho các Tỉnh ủy, Thành ủy về vịêc nghiên cứu xây dựng kế hoạch 5 năm 1981-1985, yêu cầu các địa phuơng triển khai một cách khẩn trương để kịp thời chuẩn bị nội dung cho Đại hội Đảng lần thứ V, đồng thời làm cơ sở đàm phán kinh tế với các nước, nhất là hợp tác kinh tế với khối Hội đồng tương trợ kinh tế. Về nội dung, phương pháp, Ban Bí thư có nhận mạnh các tỉnh, thành phố phải quán triệt tinh thần tự lực tự cường, triệt để tiết kiệm, khai thác, tận dụng hết mọi năng lực tiềm tàng về lao động, đất đai, tài nguyên, tư liệu sản xuất hiện có,.. để tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội.

Về thời gian, yêu cầu trước quý III/1979 phải hình thành được những phương hướng, mục tiêu lớn kế hoạch 5 năm 1981 -1985 và báo cáo Trung ương.

Đây là một rtong những nội dung công tác lớn, cấp bách của thành phố phải thực hiện tốt, bảo đảm yêu cầu chất lượng và thời gian, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, thực hiện ngay những công tác chuẩn bị sau đây:

- Tổ chức bộ phận chuyên trách làm kế hoạch 5 năm 1981 – 1985 (nếu chưa có), dành cán bộ có năng lực để tập trung nghiên cứu vấn đề này một cách liên tục và có chất lựơng.

- Triển khai ngay việc chuẩn bị: điều tra, hệ thống hoá số liệu để nắm chắc lại tình hình cơ bản của ngành mình, nhất là đánh giá đúng đắn tiềm năng lao động, tài nguyên, đất đai, thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, xác định các cơ sở cần thiết để lập kế hoạch, xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật của ngành,….

- Nghiên cứu sơ bộ quy hoạch của ngành mình )gắn chặt với quy hoạch chung của thành phố và quy hoạch của ngành trên lãnh thổ) làm cơ sở lập đề án chỉ đạo, xây dựng phát triển ngành trong 5 năm tới.

- Xác định và triển khai nghiên cứu các chuyên đề kinh tế và khoa học - kỹ thuật thuộc phạm vi ngành mình.

Qua nghiên cứu xây dựng kế hoạch 5 năm tới mà tổ chức sắp xếp lại các ngành, xác định cơ cấu, bước đi cho thích hợp với đặc điểm, vị trí của thành phố nhằm khai thác tốt khả năng tiềm tàng và thế mạnh của địa phương.

Về tổ chức: Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập một tiểu ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch 5 năm (1981 – 1985) do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng Ban và gồm các đồng chí:

- Phan Văn Khải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố, Phó trưởng Tiểu ban/ Thường trực.

- ……………………, Ban Phân vùng kinh tế.

- ……………………, Viện Quy hoạch.

- ……………………, Ban Khoa học - Kỹ thuật.

- ……………………, Sở Công nghiệp.

- ……………………, Sở Nông nghiệp.

- ……………………, Chi cục Thống kê.

Tiểu ban này có nhiệm vụ giúp Ban thường vụ Thành ủy và Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố về chỉ đạo, phương pháp, tiến độ xây dựng kế hoạch chung toàn thành phố, bảo đảm chất lượng và thời gian.

Trước mắt, tiểu ban lập chương trình cụ thể để hướng dẫn cho các sở, ngành và quận huyện nghiên cứu bao gồm:

- Nội dung yêu cầu,

- Tiến độ thời gian,

- Phương pháp tiến hành,

- Tổ chức phân công, v.v..

và đề nghị danh sách tiểu ban chỉ đạo, bộ máy thường trực nghiên cứu tổng hợp, do Ủy ban Kế hoạch thành phố quản lý, để Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

Được chỉ thị này, các ngành, các cấp cần triển khai ngay và kịp thời báo cáo những khó khăn để Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết, bảo đảm yêu cầu chất lượng và thời gian xây dựng kế hoạch 5 năm lần thứ ba.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Văn Đại

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-UB ngày 05/02/1979 về thực hiện triển khai xây dựng kế hoạch 5 năm 1980-1985 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.787

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.253.192