Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/2012/CT-UBND về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên năm 2013 của huyện Củ Chi

Số hiệu: 07/2012/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Minh Tấn
Ngày ban hành: 19/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2012/CT-UBND

Củ Chi, ngày 19 tháng 11 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ, PHỤC VỤ CÓ THỜI HẠN TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN; TUYỂN SINH QUÂN SỰ; ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ, HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA SẴN SÀNG ĐỘNG VIÊN, SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU CỦA LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN NĂM 2013

Năm 2012, huyện Củ Chi đã hoàn thành 100% chỉ tiêu của Thành phố giao ở 2 cấp về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân (bao gồm cả lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy); công tác tuyển sinh quân sự và đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra lực lượng dự bị động viên trong tư thế sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số mặt hạn chế trong công tác đăng ký, quản lý thực lực nguồn thanh niên nằm trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và quân nhân dự bị là lực lượng dự bị động viên khi được lệnh gọi điều động huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu. Để khắc phục tình trạng nêu trên nhằm thực hiện tốt chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; xây dựng và huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và phương tiện kỹ thuật; tuyển sinh quân sự năm 2013;

Nhằm phát huy những kết quả đạt được và nghiêm túc khắc phục những mặt hạn chế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013 theo Chỉ thị số 23/2012/CT-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác tuyển chọn và công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; đăngký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên năm 2013. Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi chỉ thị:

1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện:

Tổ chức hướng dẫn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã - thị trấn công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2013 cho nam công dân tuổi 17 và đăng ký bổ sung nam công dân trong độ tuổi 18 - 25 chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự; công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị, tổ chức xắp sếp quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật vào các đơn vị dự bị động viên, theo chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân Thành phố giao cho huyện Củ Chi năm 2013. Thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên, cùng phối hợp với các Ban, ngành chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự và Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên; tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhân quân thống nhất kế hoạch giao, nhận quân nghĩa vụ quân sự và tập trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu của quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật năm 2013. Tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức theo dõi, kiểm tra chặt chẽ kế hoạch tuyển quân năm 2013, bảo đảm đạt chất lượng, chỉ tiêu, đúng theo quy định của pháp luật.

2. Công an huyện:

Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự cùng cấp thực hiện tốt kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự, công tác phúc tra đăng ký, quản lý, huy động lực lượng dự bị động viên tham gia huấn luyện, diễn tập theo qui định. Quản lý phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc doanh theo Nghị định 102 của Chính phủ; tham gia xét duyệt về chính trị, đạo đức, quản lý nắm chắc số công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ và quân nhân dự bị tại địa phương. Tổ chức xác minh, kết luận chính chính xác về lịch sử chính trị của gia đình và bản thân công dân đủ điều kiện chuẩn bị gọi nhập ngũ theo Thông tư liên tịch số 76/2006/TTLT-BQP-BCA ngày 03 tháng 5 năm 2006 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; phối hợp chặc chẽ với Ban Chỉ huy quân sự huyện có kế hoạch thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn các đại điểm tập trung lễ giao, nhận quân và Hội trại tòng quân, góp phần hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; công tác tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên.

3. Phòng Y tế huyện:

Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng. Chỉ đạo Bệnh viện huyện Củ Chi, Trung tâm Y tế dự phòng huyện kiện toàn, củng cố đầy đủ thành phần Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn cho Hội đồng khám sức khỏe và đoàn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện. Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn phối hợp với Ban Chỉ huy quân cùng cấp tổ chức kiểm tra sức khỏe cho thanh niên đủ 17 tuổi, bổ sung thanh niên từ 18 đến 25 tuổi chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự trực tiếp lần đầu và số quân nhân dự bị trước khi huấn luyện và thanh niên trước khi tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, thành lập tổ tư vấn, tổ chức xét nghiệm HIV và hêrôin 100% số thanh niên đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (quá trình thực hiện phải tuân thủ theo Luật Phòng chống HIV). Riêng việc khám sức khỏe công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân thực hiện theo các quy định của Bộ Công an.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:

Phối hợp với các trường Trung học phổ thông, Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn huyện để cung cấp đầy đủ danh sách nam học sinh, sinh viên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (tuổi từ đủ 18 đến hết 25 tuổi) đang học tại các trường về Ban Chỉ huy Quân sự huyện đúng thời gian theo Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT/BQP-GDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tạo điều kiện thuật lợi cho địa phương quản lý chặt chẽ nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, phục vụ cho công tác xét duyệt, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân và phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự, tuyển sinh Thiếu sinh quân năm 2013.

5. Phòng Tư pháp huyện:

Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực quốc phòng, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã – thị trấn xử lý các trường hợp thanh niên cố tình vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự và quân nhân dự bị vi phạm về Pháp lệnh dự bị động viên đúng quy định.

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:

Bảo đảm kinh phí cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; công tác động viên quân đội; tuyển sinh quân sự và Thiếu sinh quân năm 2013.

7. Trung tâm Văn hóa huyện:

Phối hợp cơ quan Quân sự huyện tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong ngày Hội tòng quân, lễ giao nhận quân chu đáo, tiết kiệm, tạo khí thế sôi nổi trong ngày thanh niên của huyện Củ Chi tham gia Quân đội, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời tuyên truyền Pháp lệnh về dự bị động viên, Luật Nghĩa vụ quân sự rộng rãi đến toàn thể nhân dân; chú trọng đến đối tượng là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tuyên truyền về truyền thống Quân đội, truyền thống của lực lượng võ trang huyện Củ Chi nhằm khơi dậy lòng hăng hái của thanh niên quê hương Củ Chi lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

8. Phòng Văn hoá thông tin huyện:

Tổ chức và chỉ đạo đài truyền thanh, văn hóa thông tin các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ về Luật nghĩa vụ quân sự, truyền thống Quân đội, truyền thống quê hương; tổ chức trang trí địa điểm giao quân long trọng, chu đáo và các phương tiện xe loa cổ động trên các tuyến đường chính nhằm động viên, tạo khí thế sôi nổi của ngày hội thanh niên thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

9. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện:

Chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, trường Trung cấp nghề huyện, Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm tạo việc làm cho quân nhân xuất ngũ; tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện giải quyết tốt chính sách hậu phương Quân đội, kịp thời tháo gỡ những khó khăn của gia đình có con em hiện đang phục vụ tại ngũ để quân nhân an tâm thực hiện nhiệm vụ.

10. Huyện đoàn huyện Củ Chi:

Chỉ đạo các chi đoàn cơ sở tuyển chọn, bồi dưỡng kết nạp đoàn, giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng, tạo nguồn Đảng viên nhập ngũ 2013. Đồng thời kết hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng thống nhất nội dung, chương trình và quy chế chấm điểm công tác Hội trại tòng quân.

11. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện:

Kết hợp với Ban Chỉ huy Quân sự tổ chức đêm “Ẩm thực” thật vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm, tổ chức chấm điểm đêm ẩm thực của từng xã - thị trấn, đồng thời triển khai ngành dọc làm tốt công tác tuyên truyền thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ, thực hiện và hoàn thành tốt công tác gọi thanh niên nhập ngũ năm 2013.

12. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện:

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh huyện căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công phối hợp chặt chẽ với các Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức, tuyên truyền vận động rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về Luật Nghĩa vụ quân sự, làm tốt công tác tư tưởng cho thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ, không có trường hợp đào bỏ ngũ, vắng mặt trái phép, động viên kịp thời lực lượng dự bị động viên làm tròn nhiệm vụ khi có lệnh điều động tập trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt chăm lo chính sách hậu phương quân đội; giáo dục cán bộ, công nhân viên, hội viên ngành mình gương mẫu chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự và Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, xã hội của huyện năm 2013.

13. Ủy ban nhân dân 21 xã, thị trấn:

Củng cố, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự đúng thành phần, số lượng quy định; tổ chức thực hiện tốt các bước theo quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân, bảo đảm chỉ tiêu và chất lượng. Yêu cầu nắm chắc và tuyển chọn những thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật, góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2013. Bảo đảm thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, chăm lo đúng mức, hiệu quả thiết thực, tổ chức đón tiếp chu đáo và tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương nhanh chóng có việc làm ổn định, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của những gia đình có con em đang phục vụ tại ngũ để quân nhân an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2013 Thành phố tiếp tục thực hiện giao quân tròn khâu, tuyển quân không bù đổi, nâng cao chất lượng giao quân về tỷ lệ đảng viên nhập ngũ, sức khỏe và trình độ học vấn. Do đó yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự đúng thành phần, số lượng theo đúng quy định. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự chịu trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện theo các bước đúng quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân (giao quân tỷ lệ chất lượng đảng viên nhập ngũ có thời gian kết nạp trên 6 tháng phải đạt 2% trở lên; trình độ học vấn tốt nghiệp Trung học phổ thông phấn đấu từ 40% trở lên; thanh niên có trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học phấn đấu từ 15% trở lên); kiện toàn Ban Tuyển sinh quân các cấp; chỉ đạo Công an, quân sự các cấp phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật. Chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội; tổ chức đón tiếp và tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương sớm có việc làm ổn định; kịp thời chăm lo tốt những gia đình thật sự khó khăn có con em đang tại ngũ và chuẩn bị nhập ngũ để quân nhân và thanh niên an tâm công tác và thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự.

Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Tấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/2012/CT-UBND ngày 19/11/2012 về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên năm 2013 của huyện Củ Chi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.930

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219