Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/CT-UBND về việc thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2006 của Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 31/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/CT-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2006 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Năm 2005, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô được giữ vững; các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên tình hình chính trị thế giới hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện nhiều thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam. Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng an ninh vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, Ủy ban nhân dân Thành phố Chỉ thị:

1. Giao Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố:

- Thông tư quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ 8 (Khóa IX) về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Luật Quốc phòng, Pháp lệnh Dân quân tự vệ; Nghị định 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ về Công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; Chỉ thị 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới.

- Đề xuất Thành ủy tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 16/CT-TW ngày 15/10/2002 của Ban Bí thư Trung ương (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới từ cấp cơ sở, quận, huyện đến Thành phố.

- Tham mưu, giúp Hội đồng Giáo dục quốc phòng Thành phố chỉ đạo các hoạt động của Hội đồng GDQP các quận, huyện; xây dựng kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ các cấp, các ngành và giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố.

- Triển khai Kế hoạch số 01/KH-UB ngày 03/01/2006 của UBND Thành phố về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2006 theo Luật Nghĩa vụ quân sự, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu Chính phủ giao, đảm bảo công bằng, dân chủ, đúng pháp luật. Tập trung làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn Dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân, đảm bảo 100% chỉ tiêu động viên cho các đơn vị của Bộ và Quân khu.

- Xây dựng, kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và Ban Chỉ huy quân sự tại các sở, ban, ngành Thành phố theo pháp lệnh về Dân quân, tự vệ và Nghị định 184/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tổ chức tập huấn, huấn luyện nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô; Tổ chức diễn tập chiến đấu trị an gắn với Phòng kông nhân dân, phòng chống thảm họa cho 25% xã, phường; kết thúc huấn luyện có tổ chức hội thảo đánh giá kết quả và khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân đạt thành tích trong học tập, huấn luyện.

- Xây dựng và chỉ đạo có hiệu quả hoạt động của lực lượng quân báo nhân dân; Tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời các tình huống phát sinh không thể bị động bất ngờ. Thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa Công an Thành phố và BCH quân sự Thành phố theo Quyết định 107/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và luyện tập các phương án tác chiến nhằm giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, hội nghị APEC 2006 và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn Thành phố.

- Tham mưu giúp Thành ủy, UBND Thành phố chỉ đạo diễn tập theo cơ chế Nghị quyết 02/TW của Bộ Chính trị 03 quận, huyện Long Biên, Sóc Sơn, Đông Anh; Phối hợp với UBND huyện Từ Liêm chuẩn bị diễn tập phòng chống lụt, bão tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

- Tham mưu, giúp UBND Thành phố chỉ đạo các quận, huyện xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc và tăng cường quản lý công trình quốc phòng. Lập kế hoạch xây dựng công trình phòng thủ của các cấp theo kế hoạch tác chiến phòng thủ của Thành phố bảo đảm kết hợp phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh.

- Chủ trì phối hợp với Công an Thành phố, Sở Lao động Thương binh và xã hội tham mưu, đề xuất UBND Thành phố thành lập Ban chỉ đạo của Thành phố thực hiện Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếptham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Tập trung rà soát số quân nhân đào, bỏ ngũ trên địa bàn Thành phố còn tồn đọng từ trước đến nay, đề xuất hướng giải quyết theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND Thành phố.

- Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh về chính trị không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các lĩnh vực công tác khác.

2. Các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện

- Triển khai thực hiện Luật Quốc phòng, Luật nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh Dân quân tự vệ và các Nghị định của Chính phủ về công tác phòng địa phương.

- Chỉ đạo chính quyền xã, phường, thị trấn thực hiện việc chi trả phụ cấp trách nhiệm theo quy định của pháp luật bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ: Quan tâm tạo việc làm cho số thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Chú ý công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên.

3. Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, báo cáo UBND Thành phố.

Yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố, các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng CP
- Bộ QP
- TT. TU: TT.HĐND. TP
- QKTĐ
(để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND.TP
- Các Sở, ban, ngành TP
- UBND các quận, huyện.
- CPVP, THKT, NC.
- Lưu: VT

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UBND về việc thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2006 của Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.983

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182