Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 04/2008/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Phạm Văn Cường
Ngày ban hành: 23/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2008/CT-UBND

Lào Cai, ngày 23 tháng 9 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẦY MẠNH PHONG TRÀO CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TRONG NÔNG NGHIỆP

Năm 2007, năm đầu tiên thực hiện đề án chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, tăng mạng giá trị thu nhập trong sản xuất, chủ động sản xuất và cung ứng giống tốt. Với nỗ lực chỉ đạo và tổ chức thực hiện giành được kết quả tốt trên nhiều lĩnh vực như: Sản xuất tăng vụ; phát triển vùng lúa, vùng ngô chuyên canh hàng hoá; phát triển chăn nuôi, thuỷ sản ... Một số chỉ tiêu sản xuất đã thực hiện vượt kế hoạch đề ra ... Tuy nhiên, nhiều Chương trình, Dự án còn lúng túng trong quá trình chỉ đạo và triển khai thực hiện nên kết quả đạt được còn hạn chế, tốc độ tăng trưởng chậm, như: Dự án tăng vụ, trồng chè chất lượng cao, sản xuất ra an toàn., sản xuất hoa, thuốc lá, sản xuất giống chất lượng cao, phát triển chăn nuôi đại gia súc, phát triển thuỷ sản. Bên cạnh đó những khó khăn, thách thức về thiên tai biến đổi thời tiết, khí hậu, lạm phát ... cũng đã tác động không nhỏ đến kết quả và tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp.

Để tiếp tục xác định rõ trọng tâm và tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp nông thôn một cách đúng hướng và có hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khoá XIII đã đề ra; UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện từng dự án, phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, trên cơ sở đó xác định rõ lộ trình, mục tiêu, kế hoạch thực hiện hành năm và đề ra những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu của đề án từ nay đến hết năm 2010.

2. Đối với các dự án có tính chát tọng điểm như: sản xuất tăng vụ (vùng cao, vùng thấp); sản xuất thâm canh lúa, ngô, đậu tương hàng hoá; phát triển căhn nuối đại gia súc vùng cao ..., yêu cầu các cơ quan chức năng và cấp uỷ chính quyền các địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao nhằm đạt được sự phát triển bền vững, ổn định lâu dài, trở thành phong trào tự giác trong sản xuất của nhân dân và đạt hiệu quả cao.

3. Năm 2008, riêng Dự án trồng chè chất lượng cao đang gặp một số khó khăn, khả năng không đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, UBND các huyện, thành phố cần tăng cường quan tâm, chỉ đạo, động viên nhân dân và các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ chè tiếp tục đảm bảo sản xuất, trồng hết diện tích và số cây giống đã chuản bị. Sở Tài chính khẩn trương phân bổ kinh phí hỗ trợ trồng chè cho các địa phương (kể cả số thánh toán diện tích của năm 2007) và kinh phí cho các chương tình thâm canh lúa, tăng vụ, phát triển sản xuất ra, hoa hàng hoá, trồng thuốc lá nguyên liệu, phát triển chăn nuôi đại gia súc và khuyến khích phát triển thuỷ sản.

4. Để đảm bảo mục tiêu chủ động sản xuất và cung úng giống tốt trên địa bàn tỉnh, giao Sở Nông nghiệp và PTNT cùng cố kiện toàn trung tâm giống Nông nghiệp, phối hợp với các huyện (đã được UBND tỉnh dự kiến vùng sản xuất) triển khai thực hiện ngay các nội dung sản xuất từ vụ Đông Xuân năm 2008 - 2009 bao gồm các giống lúa lai, lúa nội kỹ thuật có năng suất cao, chất lượng tốt. Đẩy mạnh khảo nghiệm một số giống mới phù hợp trong chương tình hợp tác với Trung Quốc để sớm kết luận, công nhận và chính thức đưa vào sản xuất địa trà từ năm 2009.

5. Căn cứ kết quả thực hiện các dự án năm 2007, quy hoạch và định hướng phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của các huyện, thành phố; Giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt một số quy hoạch (thuỷ sản, rau, hoa quả, thuốc lá); phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu, nội dung cần xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thuận lợi của từng địa phương: Dự án thuốc lá, chè, rau, hoa quả, sản xuất giống ...

6. Nghiên cứu tiếp thu và quán triệt chủ trương, Nghị quyết Hội nghji lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Năm 2008, là năm bản lề có tính chất quyết định trong việc thực hiện thắng lợi các chương tình, đề án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010. Do đó, đẩy mạnh phong trào chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp là nộ dung quan trọng và cấp bách. UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả đề án. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi các đế án về nông nghiệp, nông dân, nông thôn./.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/2008/CT-UBND ngày 23/09/2008 về đẩy mạnh phong trào chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp do tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.322

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232