Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/CT-BGTVT năm 2012 về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 03/CT-BGTVT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 13/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/CT-BGTVT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2012 CỦA NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, ngày 23 tháng 2 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 06/CT-TTg yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương gấp rút triển khai các biện pháp phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt, đối với ngành Giao thông vận tải Thủ tướng yêu cầu:

Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011, trên cơ sở đó xây dựng phương án, nhiệm vụ năm 2012 sát với tình hình thực tế, có tính đến những yếu tố bất thường do biến đổi khí hậu; củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp từ trung ương đến cơ sở.

Tiếp tục thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020, Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng. Lồng ghép phòng tránh thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng vào quy hoạch, dự án của ngành, địa phương. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về các loại hình thiên tai và biện pháp phòng tránh; bổ túc kiến thức, phổ biến kinh nghiệm trong công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão cho cán bộ mới được bổ nhiệm phụ trách lĩnh vực.

Chuẩn bị phương tiện, lực lượng đảm bảo giao thông trên các tuyến giao thông chính trong mọi tình huống khi xảy ra thiên tai, lụt, bão; bố trí vật tư dự phòng ở những vùng trọng điểm trên các tuyến giao thông chính, quan trọng để kịp thời ứng cứu và thay thế khi cầu, đường, bến cảng,… bị hư hỏng do thiên tai; xây dựng các phương án phân luồng giao thông cho từng địa bàn cụ thể. Chỉ đạo các cơ quan thuộc Bộ GTVT và phối hợp với các địa phương rà soát các công trình giao thông ảnh hưởng đến thoát lũ để có biện pháp xử lý; rà soát, chấn chỉnh công tác đăng ký, đăng kiểm quản lý phương tiện vận tải thủy (kể cả tàu du lịch); rà soát quy định về đăng ký, đăng kiểm, quản lý để kiến nghị điều chỉnh hoặc điều chỉnh theo thẩm quyền những quy định không phù hợp nhằm tăng cường quản lý, hạn chế thiệt hại do thiên tai; hướng dẫn kỹ thuật neo đậu tàu thuyền khi có bão, lũ; chỉ đạo nắm chắc số lượng, hướng dẫn hoạt động của phương tiện vận tải thủy khi có bão, áp thấp nhiệt đới.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị triển khai ngay một số công việc cụ thể sau:

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

1. Các Vụ tham mưu của Bộ, Tổng cục Đường bộ VN, các Cục Quản lý nhà nước chuyên ngành, các Sở GTVT trong cả nước tiến hành rà soát tất cả các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quản lý nhà nước có liên quan đến công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của ngành giao thông vận tải, kiến nghị đề xuất sửa đổi, thay thế hoặc ban hành mới các văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực cho phù hợp.

2. Tiến hành kiện toàn hoạt động của các Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các cấp theo hướng tăng cường vai trò, trách nhiệm cho các Ban Chỉ đạo, Ban chỉ huy trong công tác PCLB&TKCN phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHUNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN PCLB&TKCN NĂM 2012

1. Tổng cục ĐBVN, các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành tổ chức thực hiện tốt các Thông tư quy định công tác PCLB&TKCN của Bộ GTVT đã ban hành năm 2010, 2011. Đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa, khắc phục hậu quả lụt bão và xây dựng quy chế xử lý thông tin và chuyển tải thông tin đến cấp có thẩm quyền nhằm giải quyết nhanh nhất hậu quả do thiên tai và sự cố gây ra.

2. Các đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, chủ động lồng ghép các nhiệm vụ phòng, tránh thiên tai, biến đổi khí hậu nước biển dâng vào các chương trình phát triển hạ tầng ngành giao thông vận tải kể từ khi lập dự án đầu tư cho tới khi tổ chức triển khai xây dựng công trình. Đặc biệt, đối với các đơn vị có chức năng thiết kế, thẩm định, phê duyệt dự án phải hết sức chú ý đến sự tác động của thiên tai, sự bền vững của công trình ngay từ khi khảo sát và thiết kế.

3. Tổ chức trực ban PCLB&TKCN 24h/24h khi có thông tin về bão lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời nắm bắt thông tin theo dõi sát sao diễn biến của thời tiết. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về diễn biến, thiệt hại do thiên tai gây ra theo Quy định hiện hành của Ban chỉ đạo PCLB Trung ương về việc ban hành quy chế về chế độ thông tin báo cáo trong chỉ đạo, triển khai, đối phó với lũ, bão.

4. Trưởng Ban chỉ đạo PCLB&TKCN các cấp có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Thành viên Ban chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị đối phó với tình hình diễn biến khó lường của thiên tai, kịp thời nắm bắt thông tin để đề xuất phương án xử lý, tổ chức thực hiện nhiêm các Chỉ thị, Quyết định, Công điện của cấp trên.

5. Đối với các công trình đang thi công: Tổng cục Đường bộ Việt Nam các Cục Quản lý nhà nước chuyên ngành, Cục Quản lý Chất lượng Công trình giao thông, các Sở GTVT, các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án, các đơn vị tư vấn thiết kế và các đơn vị thi công:

- Bố trí nhân lực, vật tư thiết bị, tập trung thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra, cố gắng hoàn thành các hạng mục dở dang trước mùa mưa, bão.

- Chú ý điểm dừng kỹ thuật thi công khi có dự báo bão, lũ để đảm bảo an toàn cho người, công trình, máy móc thiết bị, không để máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải ở những vị trí dễ bị sụt trượt và lở đất.

- Các công trình cầu cống, nhà ga, bến cảng đang thi công hoặc nâng cấp, cải tạo có thời gian thi công dài phải tập trung giải quyết phần công trình dưới nước, kết hợp với biện pháp chống va trôi, neo giữ bảo vệ công trình, vật tư, thiết bị khi có lũ lụt.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PCLB&TKCN NĂM 2012

1. Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn

- Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ về kiện toàn lại nhân sự và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

- Thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Quyết định và Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, tổ chức trực 24h/24h kể từ 05/5-31/12/2012 theo quy định của Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ các công việc có liên quan đến việc triển khai công tác PCLB&TKCN năm 2012: phê duyệt kế hoạch và kinh phí triển khai thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm cứu nạn hàng hải; phê duyệt kế hoạch công tác tìm kiếm cứu nạn, Quyết định giao kế hoạch sản xuất vật tư dự phòng phục vụ công tác phòng chống lụt bão, phê duyệt phương án và giao nhiệm vụ chống va trôi các cầu trọng yếu…

- Sau khi có thiệt hại do bão, lũ gây ra phải tổng hợp thiệt hại gây ra đối với ngành GTVT, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ đề nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra đối với hạ tầng của ngành giao thông vận tải.

- Tổ chức họp tổng kết hoặc họp Ban Chỉ đạo PCLB&TKCN Bộ GTVT để tổng kết, rút kinh nghiệm năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 vào cuối tháng 3 năm 2012.

2. Tổng cục Đường bộ Việt Nam

- Tổ chức triển khai kế hoạch đảm bảo giao thông mùa bão, lũ năm 2012; lập kế hoạch chi tiết phương án đảm bảo giao thông, hướng dẫn phân luồng đối với các tuyến quốc lộ huyết mạch như quốc lộ 1A, 1B, đường Hồ Chí Minh, các quốc lộ đi Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên…

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng phục vụ công tác ứng cứu khi có sự cố do mưa bão gây ra. Thường xuyên kiểm tra các bến phà, cầu phao, âu trú tránh bão, các khu vực đường xung yếu, các cầu yếu để đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất khi có sự cố do bão, lụt gây ra.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu thi công đường bộ thường xuyên kiểm tra biện pháp đảm bảo giao thông trong khi thi công công trình trong mùa bão, lũ.

- Các đơn vị quản lý đường bộ phải tổ chức thực hiện tốt công tác bảo dưỡng thường xuyên nước, trong và sau mùa lụt bão, nhất là giữ mặt đường êm thuận, khô ráo, các công trình thoát nước luôn thông thoát, hệ thống báo hiệu đầy đủ, rõ ràng. Sửa chữa, gia cường kho tàng, cơ sở vật chất hiện có của đơn vị, đảm bảo an toàn khi có lụt bão xảy ra.

- Tiếp tục hoàn chỉnh Dự án đầu tư trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn cho ngành Đường bộ. Trình Bộ đề án thí điểm Trung tâm cứu hộ, cứu nạn tại một số địa điểm thấy cấp bách, cần thiết.

3. Cục Hàng hải Việt Nam

- Kiểm tra, rà soát các khu neo đậu tránh bão, tăng cường kiểm tra trang thiết bị an toàn của các tàu thuyền trong mùa bão, lũ. Chỉ đạo các Cảng vụ hàng hải nắm chắc số liệu tàu thuyền và các phương tiện thủy ra vào cảng, số lượng tàu thuyền đang hành trình hoặc neo đậu tại vùng nước cảng biển khi có bão hoặc áp thấp nhiệt đới, lập phương án điều động tàu thuyền neo, đậu trong khu vực cảng ra tránh bão khi có bão xảy ra, tuyệt đối không cấp phép cho tàu thuyền rời cảng đi vào vùng có bão hoặc áp thấp nhiệt đới di chuyển.

- Chỉ đạo các Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đảm bảo duy trì lực lượng, phương tiện chuyên dụng TKCN, sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có lệnh. Chỉ đạo Đài Thông tin duyên hải tăng cường trực canh, phát tín hiệu thông báo diễn biến, đường đi khi có bão và áp thấp nhiệt đới. Xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt giữa các Đài thông tin Duyên hải với các Cảng vụ Hàng hải, Trung tâm phối hợp TKCN để phục vụ tốt cho công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thiệt hại. Các Công ty Hoa tiêu bố trí hoa tiêu thường trực phục vụ dẫn tàu đi tránh bão khi có dự báo bão, áp thấp có khả năng vào.

- Tăng cường các biện pháp phòng chống lụt, bão để đảm bảo an toàn trụ sở, nhà xưởng, phương tiện, luồng tàu, báo hiệu hàng hải, đặc biệt là các trạm đèn hải đăng xa bờ.

4. Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

- Lập phương án PCLB, ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn, lập danh mục các công trình, vị trí xung yếu để có kế hoạch gia cố trước bão, lũ.

- Tổ chức kiểm tra các công trình xung yếu có nguy cơ mất an toàn trong mùa lụt bão và gia cố đảm bảo an toàn chạy tàu.

- Các đơn vị thi công các công trình hạ tầng đường sắt tập trung nhân lực, thiết bị thi công đảm bảo tiến độ đã đề ra. Xây dựng biện pháp bảo vệ người, công trình trong mùa bão, lũ.

- Kiểm kê, rà soát, bổ sung số lượng, chủng loại, vị trí tập kết vật tư dự phòng, phương tiện, thiết bị (đầu máy, toa xe, cần cẩu cứu hộ, máy ủi, xe tải…) sẵn sàng ứng phó, khắc phục khi có bão, lũ sự cố thiên tai xảy ra.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương trong công tác PCLB&TKCN ứng phó sự cố thiên tai.

- Thực hiện nghiêm ngặt chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như cầu, đường yếu, dễ bị ngập nước; khu vực hay xảy ra lũ quét, các đoạn đường đèo dốc, đá rơi, đất sụt, các khu vực đường sắt ở phía hạ lưu đê, đập thủy lợi, hồ chứa nước…

- Xây dựng phương án bảo quản hàng hóa, vận chuyển vật tư dự phòng, chuyển tải hành khách, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật dụng y tế trong trường hợp phải ngừng tàu do bão, lũ. Chuẩn bị đầy đủ về số lượng, chủng loại đầu máy, toa xe tại các khu vực trọng điểm để vận chuyển kịp thời vật tư dự phòng phục vụ ứng cứu.

- Thực hiện nghiêm túc những nội dung trong Thông tư số 01/2010/TT-BGTVT ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn trong ngành đường sắt.

5. Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam

- Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện, tổ chức các cuộc diễn tập TKCN, khẩn nguy sân bay.

- Tăng cường công tác kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin tín hiệu, công tác điều hành, chỉ huy để đảm bảo tuyệt đối an toàn, đặc biệt chú ý trong tình huống thời tiết xấu, mưa, bão… và làm tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có sự huy động của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và Bộ GTVT.

- Chủ động lập kế hoạch tổ chức thực hiện, chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp với các ban, ngành liên quan tham gia ứng cứu khi có sự cố xảy ra

6. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

- Tổ chức điều tiết hướng dẫn đảm bảo giao thông, chống va trôi cho các cầu trong mùa mưa bão ở những vị trí trọng yếu trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia.

- Tăng cường công tác phối hợp các Sở GTVT xử lý khi có các vụ tai nạn đường sông, công tác kiểm tra an toàn cho phương tiện thủy (đăng ký, đăng kiểm, chứng chỉ chuyên môn, trang thiết bị an toàn…) trên các bến đò dọc, đò ngang trong mùa bão, lũ.

- Đôn đốc; nhắc nhở các Đơn vị Quản lý đường thủy nội địa kịp thời thu hồi, cất giữ phao tiêu, biển báo khi có lũ, bão.

- Kiểm kê, rà soát phương tiện phục vụ công tác PCLB&TKCN như tàu, thuyền, ca nô, phao, bè, cọc neo, trụ neo và phao neo, đảm bảo sẵn sàng ứng cứu.

7. Cục Y tế Giao thông vận tải

- Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng dịch, vệ sinh môi trường sau lũ, bão.

- Xây dựng kế hoạch dự phòng thuốc men, vật tư tiêu hao để giúp đỡ và hỗ trợ cho các đơn vị trong ngành khi có thiên tai sự cố gây ra.

- Các Bệnh viện cơ sở điều trị tổ chức các đội cấp cứu lưu động với đầy đủ cán bộ chuyên môn, thuốc men, dụng cụ y tế và phương tiện đi lại, tổ chức ứng trực sẵn sàng trong mùa mưa bão hoặc khi có tai nạn nghiêm trọng và sự cố gây ra.

8. Cục Đăng kiểm Việt Nam

Kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm các quy định của ngành về đăng kiểm phương tiện thủy, tuyệt đối không cấp giấy đăng kiểm cho các phương tiện không đảm bảo kỹ thuật, an toàn.

9. Các Sở GTVT trong cả nước

Các Sở GTVT có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, Khu Quản lý đường bộ và các đơn vị Quản lý và sửa chữa đường bộ, đường sắt… tiến hành khắc phục sự cố do mưa bão gây ra tiến hành phân luồng, đảm bảo giao thông khắc phục hậu quả bước 1 trên các quốc lộ và đường địa phương, phối hợp điều hành việc vận tải, tăng bo hành khách và hàng hóa… ngay khi bão tan, lũ rút.

10. Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (VINASHIN)

Chỉ đạo các đơn vị thành viên xây dựng phương án phòng chống lụt bão để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, tổ chức tốt công tác neo đậu, chằng buộc tàu thuyền (đặc biệt chú trọng đến việc đảm bảo an toàn cho tàu đang đóng trên đà, trên ụ tàu, các tàu đã hạ thủy neo đậu trong vùng nước của nhà máy đóng tàu), tăng cường kiểm tra để đảm bảo an toàn khi có thông báo bão và áp thấp nhiệt đới.

Trưởng ban Chỉ đạo PCLB&TKCN Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN, Cục Trưởng các Cục Quản lý chuyên ngành, Giám đốc các Sở GTVT, Tổng giám đốc các Tổng công ty và Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Ban chỉ đạo PCLB Trung ương (để b/c);
- Ủy ban Quốc gia TKCN (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các Sở GTVT;
- Tập đoàn VINASHIN;
- Các Tổng công ty: Hàng Không VN, Hàng hải VN, Đường sắt VN;
- Báo GTVT, Website GTVT, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, PCLB&TKCN.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/CT-BGTVT năm 2012 về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.028
DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.103.13